Snøscooterforsikring

snøscooterforsikring

Det er moro å kjøre snøscooter, men ferden på snø og is innebærer også en viss risiko. Å ha en god nok snøscooterforsikring er derfor viktig. Les nedenfor hva kravene er, og om hvordan du finner rett forsikringsavtale for deg og scooteren din.

Spar penger på snøscooterforsikring

 

Du kan spare opp til flere tusen kroner i året på å bytte forsikring. Hos Tjenestetorget kan du enkelt sammenligne snøscooterforsikringer og raskt og enkelt finne den beste forsikringen for din snøscooter.

 

Finn beste tilbud på snøscooterforsikring her

annonse

 

Generelle krav for snøscooterforsikring

Kravene for å få forsikret en snøscooter er som regel de samme, uansett hvilket forsikringsselskap du henvender deg til.

 • Forsikringstakeren må være myndig (over 18 år).
 • Forsikringstakeren som ikke er eier av scooteren, må være ektefelle, forelder, samboer eller registrert partner av eieren.
 • Snøscooteren må ha norsk registreringsnummer.
 • Snøscooteren må ha komplett chassisnummer.
 • Snøscooteren må være i privat eie, og i privat bruk.

Det kan være egne krav dersom du har importert scooteren privat. Spør forsikringsselskapet hvis så er tilfelle.

 

Egen forsikring for banekjøring og konkurranser

Merk deg at forsikringen din ikke nødvendigvis gjelder ved banekjøring. De fleste forsikringsselskap har regler som sier at banekjøringen må være et godkjent arrangement, for at dekningen skal gjelde. Hos noen må du tegne egen forsikring for konkurranser og banekjøring.

 

Snøscooterforsikring – ansvar

Alle motoriserte kjøretøy må ha lovpålagt ansvarsforsikring. Innholdet i en snøscooterforsikring er på dette punktet omtrent identisk med det du finner på forsikring for MC og moped.

Ansvar dekker:

 • Skade på andre personer, enedeler eller bygninger som du selv forårsaker.
 • Skade på fører og passasjerer.
 • Noen ansvarsforsikringer dekker også rettshjelp.

Merk deg at ansvarsforsikringen ofte ikke dekker skade som oppstår under banekjøring, dersom kjøringen ikke skjer i forbindelse med godkjente arrangementer.

 

Snøscooterforsikring – delkasko

Delkasko og kasko for snøscooter inneholder selvsagt ansvarsforsikring. Dernest inkluderes forskjellige elementer, og her er forskjellene store mellom forsikringsselskapene.

De fleste inkluderer:

 • Brannskade
 • Eksplosjonsskade
 • Tyveri av snøscooteren

Elementer som kan være inkludert, eller komme som tillegg:

 • Smelteskader på elektrisk anlegg.
 • Skade på snøscooteren i forbindelse med innbrudd eller tyveri.
 • Tyveri eller skade på fastmontert utstyr.
 • Skade under transport (gjelder som regel kun når scooteren er parkert, for eksempel om bord i ferge eller på tog).
 • Skade på kjøreutstyr.

 

Snøscooterforsikring – kasko

I en kaskoforsikring for snøscooter får du med elementene i delkasko og ansvar, samt disse dekningene:

 • Skade på eget kjøretøy ved kollisjon
 • Skade ved utforkjøring
 • Skade ved velt
 • Skade på grunn av hærverk
 • Andre tilfeldige skader (for eksempel skader i forbindelse med storm, transport, uhell).

 

 

Viktig å sjekke betingelsene for personskade

Å kjøre snøscooter kan innebære en del risiko. Derfor kan det være viktig at forsikringen inkluderer god dekning for skader på fører og passasjerer. Sjekk hva dekningen er, og vurder å tegne tilleggsforsikring for personskade dersom du trenger det (vurder dette i forhold til bruken av scooteren).

Dekningsbeløpet er ikke spesielt høy i grunnpakkene, og ofte på inntil kun 200 000 kroner for medisinsk invaliditet.

Les om ulykkesforsikring her.

 

Sikre deg mot tyveri

Dekningen for tyveri av snøscooteren påvirkes normalt av hvordan scooteren oppbevares, og hvilken lås du bruker. Har du ikke FG-godkjent lås, vil de fleste forsikringsselskap kreve minst dobbel egenandel ved tyveri.

 

Egenandel i forhold til forsikringspremie

Størrelsen på egenandelen er omvendt proporsjonal med prisen på forsikringen. Dette gjelder i høyeste grad for kjøretøy som motorsykler, mopeder, ATV og snøscootere. Spennvidden mellom lav og høy egenandel kan være så mye som 2 000 kroner på det laveste, og 25 000 (eller mer) på det høyeste.

Du bør velge egenandel i forhold til prisen på snøscooteren, og hvordan du selv kjører og tar vare på scooteren. Er du av den forsiktige typen, kjører pent og trygt, sørger for vedlikeholdet, og oppbevarer scooteren trygt når den ikke er i bruk, kan du spare mye penger på å velge høye egenandel. Er scooteren dyr, og den utsettes for røff kjøring, bør du vurdere det motsatte.

 

Hvilken snøscooterforsikring trenger du?

Ansvarsforsikringen kommer du ikke utenom. Er snøscooteren gammel og lite verdt, kan det hende det holder med den lovpålagte forsikringen.

Vurder å velge delkasko dersom scooterens verdi er under omtrent 40 000 kroner. Dette blir også en avveining i forhold til prisen på forsikringen, og om hvor avhengig du er av scooteren. Trenger du snøscooter i forbindelse med jobb, bør du sannsynligvis ha minimum delkasko.

Full kaskoforsikring er mest egnet for snøscootere som er verdt fra omtrent 40 000 kroner og oppover. Dernest blir vurderingene noenlunde de samme som for delkasko.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy