Motorsykkelforsikring

motorsykkelforsikring

Motorsykkelforsikring følger stort sett de samme prinsipper som forsikring av biler.

Du må ha ansvarsforsikring så lenge motorsykkelen er registrert, mens kaskoforsikringene blir en økonomisk vurdering.

Spar penger på forsikring

 

Du kan spare opp til flere tusen kroner i året på å bytte forsikring. Hos Tjenestetorget kan du enkelt sammenligne motorsykkelforsikringer og raskt og enkelt finne den beste forsikringen for ditt behov.

 

Finn beste tilbud på forsikring her

annonse

 

Lovpålagt ansvarsforsikring for motorsykkelførere

Bilansvarsloven sier at alle registrerte motorsykler som er i bruk, er pliktig til å tegne ansvarsforsikring, på samme vis som for biler. Denne forsikringen inkluderer et eventuelt erstatningsansvar du som motorsykkelfører kan pådra deg, ved å forårsake skade på personer eller deres kjøretøy og andre eiendeler. Rettshjelp er vanligvis inkludert i ansvarsforsikringen.

 

Delkasko for motorsykkel

En delkasko gir deg samme dekning som ansvarsforsikringen, i tillegg til at du får erstatning for brann og tyveri. Noen selskaper inkluderer redningshjelp og forsikring av tilleggsutstyr i delkaskoen. Som tilleggsutstyr regnes vanligvis hjelm, kjøredress, mc-støvler, hansker, og fastmontert utstyr. Enkelte har også veihjelp i denne pakken, samt dekning for skade under transport (ferge, tog, flytting).

 

Kaskoforsikring for motorsykkel

Full kaskoforsikring for motorsykkel er ofte både en og to ganger dyrere enn delkasko. Her vil du i tillegg til alt som er nevnt ovenfor, få dekning for skade på egen motorsykkel, i uhell som du selv er ansvarlig for. Hva selskapene tilbyr utover dette, varierer veldig. Utforkjøringer og velt er med hos enkelte, men glimrer med sitt fravær hos andre. Det samme gjelder redningshjelp, berging, tauing og transport etter ulykker.

 

Bonussystemet for motorsykkelforsikring

Det lønner seg å kjøre skadefritt. Bonusen du opparbeider deg på motorsykkelforsikringen, øker med 10% i året, på samme vis som med biler. Du får normalt en startbonus når du tegner forsikringsavtale, noe som bør med i vurderingen når du velger hvilket forsikringsselskap du skal bruke. Bonusen stiger så opp til 70% så lenge du selv ikke forårsaker skade, eller aktiverer forsikringen etter et uhell (betaler du selv for skaden, mister du ikke bonus).

motorsykkelforsikring bonus

Det er vanlig å få såkalt toppbonus etter at du har kjørt skadefritt i fem år fra du nådde 70% bonus. Toppbonusen gjør også som regel at du kan utløse forsikringen for egenvoldt skade én gang, uten å miste bonus. Bonustapet er ellers lavere for de med toppbonus, enn de med bonus under 75%.

Bonustapet på nivåer under 75%, gir normalt tap på 30%. Derfor bør du vurdere om det lønner seg å ta skader på forsikringen. Er skadeomfanget lite, vil du sannsynligvis tape penger på å bruke motorsykkelforsikringen til å dekke kostnadene, fordi du i de påfølgende årene da må betale mer for forsikringen. Bonustap gjelder for øvrig for skader i forbindelse med kollisjon, utforkjøring og velt. Du taper ikke bonus dersom motorsykkelen blir stjålet, eller skadet der ingen person kan stilles ansvarlig.

 

Når må du ha kaskoforsikring

En dyr motorsykkel bør ha kaskoforsikring, mens rimelige og velbrukte sykler kan klare seg med bare ansvarsforsikringen. Regnestykket som bør foretas er om de samlede utgiftene til forsikringspremie, står i forhold til erstatningen som utbetales ved skade eller totalhavari. Med en billig motorsykkel, tar det ikke lang tid før du har betalt mer i forsikring enn hva sykkelen er verdt.

Om du tar opp et motorsykkellån for å finansiere kjøpet, med pant i motorsykkelen, krever vanligvis bankene at du tegner kaskoforsikring. Om de ikke hadde gjort dette, ville pantesikkerheten deres vært lite verdt dersom sykkelen totalskades.

 

Hvilken forsikring bør du velge?

Dersom du vurderer det slik at en ansvarsforsikring dekker behovet ditt, spiller det sjelden stor rolle hvilket forsikringsselskap du velger. Her kan du sammenligne priser og hvilke summer du må ut med i egenandel for diverse skader, og velge den forsikringen som kommer best ut. Det er særlig viktig å se på egenandelene, der forskjellene mellom selskapenes forsikringer kan være store.

Skal du ha kaskoforsikring, blir vurderingen den samme på disse punktene. I tillegg bør du se på hvilke momenter som inngår i kaskodelen. For eksempel tilbyr ikke alle selskap veihjelp, eller kun veihjelp innenfor Norge. Er du blant de som farter mye, også på motorsykkelferie i utlandet, vil veihjelp være godt å få med seg. Kaskoforsikringen bør ha med dekning for tyveri og hærverk, samt forsikring av tilleggsutstyr som hjelm, bekledning og fastmontert utstyr. Det tillegget som det er størst sprik på når vi sammenligner forsikringsselskapenes tilbud, er om du får dekning for utforkjøring og velt. Det hjelper lite at kaskoen dekker kun kollisjon, all den tid utforkjøring og velt utgjør en stor andel av de totale motorsykkelulykkene.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy