Forsikring

forsikring

Å finne riktig balanse når det gjelder forsikring kan være litt vanskelig. Mange av oss er overforsikrede, og kunne spart penger uten at det går utover sikkerheten, mens andre er definitivt underforsikrede. I vår kategori for forsikring finner du artikler som går i dybden på de fleste forsikringsformer. Her følger en kort innføring som hjelper deg i gang med å vurdere hva ditt eget forsikringsbehov er.

Spar penger på forsikring

 

Du kan spare opp til flere tusen kroner i året på å bytte forsikring. Hos Tjenestetorget kan du enkelt sammenligne forsikringer og raskt og enkelt finne den beste forsikringen for ditt behov.

 

Finn beste tilbud på forsikring her

annonse

 

Viktige forsikringer – liv og helse

Det viktigste er å forsikre helsa, og herunder økonomien til oss selv og de vi har forsørgeransvar for. Uføreforsikring gjør at du unngår å leve på minstepensjon dersom du blir arbeidsufør, og dermed mister inntektsevnen. Personer som blir ufør før de fyller 26 år, får en noe bedre pensjon, men heller ikke mer enn at også unge voksne bør ha uføreforsikring.

Forsikring mot ulykke og kritisk sykdom kan også være viktig å ha. Skal man velge, er kritisk sykdom viktigst i de fleste tilfeller. Her er det vanlig at erstatningssummen utbetales så snart korrekt diagnose er stilt. Ulykkesforsikring er viktigere for personer i enkelte yrker enn for andre. Ofte er man også forsikret mot ulykker gjennom arbeidsgiver.

Mange velger også å tegne barneforsikring. Denne bør ha uføredekning som gir barna økonomisk sikkerhet dersom de blir ufør i forbindelse med sykdom eller ulykke. Barneforsikring inneholder også ofte dekning for foreldres utgifter (tap av inntekt) dersom de må ha permisjon eller lignende fra jobb, for å ta seg av pleietrengende barn.

Forsørgere bør vurdere livsforsikring, mens enslige kan vanligvis droppe dette. Livsforsikring gir familien økonomisk stønad om du faller ifra, og blir viktigere dersom den andre forelderen ikke har høy inntekt.

Reiseforsikring er også noe alle bør ha, med mindre man har grodd helt fast i egen bolig. Antallet nordmenn som risikerer både helsa og økonomisk ruin på ferie, er skremmende høyt. Reiseforsikring koster relativt sett veldig lite, og kan i tillegg skaffes helt gratis med et egnet kredittkort.

Forsikring av bolig og eiendom

Alle som eier sin egen bolig må ha boligforsikring mot brann og vannskade. Det er vanlig at bankene krever ytterligere dekning for at man skal få boliglån. Stort sett inneholder boligforsikringen det man trenger, men erstatningssummen er ofte for lav i forhold til boligens verdi. Vi anbefaler en regelmessig verdivurdering av eiendommen det er snakk om, med påfølgende justering av forsikringen.

Innboet ditt bør normalt også forsikres, dersom det ikke inngår i egen boligforsikring. Her vil det være en vurdering basert på hvor mye eiendelene dine er verdt. Jo mer du eier, desto større er behovet. Ekspertene anbefaler at man regner over verdiene, og gjerne dokumenterer disse med bilder eller video, som lagres på et trygt sted utenfor boligen (for eksempel hos en slektning). Er du ung og har registrert adresse hos dine foreldre, er du normalt dekket gjennom deres forsikring.

Forsikring av bil og andre kjøretøy

Eier du bil eller annet motorisert kjøretøy, er du lovpålagt å tegne ansvarsforsikring. Denne gir dekning dersom du forårsaker skade på andres kjøretøy eller person, men du får ingen erstatning for skade på ditt eget kjøretøy. Om en annen part er ansvarlig for skaden, vil dennes forsikring vanligvis dekke skade på ditt kjøretøy. Dette kan imidlertid være vanskelig å bevise, og det hender at sjåfører som forårsaker skade, stikker av fra ansvaret.

Du forsikrer bilen eller kjøretøyet ditt ytterligere med kasko. Hva som inkluderes i forsikringen, og størrelsen på erstatningssummene, varierer alt ettersom om du velger delkasko, kasko eller en utvidet variant (ofte kalt superkasko). Verdien på bilen din er avgjørende for om du har behov for kaskoforsikring. Som en hovedregel mener forsikringsekspertene at biler med verdi under 50 000 kroner, ikke trenger kaskoforsikring.

Forsikring du neppe trenger

Du sparer betydelige beløp på å velge riktig forsikringsselskap, samt velge riktig forsikring, herunder også velge bort unødvendig forsikring. De fleste kan for eksempel droppe helt å tegne egen kjøpsforsikring. Du er sikret gjennom kjøpsloven og angrerettloven, og kan redusere risikoen for tap ytterligere ved å betale med kredittkort. Det samme gjelder avbestillingsforsikring som du får tilbud om når du kjøper reisebilletter eller pakketurer. Har du helårs reiseforsikring, eller betaler med et egnet kredittkort, er ytterligere avbestillingsforsikring helt unødvendig.

Forsikring av verdisaker er ofte unødvendig, så lenge du har adekvat innboforsikring, men for spesielt dyre gjenstander kan det likevel være et poeng. Her bør man ta frem kalkulatoren og undersøke om kostnadene for å erstatte dyre gjenstander, dekkes av erstatningsgrensen i innboforsikringen.

Det finnes en rekke forsikringsprodukter som er bortimot meningsløse, slik som bilnøkkelforsikring. Bruk sunn vurderingsevne og styr klar av disse.

Slik får du billigere forsikring

Å samle forsikringene i ett enkelt selskap gir ofte rabatter. Du kan også forhandle med forsikringsselskapene for å få bedre pris. Vi anbefaler at man tar en regelmessig (årlig) gjennomgang av forsikringsbehovet, og deretter undersøker hvor man får mest for pengene. I denne prosessen oppdager mange at de enten mangler forsikring, eller er dobbeltforsikret, for eksempel gjennom forsikring tegnet av arbeidsgiver. I noen tilfeller er det bare bra å ha dobbel forsikring, men man bør regne på kostnadene sett opp mot behov, samt hva man får utbetalt i erstatning. Helårs reiseforsikring og gratis reiseforsikring fra kredittkort er et eksempel på dobbelforsikring som kan lønne seg.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy