Ulykkesforsikring

ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring kan være kjekt å ha, men er ikke regnet blant de viktigste forsikringene. Dette beror på hvilke fritidsaktiviteter du bedriver, samt yrket ditt.

Spar penger på ulykkesforsikring

 

Du kan spare opp til flere tusen kroner i året på å bytte forsikring. Hos Tjenestetorget kan du enkelt sammenligne ulykkesforsikringer og raskt og enkelt finne den beste forsikringen for ditt behov.

 

Finn beste tilbud på forsikring her

annonse

 

Ulykker kan være alvorlige nok når de inntreffer, og oppstår når man minst forventer det. Forsikringsformen er ment å gi økonomisk stønad på toppen av hva du har krav på gjennom det offentlige.

Hva dekkes i en ulykkesforsikring?

Momentene som vanligvis dekkes gjennom en ulykkesforsikring er erstatning ved medisinsk invaliditet, erstatning ved død og erstatning for behandlingsbehov. Alt dette er knyttet opp til at du må ha blitt utsatt for en ulykke. Blir du invalid, dør eller får behov for behandling som følge av sykdom, gjelder ikke ulykkesforsikringen. Forsikringen kan ha begrensninger i hvor mange år du får dekning for behandlingsutgifter.

Erstatningene kommer vanligvis som engangsutbetalinger, dersom ulykken fører til varig invaliditet. Summen begrenses av skadeomfanget, og øker desto mer invalid du blir.

Vanlige begrensninger i en ulykkesforsikring

Ulykker som oppstår dersom du selv oppsøker krigsområder, terrorutsatte områder og lignende, er ofte unntatt i forsikringsavtalen. Det er også vanlig at mange former for ekstremsport er unntatt, og personen bør tegne egen forsikring for slike aktiviteter. En av de mest relevante begrensningene er at motorsykkelførere normalt må tegne ekstraforsikring.

Er du dobbeltforsikret?

Sjekk med arbeidsgiveren din om du allerede har adekvat forsikring, også for ulykke. Personalforsikringer og yrkesskadeforsikringer inneholder ofte dette elementet, spesielt i yrker der ulykkesrisikoen er høy. Se også på om eventuelt eksisterende forsikring kun gjelder i arbeidssammenheng. Erstatningssummen kan toppes opp med en egen personlig forsikringsavtale, dersom du mener den ikke dekker det økonomiske behovet. Ofte er forsikringer gjennom arbeidsgivere basisløsninger, med lave utbetalinger. Vær oppmerksom på at erstatningssummene også normalt reduseres ettersom vi blir eldre.

Velge livsforsikring eller ulykkesforsikring?

Hvert år får omtrent en halv million nordmenn medisinsk behandling som følge av ulykker. Av disse dør omtrent 1800, mens rundt 7% sitter igjen med varige mén, hvorav mange ender opp i en rullestol og med uførepensjon. Det høres kanskje dramatisk ut, men faktum er likevel at sjansene for å dø, eller bli alvorlig skadet i en ulykke, er relativt sett lave. De fleste av oss går bort som en følge av sykdom og alderdom.

Ulykkesforsikring er derfor langt mindre viktig enn livsforsikring, fordi den siste gir en økonomisk trygghet for etterlatte mer eller mindre uansett dødsårsak. En utbetaling fra ulykkesforsikringen er fin å få med seg, og gjør livet lettere om man får inntektsevnen redusert, men sjansene for at dette inntreffer er fortsatt lave. Det er også en dobbeltdekning her. Dør du i en ulykke, vil familien din få erstatningsutbetaling, slik som med livsforsikring. Ergo, er det dødsfall du bekymrer deg for, kan du like gjerne velge en livsforsikring med dekning for uførhet, og droppe ulykkesforsikringen. Livsforsikring og uføreforsikring gir også dekning ved sykdom som reduserer inntektsevnen din, noe som statistisk sett er langt viktigere enn dekning for ulykker som fører til det samme.

Med mindre du jobber i utsatte yrker, har en risikofylt hobby, eller lignende.

beste ulykkesforsikring

Hvem trenger ulykkesforsikring?

For de som ikke trenger å tenke på pengene, er det innlysende at det er bedre å forsikre seg bredest mulig. Personer som løper større risiko for ulykker, bør også vurdere å ta seg råd til ikke bare livsforsikring og uføreforsikring (eller kombinasjonen), sammen med en ulykkesforsikring. Dette gjelder da fortrinnsvis personer som har risikofylte yrker, der skadefrekvensen er høyere enn ellers. Ofte har arbeidstakerne forsikring gjennom jobben, men mange selvstendig næringsdrivende dropper kostnaden. For eksempel vil en selvstendig næringsdrivende håndverker ha større behov for ulykkesforsikring enn en web-designer.

Personer som driver med fritidsaktiviteter som dykking, fallskjermhopping, terrengsykling, alpine aktiviteter og lignende, har naturlig nok større skaderisiko enn bordtennis-entusiastene. Her også blir det en økonomisk vurdering, veid opp mot den risikoen for ulykker man løper.

© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Fianseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy