Refinansiering av lån

refinansiering

Refinansiering er et nyttig grep som brukes både for å bli kvitt dyr og brysom gjeld, så vel som for å spare på utgiftene. Du kan også refinansiere for å få lavere månedlige kostnader, ved at det nye lånet får lengre løpetid. Vi ser på alle momenter som er viktig å huske på.

Hva er refinansiering?

Hovedprinsippet med refinansiering er at man tar opp et nytt lån for å innfri et eller flere andre lån eller kreditter. Mange vil komme seg ut av gjeldsforpliktelser som er begynt å bli problematiske, mens andre vil forbedre rentebetingelsene for å spare penger. I begge tilfellene er lavere renter det essensielle, og det har selvsagt sjelden noe hensikt å refinansiere til et dyrere lån. Som vi ser nærmere på lengre ned i artikkelen, finnes det en rekke muligheter og situasjoner der man kan få forbedret betingelsene i bankene. I tillegg til rentebesparelser, vil man også kunne kutte ned på gebyrkostnadene, spesielt dersom det er flere små lån eller kreditter som skal innfris.

Få bedre oversikt over utgiftene når du samler lån

En annen viktig fordel med å samle lån er at man får bedre oversikt over de månedlige utgiftene. Det er lett gjort å enten utsette eller glemme en faktura, dersom betalingsforpliktelsene er mange. Ubetalte regninger fra banken fører med seg økte utgifter i form av purringer og forsinkelsesrenter, og i verste fall ender utsettelsene i at gjelden misligholdes. Derfra kan det bære av sted til rettslig inndrivelse av gjelden, og problemene baller på seg mens kostnadene øker dramatisk.

Refinansiering er det fornuftige grepet mange tyr til, når de ser at økonomien begynner å gå over styr. Vi tør påstå at mange av de tusener som er registrerte med betalingsanmerkning, hadde unngått anmerkningene om de hadde refinansiert gjelden i tide.

Bli kvitt kredittgjeld og smålån med et refinansieringslån

Gjennomsnittsrentene på kredittkort og smålån er utvilsomt de dyreste, og disse låne- og kredittproduktene er derfor det som refinansieres oftest. Rentene på kredittkort kan komme opp i over 30%, mens smålån og mikrolån kan være enda dyrere. Når det gjelder de små forbrukslånene så avtales det normalt at disse skal gjøres opp innen svært kort tid, og dermed er effektive renter veldig høye. Slike lån kan bli ekstremt dyre dersom låntakeren ikke klarer å gjøre opp i henhold til nedbetalingsplanen. Som oftest skyldes misligholdet sviktende inntekter, og da er høye rentekostnader enda vanskeligere å kvitte seg med enn ellers.

Som en generell regel er det den dyreste gjelden som bør prioriteres når man vil refinansiere. Har man høy kredittgjeld som koster 30% renter per år, vil kostnadene normalt bli kun halvparten dersom kredittgjelden refinansieres med et forbrukslån, gitt at man oppnår gjennomsnittlige rentebetingelser på det nye lånet. Har låntakeren god kredittscore blir besparelsen enda større. Rentene på forbrukslån til refinansiering er nemlig bedre for de med god kredittscore, mens rentene på kredittkort er like høye for alle som eier kortet.

Refinansiering av et enkelt forbrukslån

Det er ikke bare folk med dyr kredittgjeld som refinansierer, men også de som har kun et enkelt forbrukslån. De som er på kontinuerlig jakt etter besparelser, undersøker periodevis rentebetingelsene de kan oppnå, og skifter bank så snart det lønner seg. Dette blir det samme som å skifte mobilselskap, strømleverandør eller nettleverandør. Det vil spesielt lønne seg å refinansiere selv et enkelt lån, dersom inntektene øker betydelig, eller man har kvittet seg med gjeld. Disse faktorene spiller en viktig rolle for ens kredittverdighet, og med ny og bedre score får man forbedrede betingelser i de fleste bankene.

Man kan tenke på samme vis som med boliglån. En økning i boligens markedsverdi reduserer belåningsgraden, og øker dermed betalingsevnen til låntakeren. Låntakerens betalingsevne øker også med økt inntekt, og han eller hun får dermed økt sin egen ”markedsverdi” i form av bedre kredittscore. Er lånet som refinansieres stort nok vil det fort være snakk om flere tusenlapper i året.

Banker med store refinansieringslån

Antallet banker med store lån til refinansiering er økende, og i dag har du omtrent 10 forskjellige muligheter. Her snakker vi da om lån som ikke krever sikkerhet, og med lånestørrelser på minimum 300 000 kroner. De største lånene får du hos Bank Norwegian (600 000 kroner), mens banker som OPP Finans, MonoBank, Instabank, yA Bank og Nordax har 500 000 kroner som høyeste lånegrense. I tillegg har du et knippe banker som har rundt 350 000 kroner som største lån, blant annet Santander Consumer Bank.

Betingelsene du får i disse bankene avhenger av kredittscoren din og betalingsevnen. De laveste rentene er på rundt 7% per år, mens gjennomsnittlig ligger det på rundt 12% – 13% når lånene er av en viss størrelse. Store lån til refinansiering som betales over lang tid, får også gjennomgående lavere renter enn mindre lån. I de fleste tilfeller vil disse bankene gi refinansieringslån med betydelig lavere renter enn det du betaler for kredittkortgjeld, eller for smålån og mikrolån.

Fleksibelt lån til refinansiering

Fleksible lån er en slags kontokreditt (kalles også brukskreditt) som er lik forbrukslån, bortsett fra at her betaler du ikke renter for andel av kreditten du ikke bruker. Låntakeren bestemmer i stor grad selv hvor mye han eller hun vil betale i avdrag for benyttet kreditt. Disse kredittene kan fint brukes til refinansiering, og kan gi rentebetingelser som er langt lavere enn det du har på smålån og kredittkortgjeld. En annen fordel med fleksible lån er at de ikke har noen spesifikk innfrielsesdato, slik vanlige lån har det. Har du allerede fått innvilget en brukskreditt, vil du alltid ha penger i bakhånd om du får behov for refinansiering.

Blant tilbudene på fleksible lån er det primært DNB og Komplett Bank som ikke krever sikkerhet, og heller ikke at du er kunde i bankene fra før. Flere sparebanker har også fleksible lån, men da gjerne knyttet opp mot sikkerhet i bolig, og forbeholdt eksisterende kunder med boliglån. Brukskreditten fra Komplett Bank er på inntil 400 000 kroner, mens DNB sin versjon har en øvre kredittgrense på 300 000 kroner.

Refinansiering med sikkerhet

Alle boliglån krever sikkerhetsstillelse. Om banken krever sikkerhet for et billån, lån til båt, motorsykkel og andre verdifulle objekter, avhenger av lånestørrelsen og banken. For å få kreditter og forbrukslån derimot, kreves det normalt ikke sikkerhet, med mindre søkeren har inkassosaker eller betalingsanmerkninger. Faktisk er det uvanlig at de bankene som tilbyr usikrede lån til forbruk, gir muligheten for å låne med sikkerhet. Dessverre kan man si, da sikkerhetsstillelse alltid gir bedre rentebetingelser.

Unntakene finnes, og banker som BlueStep Bank og Bank2 tilbyr forbrukslån med sikkerhet til personer som har en noe brokete betalingshistorikk. Dette er lån som nesten alltid brukes til refinansiering av den gjelden som forårsaket betalingsanmerkningen. Som sikkerhet aksepteres det mer eller mindre utelukkende eiendom. For bolig gjelder det normalt at belåningsgraden ikke kan være over 80%. Har du da belånt boligen med 70%, vil refinansieringslånets størrelse ikke kunne bli høyere enn rundt 10% av boligens markedsverdi. I noen tilfeller aksepterer disse bankene at sikkerheten er en hytte eller annen eiendom, men da med noe strengere krav til belåningsgrad. Det kan gjøres unntak her dersom låntakeren viser til god betalingsevne (inntekt minus alle utgifter).

Kausjonist som sikkerhetsstiller ved lån til refinansiering

De som ikke eier egen bolig eller annen eiendom som kan stilles som pantesikkerhet, har mulighet til å stille med kausjonist i stedet. Noen ganger kan kausjonist og sikkerhet i bolig kombineres, spesielt i de tilfellene der belåningsgraden på egen bolig tilsier at lånestørrelsen man kan få til refinansiering blir liten. En kausjonist er en som stiller med sikkerhet på vegne av noen andre, og ofte dreier det seg om et familiemedlem.

Kausjonisten garanterer dermed for betalingen ved at banken tar pant i kausjonistens eiendom. Han eller hun risikerer at denne blir tvangssolgt dersom låntakeren misligholder lånet, og kausjonisten ikke har mulighet til selv å betjene lånet det er kausjonert for. Risikoen for kausjonisten er med andre ord betydelig. Derfor anbefales det at man skaffer seg full oversikt over låntakerens evne til å betjene gjelden, før man stiller som garantist for andres gjeld. Her kan det absolutt lønne seg å få rådgivning fra advokat og/eller en erfaren økonom.

Få bedre rentebetingelser når du søker lån til refinansiering

Betalingsevnen og kredittverdighetene, der sistnevnte er spesielt påvirket av betalingshistorikken, kan ha stor innvirkning på hvilke renter bankene er villige til å tilby. Hos banker som tilbyr forbrukslån, er kredittscoren den viktigste faktoren. Denne kan forbedres, eller man kan forbedre betalingsevnene, og dermed vil man vanligvis få bedre rentebetingelser.

Kredittscoren er sammensatt av en rekke faktorer, der noen ikke lar seg påvirke direkte, for eksempel alder. Det som kan påvirkes, og som er viktig for god score, er å alltid betale regninger innen forfallsdato. Å ha stabil inntekt er også noe som innvirker sterkt, og bør derfor etterstrebes. Gjør man opp utestående smågjeld, gjeld til kredittselskap og lignende, vil dette også telle positivt. Man bør også opplyse om alle nylige forbedringer i økonomien i søknaden om nytt lån, som økt inntekt og nedbetalt gjeld. Dette fordi bankene ikke alltid sitter på oppdatert informasjon. Lønnsopplysninger er for eksempel basert på hva Skatteetaten har registrert i ditt navn, og bankene har dermed ingen mulighet til å fange opp en lønnsforhøyelse som kom etter at siste års ligning ble foretatt.

Refinansiering med medlåner

Hvis man refinansierer i en bank som aksepterer såkalt medlåner, vil rentebetingelsene vanligvis bli bedre. Sjansene for å få innvilget større lånesummer øker også. Medlånere er normalt samboere eller ektefeller som uansett har felles økonomi, men det kan også være en venn man låner sammen med. At folk som er i parforhold låner sammen, går normalt fint. Vennepar bør imidlertid tenke seg nøye om før de inngår felles forpliktelser overfor en bank. Begge parter blir nemlig ansvarlige for å betale tilbake de lånte pengene, i tillegg til at de skattemessige hensynene blir mer kompliserte.

Når det gjelder skatt er det slik at ektefeller selv fører opp hvem av partene som skal ha skattefradrag for gjeldsrenter. Medlåntakere som ikke er gift må skrive en avtale seg imellom, der avtalen regulerer hvordan skattefradraget skal fordeles.

Refinansiering for å få lavere månedlige lånekostnader

Enkelte velger å refinansiere for å få ned de månedlige kostnadene. Her kan det være flere situasjoner som fører til beslutningen, inklusive det å kun sitte med et enkelt lån. Om det viser seg at de månedlige rentene og avdragene blir for høye, og låntakeren sliter med å klare kostnadene, kan en forlengelse av lånetiden være løsningen. Lengre løpetid på lånet vil gi lavere avdrag per måned, men vær oppmerksom å at totalkostnadene da vil stige.

Vanligvis vil den nåværende banken være imøtekommende, så lenge lånet ikke overgår deres maksimale nedbetalingstid. Alternativet er å undersøke mulighetene i en annen bank. Samtidig som det gjøres, bør man selvsagt også se på mulighetene for å få bedre rentebetingelser.

Innhenting av lånetilbud til refinansiering

Uansett om du låner til hus, bil, forbruk eller vil refinansiere eksisterende gjeld, lønner det seg bruke tid på å sammenligne flere tilbud fra forskjellige banker. Man bør også undersøke mulighetene for å få refinansiert i den banken man allerede har lån eller kreditt hos. Når det gjelder forbrukslån kan betingelsene fra de fleste bankene undersøkes på dagen, og ofte i løpet av noen få timer. Tilbudene herfra er normalt gyldige i enten 14 eller 30 dager, varierende i forhold til hvilken bank vi snakker om. Innhenting av tilbud på refinansiering av boliglån, billån eller andre lån med sikkerhet, tar normalt noe lengre tid.

Å bruke lånemeglere er en enkel måte å innhente mange tilbud på lån til refinansiering. Dette gjelder spesielt om man vil søke om forbrukslån uten sikkerhet til dette formålet. Meglere som Lendo, Zmarta og Aconto er eksempler på selskap som skaffer til veie flere enn ti forskjellige lånetilbud, og de gjør det i løpet av kun noen timer. Enkelte lånemeglere innhenter også tilbud på lån med sikkerhet, blant annet Zen Banking og MyCredit. Man kan søke om lån gjennom flere meglere samtidig, men man må forvente at enkelte selskap representerer noen av de samme bankene.

Når bør boliglånet refinansieres?

Om du har betalt ned på lånet en stund, og fått belåningsgraden ned mot 60%, bør du så absolutt begynne å tenke på refinansiering. Bankenes rentestige skiller mellom lån på over og under 60% av boligens markedsverdi, og de har ofte tilsvarende renteforskjeller på andre nivåer (70% er vanlig). Å komme seg under disse grensene trenger heller ikke være avhengig av at du har betalt ned på lånet. I dagens boligmarked er det mer sannsynlig at prisøkningen på boliger dytter deg over prosentgrensene. Aner man at huset eller leilighetens verdi har økt tilstrekkelig, er det på tide å innhente en ny salgstakst.

Her som med andre lån lønner det seg å innhente flere tilbud, i tillegg til å henvende seg til den nåværende banken. Å flytte et boliglån er imidlertid en noe mer komplisert affære, sammenlignet med de fleste andre låneformer. Husk at ved flytting av boliglån til en annen bank, krever vanligvis den nye banken at du også oppretter lønnskonto hos dem.

 

refinansiering av lån hos bank norwegianannonse

Kostnader ved flytting av boliglånet

Selv om man kan få bedre rentebetingelser på boliglånet gjennom refinansiering i en annen bank, må kostnadene for etableringen av lånet medberegnes. Her er noen banker billige, mens andre kan være dyre nok til at flytting ikke lønner seg. Generelt sett bør etableringsgebyret for flyttingen ikke være betydelig dyrere enn 1 500 kroner. I tillegg kommer det tinglysningsgebyr på et par hundrelapper. Den nye banken kan også komme til å kreve at det tas ny takst av boligen, eventuelt at man må fremskaffe en oppdatert verdivurdering fra en eiendomsmegler.

Når man regner på lønnsomheten ved flytting av lån, er det også en fordel å se på bankenes historiske renteutvikling. Det er ikke sikkert at den banken som har de laveste rentene i dag, også var billigst for et par år siden. Du har heller ingen garanti for at de er billige i fremtiden.

Refinansiering av billån

Alle lån kan refinansieres, enten hos ny bank eller i den eksisterende banken. Lån til kjøretøy som bil og motorsykkel er intet unntak, men her får naturligvis objektet sjelden en verdiøkning slik som boliger gjør det. Billån er ikke blant de dyreste, og spesielt ikke dersom du hadde tilstrekkelig med egenkapital da du kjøpte bilen. Likevel ligger rentene på de rimeligste billånene flere prosentpoeng over rentene på et rimelig boliglån. Om du også eier bolig, vil refinansiering eller opplåning lønne seg, der du baker billånet inn i boliglånet.

Her finnes det imidlertid en felle som man må unngå. Et billån blir normalt oppgjort innen det er gått maksimalt 12 år, mens boliglånene kan strekke seg over flere tiår. Bakes billånet inn i boliglånet, bør avdragene økes slik at andelen av lånet som gikk til bil, blir oppgjort minst like raskt som om man hadde et selvstendig billån. Å betale ned på bilen i løpet av for eksempel 25 år, er en kjempeblemme økonomisk sett. Har man god nok betalingsevne, burde man heller gjøre det motsatt. De kronene man sparer i renter, burde gå til å øke avdragene ytterligere, i motsetning til å betale tilsvarende renter og avdrag som det tidligere billånet kostet.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy