Tannhelseforsikring

tannhelseforsikring

Det er viktig med god tannhelse, og ikke bare på grunn av perleraden i munnen din. Dårlige tenner kan forårsake helseplager andre steder på kroppen. Per i dag kan du kjøpe tannhelseforsikring fra to selskap. Les om hva som dekkes, begrensningene, og hva du kan forvente å betale.

 

Få tilbud på forsikring

 

Få et uforpliktende tilbud på tannhelseforsikring. Hos Tjenestetorget kan du enkelt sammenligne tannhelseforsikringer og raskt og enkelt finne den beste forsikringen for ditt behov.

 

Finn beste tilbud på forsikring her

annonse

 

Hvem tilbyr tannhelseforsikring?

Selv om så godt som alle forsikringsselskap tilbyr tannhelseforsikring, er det slik at de fleste gjør dette i samarbeid med firmaet Norsk Tannhelseforsikring AS. Deres løsning tilbys gjennom for eksempel forsikringsselskapene Nemi og Tryg, og gjennom diverse fagforbund og organisasjoner som LO og YS.

Selskapet If Skadeforsikring har sin egen løsning, som de kaller If tannforsikring. I tillegg vet vi at andre selskap har snust på samme idéen, blant annet Bank Norwegian og forsikringsselskapet Tide (Tide tilbyr ikke denne forsikringen lenger). I slike tilfeller er det et samarbeidende forsikringsselskapet som står som assurandør.

I praksis har du dermed egentlig kun to ulike forsikringstilbud; forsikringen fra Norsk Tannhelseforsikring, og forsikringen fra If.

Hva dekker forsikringene?

Det blir for omfattende å ramse opp alle elementene de to forsikringene dekker, men i grove trekk er det snakk om de vanligste behandlingene du kan ha hos en tannlege. Begge dekker derfor naturligvis karies/hull, rotfylling, utskifting av fyllinger, trekking av tenner, og innsetting av bro, krone, eller implantater. Du har også dekning dersom tennene skades i forbindelse med ulykker.

Begrensningene er mange, og de er noe forskjellig mellom de to forsikringsløsningene.

Typiske begrensninger

Du bør sette deg godt inn i vilkårene før du velger å tegne tannforsikring, og før du bestemmer deg for hvilken av de to alternativene du går for. Begrensningene er der de skiller seg mest fra hverandre. Likevel er det mange begrensninger som er felles for begge.

Du får blant annet ikke dekket kosmetisk behandling av tennene, tannregulering, kjeveortopedi, eller skader og helseforhold som eksisterte forut for tegning av forsikringsavtalen. I tillegg vil du ikke få dekket kostnader som du har krav på å få dekket gjennom Folketrygden.

Aldersgrense for tannhelseforsikring

Begge forsikringene setter 70 år som øvre aldersgrense for å få tegnet avtale. Du vil imidlertid kunne beholde forsikringen inntil du er 75 år, dersom den ble tegnet før du fylte 70 år. Dette forutsetter at de øvrige kravene tilfredsstilles (du må ”bestå” årskontrollen).

If opererer med en nedre aldersgrense på 20 år, mens Norsk Tannhelseforsikring setter 18 år som nedre grense.

Forutsetter årskontroll og god tannhelse

Begge forsikringene forutsetter at tennene dine er i en tilstand som ikke krever behandling når forsikringsavtalen inngås. Du må med andre ord først foreta en kontroll hos en tannlege som er godkjent av forsikringsselskapet.

Forsikringen gjelder deretter i ett år av gangen, og du må foreta ny kontroll hvert år. Den pålagte årskontrollen dekkes ikke av forsikringen.

Hva koster forsikringene?

Før vi ser på hva de to forsikringene koster, vil vi gjøre deg oppmerksom på at prisene kan endres (dette er skrevet i april 2019), og dette er derfor kun ment som veiledende eksempler. Merk deg også at du kan finne prisforskjeller for samme forsikringen, alt ettersom hvem som tilbyr den. For eksempel er løsningen fra Norsk Tannhelseforsikring noe rimeligere om du kjøper den gjennom LO, enn om du kjøper fra Tryg.

If Tannforsikring

  • Alder 20 til 35 år – 95 kroner per måned ved egenandel 500 kroner, eller 69 kroner per måned ved egenandel 2 000 kroner.
  • Alder 36 til 50 år – 249 kroner per måned ved egenandel 500 kroner, eller 200 kroner per måned ved egenandel 2 000 kroner.
  • Alder 51 til 70 år – 299 kroner per måned ved egenandel 500 kroner, eller 242 kroner per måned ved egenandel 2 000 kroner.

Som du ser er prisene satt i forhold til både aldersgruppe du tilhører, og hvor stor egenandel du er villig til å betale. Tannforsikringen til If dekker behandling på inntil 40 000 kroner per år, uansett hvilken aldersgruppe du tilhører.

Forsikringen dekker imidlertid ikke den pålagte årskontrollen.

Norsk Tannhelseforsikring

  • Sølv – 75 kroner per måned, egenandel 500 kroner, behandling inntil 10 000 kroner per år.
  • Gull – 163 kroner per måned, egenandel 500 kroner, behandling inntil 20 000 kroner per år.
  • Platina – 210 kroner per måned, egenandel 500 kroner, behandling inntil 40 000 kroner per år.

Her er det ingen skiller i forhold til alder, og alle pakkene tilbys personer mellom 18 og 70 år. Dekningssummene er forskjellige ut i fra hvilken pakke du velger, og alle tre pakker har samme egenandel.

Trenger du tannhelseforsikring?

Tannlegebehandling er den nest mest hyppige årsaken til at folk får uforutsette utgifter, etter utgifter til bil. Det er også slik at mange i Norge ikke ser seg råd til å gå til tannlege så ofte som de egentlig burde. Tar man hensyn til dette kan det forsvares at folk investerer i en tannhelseforsikring.

Spørsmålet blir likevel om en årlig utgift på mellom omtrent 900 kroner, og 3500 kroner (alt ettersom hvilken pakke du velger), er verdt det. Har du sterke tenner, og er ved god helse, er det neppe denne forsikringen du trenger mest.

Les mer om forsikring her.

© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Fianseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy