Dyreforsikring

dyreforsikring

En dyreorsikring kan dekke utgifter til behandling, medisiner og veterinær for kjæledyret ditt.

Dyreforsikring er like vel ikke blant de aller viktigste forsikringene du trenger. Å eie et dyr fører sjelden til høye medisinske kostnader totalt sett. Likevel kan forsikringen være gunstig når mer omfattende og dyr behandling blir nødvendig.
 

Få et tilbud på dyreforsikring

 

Ønsker du å forsikre kjæledyret ditt? Hos Tjenestetorget kan du raskt og enkelt få et uforpliktende tilbud på dyreforsikring.

 

Få et tilbud om dyrforsikring her

annonse

 

Trenger man dyreforsikring?

Det å forsikre kjæledyret sitt blir kanskje nedprioriterte fremfor andre mer viktige og helt nødvendige forsikringer. Vi kommer ikke utenom forsikring av boligen vår, bilforsikring og reiseforsikring.

Grunnen er at den økonomiske konsekvensen vil bli store om huset skulle brenne ned eller bilen blir totalskadet. De utgiftene du må regne med å betale for medisinsk hjelp for ditt kjæledyr blir små i forhold.

Om økonomien tilsier at du må velge, er en dyreforsikringen sånn sett blant de mindre viktige. Når det er sagt så finnes det like vel noen gode grunner til at man bør forsikre kjæledyrene sine.

Vi mennesker er godt vant med å kunne besøke legen eller sykehuset om noe feiler oss. Siden vi bor i Norge får vi dessuten dekket disse utgiftene fra staten. Når kjæledyret vårt skader seg så finnes det heldigvis mange dyktige veterinærer som kan hjelpe. Denne hjelpen er derimot ikke gratis.

Trenger dyret ditt en operasjon eller annen omfattende hjelp, kan prislappen fort komme opp i mange tusen kroner. Bare en time med veterinæren koster i gjennomsnitt over 800 kr. Når ulykken først er ute kan det derfor være godt å vite at hjelpen ikke tømmer lommeboka.

 

Hvilke dyr kan forsikres?

De mest vanlige dyrene å forsikre er hund, katt og hest. Enkelte forsikringsselskap har også dyreforsikring for andre kjæledyr, slik som kanin, marsvin og fugl. 

forsikring av katt

Når du søker om å forsikre kjæledyret ditt så må du oppgi hvilken dyreart og rase det dreier seg om. Søker du om dyreforsikring gjennom Tjenestetorget så er dette enkelt og greit å fylle inn.

 

Ofte store forskjeller i pris på dyreforsikring

Selv om du har forsikret dyret ditt, slipper ikke du helt unna utgiftene ved et besøk hos veterinær. Til tross for at du har en dyreforsikring vil det alltid være en egenandel du selv må betale. Størrelsen varierer mye fra selskap til selskap, og kan være fra 15 til 50 prosent. Dersom du ønsker å tegne en slik forsikring, er dette noe du bør sjekke før du inngår avtalen.

Prisen på den årlige forsikringspremien varierer også mye mellom de ulike selskapene. Den varierer ut i fra hvor høyt taket på utbetalinger fra forsikringsselskapet settes, og hvor stor egenandel du selv ønsker å betale.

Generelt sett er egenandelene høye, og ofte forskjellige ut i fra hvilken behandling dyret trenger. Her kan spriket være så stort som fra 10% til 50% i egenandel. Dette punktet er et av de viktigste du bør undersøke før du velger forsikringsselskap.

 

Undersøk vilkårene for dyreforsikringen

De ulike dyreforsikringene har ulike vilkår. Det er ikke sikkert at alle dekker det akkurat ditt dyr har behov for. Er du feks eier av en hund av en rase som tradisjonelt har problemer med hoftene, bør du undersøke om dette er noe forsikringen dekker.

Noe som heller ikke alltid er dekket er utgifter til medisin, tannbehandling, allergibehandling og behandling av forebyggende karakter.

kjæledyrforsikring

Hvor gammelt dyret ditt er når du velger å tegne dyreforsikring, har også betydning for hva forsikringsselskapet er villige til å dekke. Eldre dyr kan nektes erstatning med henvisning til vilkårene, eller få erstatningssummen redusert.

Enkelte selskap vil også ha begrensninger andre veien. For eksempel ved og ikke gi deg erstatning for skjelettskader, dersom avtalen ble inngått etter at hunden har levd et visst antall måneder. For flere typer dyrforsikring kan det også bli nødvendig å fremlegge en veterinærattest.

 

Kostnader ved medisinsk behandling for kjæledyr

Kostnadene du må betale etter et besøk med ditt kjæledyr hos veterinæren er som regel ikke særlig høye. Noen utgifter gjennom et langt dyreliv må man regne med. For de aller fleste dyreeiere vil det derimot ikke være snakk om voldsomme summer. Det er heller ikke spesielt ofte man må betale dyrt for slike besøk.

Det blir først dyrt i de tilfellene der dyret har store skader, eller får behov for operative inngrep. Da kan kostnadene komme opp i flere ti-tusener, og en forsikring blir med det svært kjærkommen.

 

Dyrforsikring – viktig for oppdrettere

For de som driver profesjonelt dyreoppdrett, er forsikring avgjørende. Dette fordi dyrenes helse har en direkte innvirkning på inntektene dine.

Fra et økonomisk perspektiv er det også viktigere å forsikre en dyr hest, enn en liten kattepus. Selv om begge fortjener å bli tatt godt vare på. Fravær av forsikring bør i alle tilfeller ikke resultere i at man lar dyrene lide unødvendig.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy