Hytteforsikring

hytteforsikring

Hytteforsikring er like viktig som boligforsikring. De fleste hytteeiere er imidlertid underforsikret, og kan risikere store tap dersom hytta skades eller går tapt. Her er gjennomgangen du trenger, både om du vil velge riktig løsning, og om du vil redusere kostnadene.

 

Spar penger på hytteforsikring

 

Du kan spare opp til flere tusen kroner i året på å finne den billigste forsikringen for din hytte. Hos Tjenestetorget kan du enkelt og uforpliktende sammenligne hytteforsikringer for å finne den beste hytteforsikringen for nettopp deg.

 

Finn beste tilbud på hytteforsikring her

annonse

 

Ting å tenke på for deg som skal forsikre hytta

Artikkelen er utformet slik at du kan lese deg igjennom de vanligste spørsmålene du burde tenke på. Vi ser samtidig på hva de ulike elementene en hytteforsikring kan inneholde. Deretter bør du vurdere hvilke tilleggsforsikringer og dekninger du trenger.

Dette vil danne grunnlag for hvilke valg du bør foreta. Når du vet hvilke forsikringer du trenger, gjenstår jobben med å finne det beste (og billigste) alternativet i forhold til dine behov.

Forsikre hytta som om det var boligen din?

Hvor omfattende hytteforsikringen bør være avhenger av flere forhold. Den viktigste faktoren er hyttas verdi. Har du ei rønne til hytte, er det neppe formålstjenlig å tegne en dyr og omfattende forsikringsavtale.

Forutsatt at hytta har en viss verdi, bør du ha samme krav til hytteforsikringen din, som til forsikringen du har for boligen.

I tillegg kan ei hytte stå i fare for påkjenninger og forhold som boligen ikke er. Hytta står tross alt ute i naturen, og er ikke beskyttet av omliggende bygg. Derav finnes det en del unike tillegg til forsikringsavtaler for hytter og ferieboliger.

Hva dekker en standard hytteforsikring?

Forsikringsselskapenes avtaler for hytter og ferieboliger har de samme standard elementene i grunnpakken.

Minimumsdekningen er for:

 • Brannskader
 • Vannskader
 • Tyveri- og innbruddskader
 • Naturskader

Noen selskap inkluderer elementer i det vi har listet opp som tillegg, mens andre ikke gjør det.

Vanlig tilleggsdekning

Dette er de vanligste og viktigste tilleggsdekningene som du bør vurdere å få med i avtalen (noen av de kan være inkludert i minimumsdekningen):

 • Angrep fra skadedyr
 • Følgeskader for lekkasje i vegger eller tak
 • Følgeskader for lekkasje på våtrom
 • Følgeskader for håndverkerfeil
 • Sopp- og råteskader
 • Skade på uteareal (basseng, hage, gjerde, brygge, flaggstang, etc.)
 • Dekning for rettshjelp

Merk deg at tilleggene ikke alltid dekker alle typer skadetilfeller. For eksempel er det vanlig at skade på et utett våtrom bare dekker følgeskadene, for eksempel innbo på våtrommet som blir ødelagt, og ikke utbedring eller reparasjon av lekkasjen i seg selv.

Skader som oppstår på grunn av kondens er også ofte ikke inkludert, fordi kondens oppstår som regel på grunn av byggetekniske feil. I noen tilfeller vil du derfor ha dekning dersom du har forsikring for håndverkerfeil.

Forskjellig risiko på hytta og hjemme

Selv om elementene er like for en hytteforsikring og en boligforsikring, er risikoen ofte ulik. Et godt eksempel er dekningen for skadedyr. En leilighet kan angripes av skadedyr, men neppe mus og lemen, noe som kan være vanlig for hytter. Det samme gjelder naturskader. Leiligheten blir neppe utsatt for skader fra flom eller ras, men hytta di kan havne i slike situasjoner.

Når det gjelder farene for innbrudd avhenger dette av mange forhold. Likevel er det generelt slik at hytteinnbrudd forekommer langt oftere enn innbrudd i hjemmet.

Du trenger egen innboforsikring for hytta

Innboforsikringen du har for hjemmet ditt dekker ikke innbo på hytta. Selve hytteforsikringen dekker kun bygget, og innbo som er fastmontert (for eksempel kjøkkeninnredning, fastskrudde skap, etc.).

Å forsikre eiendelene på hytta er minst like viktig som å forsikre eiendelene du har hjemme. På hytta er det ofte større risiko for innbrudd og tyveri, og større risiko for at innboet utsettes for vannskader, skadedyr, og naturskader. Imidlertid oppbevarer du neppe eiendeler av like høy verdi som hjemme. Innboforsikringen for hytta kan derfor normalt være mindre omfattende.

Innholdet i innboforsikring for hytte

Så godt som alle forsikringsselskap inkluderer følgende i innboforsikring for hytte:

 • Brannskader på innbo
 • Vannskader på innbo
 • Naturskader på innbo
 • Tyveri av eiendeler

De vanligste tilleggene (noen kan være inkludert i grunnforsikringen) er:

 • Dekning for rettshjelp/juridiske kostnader
 • Skader ved uhell
 • Bekjempelse av skadedyr (skjeggkre, kakerlakker, veggdyr, mus, lemen, osv.).
 • Ran og overfall mens du er på hytteferie
 • Rettslige utgifter

Oppbevarer du spesielt dyre eiendeler på hytta, bør du vurdere egen verdigjenstandsforsikring for slike. Dette fordi dekningen i innboforsikringen ikke alltid er høy nok. Typiske eiendeler som verdigjenstandsforsikring er aktuelt for er:

 • Data-, foto- og videoutstyr
 • Sykler
 • Dyr bekledning som bunader og pelsverk
 • Antikviteter
 • Smykker
 • Musikkinstrumenter

Totalskade på hytta

Definisjonen som brukes for om hvorvidt hytta er totalskadet eller ikke, har med reparasjonskostnadene å gjøre. En totalskadet hytte er når det ikke lønner seg å reparere. Kostnadene for å reparere den, er da større en kostnadene for å bygge ei ny hytte.

Hvor grensen går for hva som anses som totalskade varierer noe. De fleste forsikringsselskap sier at dersom reparasjonskostnadene er på over 75% av hva ei ny hytte vil koste, utløses denne dekningen.

Hytteforsikring med fullverdigaranti

At forsikringen har fullverdigaranti betyr at det ikke kommer noen fradrag for elde eller slitasje på hytta. Denne delen kan være spesielt viktig å få med dersom hytta er eldre. Som regel gjelder fullverdidekningen både når hytta er totalskadet, og når deler av hytta er skadet.

Skulle for eksempel taket blåse av i en kraftig orkan, får du helt nytt tak, uavhengig om det eksisterende taket var gammelt og slitt.

 

forsikring av hytte

 

Utleie av hytta

Skal du leie ut hytta bør du opplyse om dette til forsikringsselskapet. Det er nemlig ikke sikkert du har like god dekning ved utleie, som for egen bruk av fritidsboligen. Mange forsikringsselskap tilbyr egne avtaler for utleie, eller avtaler for de som både leier ut og bruker hytta selv. Avtalene for de som leier ut skiller ofte også på lengden av utleien, for eksempel om den leies ut hele året, eller inntil 2 måneder per år. Husk også at innboforsikringen bør ha tilstrekkelig dekning for utleie.

Kortidsutleie og døgnforsikring

Alt avhengig av hvor ofte og hvor lenge du skal leie ut hytta, kan det hende at døgnforsikring er det beste alternativet. Mange forsikringsselskap tilbyr denne ordningen. Hos enkelte selskap er det blitt så enkelt at det eneste du trenger er en app. Forutsatt at hytteforsikringen er hos samme selskap, bruker du appen til å bestille døgnforsikring (som da er en tilleggsforsikring) hver gang hytta leies ut.

Ferieforsikring kan være kurant

Et annet tillegg i forsikringsavtalen som kan være kjekt å ha er ferieforsikring. Tenk deg at hytta er skadet av en eller annen grunn, og at den derfor ikke kan brukes før skadene er utbedret. I slike tilfeller kan du få en planlagt hytteferie spolert. Har du ferieforsikring, vil du kunne få dekket ferieopphold et annet sted, mens hytta repareres. Sett deg inn i hva dekningssummen er. Har du stor familie som skal på hytteferie samtidig, trenger du et tilsvarende dekningsbeløp.

Sett deg inn i forsikringsselskapets krav

Husk at de fleste forsikringsavtaler forutsetter at du passer på hytta di. Kravene dreier seg som regel om både vedlikehold og sikkerhet.

Se også på hvilke tiltak du selv kan foreta deg for å få redusert forsikringspremien. Kan du vise til gode sikkerhetstiltak og periodevis vedlikehold, i tillegg til dokumentasjon på at slike ting som el- rør-anlegg er i god stand, vil prisen kunne reduseres.

Slik blir forsikringen billigere

Du kan spare tusenvis av kroner i året på å velge riktig forsikringsselskap. Du kan også redusere kostnadene ved å velge bort forsikring, eller tillegg du ikke trenger.

Enten det gjelder hytteforsikring, eller forsikring av andre objekter, dette er våre generelle råd til deg som vil kutte kostnadene, uten at det går ut over kvaliteten på forsikringsavtalene.

 • Sammenlign flere tilbud før du tegner en avtale.
 • Sammenlign, så langt det lar seg gjøre, like dekninger og dekningssummer (sett deg godt inn i vilkårene).
 • Sørg for å informere forsikringsselskapet om alle forhold som kan redusere premien.
 • Vurder å forhandle om totalløsning for alle forsikringsavtalene dine.
 • Undersøk regelmessig (for eksempel én gang i året) om du finner bedre forsikringsavtaler.

Fem ting du bør huske

Det lønner seg også å være bevisst på verdiene av det du forsikrer, samt ta godt vare på objektene. Selv om du har fullforsikret hytta, er det alltid best å redusere risikoen for skade og tap. Dette bør du huske på:

 • Pass på å ikke underforsikre hytta. Få hytta taksert regelmessig, og tegn forsikring i forhold til den reelle gjenanskaffelsesverdien.
 • Ikke undervurder verdien av innboet. Skaff deg oversikt over alt innbo, og hva hvert enkelt element koster dersom det må erstattes.
 • Film hytta og innboet med videokamera, og oppbevar separate kopier trygt.
 • Sørg for tilsyn til hytta. Be en nabo stikke innom nå og da, dersom det er lenge mellom hver gang du selv er der.
 • Husk at brannskader, vannskader og innbruddsskader er de vanligste sakene som meldes inn til forsikringsselskapene. Sørg for forsikringsdekningen, sikkerhetstiltak og vedlikehold står i forhold til dette.

Finanseksperten har tips og råd om mye mer som kan spare deg for penger – se oversikten her.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy