Innboforsikring

innboforsikring

Har du innboforsikring får du erstatning dersom eiendelene dine blir stjålet eller skadet.

En god forsikring bør gi bred dekning og en erstatning som tilsvarer eiendelenes verdi. Egenandelen for typiske skader og tap bør dessuten være lav. I denne artikkelen kan du lese om hva en innboforsikring faktisk dekker, og om du bør gå for en utvidet variant.

Spar penger på innboforsikring

 

Du kan spare opp til flere tusen kroner i året på å bytte forsikring. Hos Tjenestetorget kan du enkelt sammenligne innboforsikringer og raskt og enkelt finne den beste forsikringen for ditt behov.

 

Finn beste tilbud på innboforsikring her

annonse

 

Hva regnes som innbo?

Hva som dekkes i en innboforsikring vil variere noe ut fra hvilket selskap du velger. Standarden er at alt av møbler og løse gjenstander som TV og PC som du har i hjemmet regnes med.

I tillegg kommer eiendeler som klær, sportsutstyr, sykkel, pyntegjenstander, bilder, og så videre. På sett og vis kan man si at innbo tilsvarer alt du tar med deg når du eventuelt flytter.

Dermed regnes ikke eiendeler som er fast montert, for eksempel kjøkkeninnredning og skap som er skrudd fast i veggen. Hvitevarer er ofte unntatt fra innboforsikringen, dersom de er integrerte i kjøkkenet. Disse dekkes i stedet for av boligforsikringen. 

Innboforsikring inkluderer eiendelene til alle som er fast beboende i husstanden. 


Dette dekker en standard innboforsikring

En standard innboforsikring dekker som regel tap eller skade som følge av brann, vann- og naturskade, tyveri og hærverk/skadeverk. Det er også vanlig at du får en viss sum utbetalt til rettshjelp dersom det er en aktuell problemstilling.

Enkelte forsikringer inkluderer også boutgifter dersom du må oppholde deg utenfor hjemmet på grunn av tyveri eller skade på innboet. Når det gjelder sportsutstyr, sykler og gjenstander som man vanligvis tar med ut av hjemmet, er det vanlig at erstatningssummene er lavere enn om de samme objektene befinner seg i boligen.

For eksempel kan erstatningsgrensen for en sykkel være 15 000 kroner i hjemmet, mens om den blir stjålet utenfor en kafé, mottar du kun 5 000 kroner. Boder og garasjer regnes vanligvis som en del av hjemmet.

 

Utvidet innboforsikring

Det er vanlig at forsikringsselskapene tilbyr utvidede løsninger for innboforsikring, med navn som superinnbo, innbo ekstra, innbo pluss, eller noe i den duren. Som regel dreier det seg da om større erstatningsgrenser, lavere egenandeler og en viss utvidelse av hvilke gjenstander som dekkes.

Den økte dekningen kan være følgeskader, skader som oppstår i forbindelse med flytting, eller skader forårsaket av dyr. Enkelte selskap inkluderer rettshjelp dersom du blir lurt eller på annet vis ikke får en forbruksvare du kjøper.

Utvidet innboforsikring er først og fremst aktuelt for de som har høye verdier i innboet. Merk at man bør tegne egen forsikring for spesielt verdifulle gjenstander, som kunst, bunader, dyrt data- og fotoutstyr og smykker.

Noen selskap gir erstatning inntil visse beløp dersom du utsettes for identitetstyveri, og dette får økonomiske konsekvenser. Det typiske her er at noen anskaffer seg varer i ditt navn, og du sitter igjen med krav om betaling. Likeledes kan enkelte innboforsikringer gi dekning ved ran og overfall utenfor hjemmet.

 

Innboforsikring for ulik adresse

Vanligvis gjelder en families innboforsikring for barn som bor på hybel under skolegang og studier, eller som er i førstegangstjeneste. Kravet er da at personen det gjelder fortsatt er registrert i Folkeregisteret med foreldrenes adresse. Flytter avkommet til utlandet for å studere, må det tegnes egen forsikring for dette.

Når det gjelder sekundærboliger, er det vanlig at innboforsikringen kun gjelder dersom denne boligen benyttes i forbindelse med yrkesutøvelse. Denne begrensningen gjelder da for forsikringstakeren, og omfatter altså ikke hybelboende barn, slik beskrevet ovenfor. Har du med andre ord et ekstra krypinn i storbyen, eller en fritidsbolig, må du regne med å måtte tegne egen innboforsikring for denne. Du må også tegne egen forsikring for innboet i utleieboliger.

 

God sikkerhet gir rimeligere forsikring

Egenandelen på tapte gjenstander reduseres gjerne dersom du kan dokumentere bedre sikring av de. Dette gjelder som regel om du har brann- og innbruddsalarm i boligen, der det normalt kreves at alarmen er tilkoblet en alarmsentral.

Det er også vanlig at man får redusert egenandel for sykkeltyveri, når sykkelen er registrert i et sykkelregister. Det motsatte gjelder som regel også. Uforsvarlig oppbevaring og dårlig sikring, kan medføre reduserte erstatningsutbetalinger.

 

Hva er eiendelene dine verdt?

Det kan lønne seg å bruke litt tid på å regne over de faktiske verdiene av eiendelene du besitter. Undersøkelser som foretas av forsikringsselskapene, viser at mange er underforsikrede.

Det er selvsagt bedre enn ingenting å få en lav erstatningssum når uhellet først inntreffer. Likevel kan man enkelt unngå store økonomiske tap, ved å vite hvilke verdier man sitter på, og så velge en dekkende forsikringsløsning.

Det koster kanskje noen kroner ekstra i forsikringspremie, men det er det verdt dersom uhellet først inntreffer. Slike beregninger, og eventuell justeringer av forsikringsavtalen, bør foretas periodevis, og spesielt dersom man har anskaffet seg dyre eiendeler i tiden etter avtaleinngåelsen.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy