Bilforsikring

bilforsikring

Norsk lov pålegger bileiere å tegne bilforsikring dersom bilen skal benyttes. Denne forsikringen kalles for ansvarsforsikring, mens de forskjellige kaskoløsningene er tilleggsforsikringer. Hvilken du bør velge avhenger blant annet av bilens verdi, og hvordan du finansierer bilkjøpet.

Spar penger på bilforsikring

 

Du kan spare opp til flere tusen kroner i året på å bytte forsikring. Hos Tjenestetorget kan du enkelt sammenligne bilforsikringer og raskt og enkelt finne den beste forsikringen for ditt behov.

 

Finn beste tilbud på bilforsikring her

annonse

 

Uforsikrede biler og risiko

Å kjøre uten lovpålagt bilforsikring (ansvarsforsikring) er hasardiøst på flere måter. Tall fra Statens Vegvesen tyder på at hele 100 000 biler på norske veier, er uforsikrede. Blir en av disse sjåførene ansvarlig for en ulykke, kan personen få en kraftig rettslig og økonomisk smekk. Sjåføren vil bli stilt personlig ansvarlig for de materielle kostnadene som ulykken forårsaker, og i verste fall også et erstatningsansvar overfor eventuelle personskader.

Trafikkforsikringsforeningen dekker skader på personer som er involvert i en ulykke, i de tilfeller der synderen kjører uten forsikring. Deretter retter de et regresskrav til den som forårsaket skadene. Regresskrav kan også forekomme i tilfeller der sjåføren har vist stor uaktsomhet, for eksempel ved å kjøre i ruspåvirket tilstand.

Hva som dekkes i en bilforsikring, avhenger av hvilket forsikringsprodukt du velger, i tillegg til variasjoner i hva hvert enkelt forsikringsselskap inkluderer i sine tilbud. Generelt sett anbefales det at du ikke tegner kaskoforsikringer for en bil som er verdt under 50 000 kroner.

Dette dekkes av en ansvarsforsikring

Den obligatoriske ansvarsforsikringen dekker personskader og de materielle skadene fra en ulykke du selv forårsaker. Dermed sikres begge parter i en ulykke, at de får erstatning for skader på person og eiendeler. Forårsaker du en ulykke uten denne forsikringen, blir du holdt personlig ansvarlig. Dekningen gjelder imidlertid ikke for skader ditt eget kjøretøy eller utstyr i bilen, men ansvarsforsikringen dekker personskader på deg selv og dine passasjerer. Dersom bilen ikke er i bruk, og den er avskiltet, bortfaller kravet til ansvarsforsikring.

Delkasko på bil

Såkalt delkasko er en light-versjon av kaskoforsikring. Som oftest har du da ikke bare dekning for ansvar, men også for enkelte skader på bilen. Delkasko gir også ofte dekning for tyveri av bilen, tyveri av fastmontert utstyr, samt skader som følge av innbrudd eller tyveri. Noen forsikringsselskap inkluderer erstatning for skade i frontrute, side- og bakrute, speil og takglass. Ofte inkluderer delkasko veihjelp innen Norge, eventuelt også i utlandet. Skader på bilen som du selv har forårsaket blir vanligvis ikke dekket.

Kaskoforsikring og superkasko

Kaskoforsikring dekker de fleste normale skader på bilen, inklusive riper og småbulker, også når du forårsaker skadene selv. I tillegg til det som inngår i delkasko, får du normalt også dekket skader som skyldes naturlige forhold (ikke forårsaket av verken deg eller en annen person, for eksempel steinsprang). Det er vanlig at kaskoforsikringen gir deg rett til leiebil når ditt eget kjøretøy må til reparasjon, eller i påvente av ny bil dersom bilen er totalskadet.

Forsikringsselskapene tilbyr også en utvidelse av kaskoforsikringen, noe som de fleste kaller for superkasko. Hva som inngår her varierer veldig, men det inkluderer ofte maskinskade innenfor en viss kjørelengde, utvidet rett til leiebil, rett til helt ny bil innenfor visse kriterier (for eksempel ny bil ved 75% skade, så lenge bilen er yngre enn 3-4 år eller har kjørt kortere enn et definert antall kilometer).

Billån utløser krav til kaskoforsikring

Bankene krever at du har kaskoforsikring dersom du tar opp billån, og bilen stilles som pantesikkerhet for lånet. Her er beløpsgrensen 100 000 kroner hos de fleste bankene. Biler som er rimeligere enn dette kan slippe kravet til kasko. Om bilen finansieres gjennom et allerede etablert boliglån, vil bankene ikke legge seg opp i hvilken type bilforsikring du velger. Dette fordi de da allerede har sikkerhet for lånesummen gjennom pant i boligen.

Bonus reduserer forsikringsprisen

Prisen på bilforsikring reduseres når du kjører skadefritt. Det vanlige er at bonusen øker med 10% i året, så lenge du ikke forårsaker en skade som må dekkes av forsikringen. Bonusen vil således være 70% etter 7 år med skadefri kjøring. Kjører du ytterligere skadefritt et visst antall år etter at bonusen er på toppnivået, kan du få enda mer i prisreduksjon gjennom en toppbonus. Kravene varierer alt ettersom hvor du har bilforsikring. Hos noen er toppbonusen for eksempel 75%, mens hos andre er den 80%. Det vanlige er at du må kjøre i rundt 5 år med 70% oppnådd bonus, før toppbonusen slår inn.

Forårsaker du skade, og ditt forsikringsselskap utbetaler erstatning som følge av dette, vil du tape bonus. Her også varierer det mellom selskapene, men det er ikke uvanlig at bonus synker med 30%. Har du kjørt prikkfritt i mange år, og opparbeidet deg toppbonus, er det ofte slik at du ikke mister bonus ved første skade.

slik får du billigere bilforsikring

Bonus på bilforsikring for unge sjåfører

Enkelte unge bileiere velger å ha bilforsikring i foreldrenes navn, for å utnytte foreldrenes opparbeidede bonus, og dermed få lavere pris på bilforsikring. Dette er ikke alltid like lurt, selv om man kan spare noen kroner. For det første er det i dag mange forsikringsselskap som gir ganske kraftig startbonus til nye kunder, også til unge sjåfører. Denne går du glipp av om du forsikrer bilen i noen andres navn.

Dernest er det også slik at du mister opparbeidelse av egen bonus. Den dagen du endelig klipper navlestrengen (i forsikringsøyemed) til foreldrene, har du sannsynligvis langt dyrere bilforsikring enn om du hadde startet bonusopparbeidelsen fra start av. Dette avhenger selvsagt av at du kjører skadefritt. Herunder kommer også problemstillingen med at unge sjåfører som forårsaker skade, på det viset gjør foreldrenes bilforsikring dyrere i form av at foreldrene får bonustap.

Pass deg for bonustap

Å bruke bilforsikringen til å dekke reparasjonskostnader er ikke alltid lønnsomt. Tenkt at du har opparbeidet deg 60% bonus, og forårsaker selv en skade på bilen til en viss sum. Bruker du da dekningen i bilforsikringen, vil du få et bonustap på 30%. Det betyr at neste år, når bonusen normalt ville steget til 70% (stiger med 10% per år med skadefri kjøring), har du i stedet en bonus på 40% (30% ned fra 60%, og deretter opp 10%). Forskjellen utgjør en betydelig sum dette første året etter bonustapet. Deretter fortsetter du å ligge 30% bak den bonusen du ellers ville fått, hvert eneste år frem til du igjen når maksimal bonusopptjening. Du vil også forsinkes med flere år i jakten på toppbonus.

Den samlede pengesummen i økt forsikringspremie (eller mangelen på reduksjon som følge av bonus), kan i mange tilfeller være høyere enn det reparasjonen kostet. Derfor lønner det seg å hente frem kalkulatoren når du selv er skyld i skader på bilen din.

© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Fianseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy