Husforsikring

husforsikring

Husforsikring kalles også boligforsikring eller villaforsikring. Prisene på forsikringen varierer veldig, og det kan være mange penger å spare på å finne rett løsning.

Spar penger på boligforsikring

 

Du kan spare opp til flere tusen kroner i året på å bytte forsikring. Hos Tjenestetorget kan du enkelt sammenligne boligforsikringer og raskt og enkelt finne den beste forsikringen for ditt behov.

 

Finn beste tilbud på boligforsikring her

annonse

 

Mange boligeiere er underforsikret, og spesielt gjelder dette de som bor i borettslag. Fellesforsikringene i borettslagene har ofte begrensninger som andelshaverne ikke er klar over, og mange vil ha fordel av å tegne tilleggsforsikringer. Villaeiere har således mindre å bekymre seg for, i og med at naboenes eiendom sjelden får innvirkning på deres egen bolig.

 

Erstatning ved totalskade

Når du skal velge husforsikring bør du ikke bare skjele til prisen på forsikringsavtalen, men også lese nøye hva som dekkes. Det aller viktigste her er hvilke beregning som legges til grunn dersom boligen totalskades. Enkelte selskap gir da erstatning basert på boligens markedsverdi, mens andre dekker gjennoppbyggingsverdien av hjemmet ditt. For villaeiere er dette spesielt viktig. I enkelt områder kan markedsverdien ligge langt under gjennoppbyggingsverdien.

Utover dette punktet er grunnpakkene fra forsikringsselskapene noenlunde de samme. Derfor kan man gjerne sammenligne pris, men samtidig ta med eventuelle forskjeller i hva som inngår i standardavtalene. Noe som er standard et sted, kan være tilleggsforsikring et annet.

beste boligforsikring

Standard dekning i en boligforsikring

Boligforsikringen gir deg en bygningskasko, uavhengig om boligen er en leilighet, rekkehus eller enebolig. Denne delen gir full erstatning av boligens verdi dersom den går tapt (for eksempel i brann), i tillegg til erstatning ved naturskader. I Norge har vi en lovbestemmelse som sier at forsikring mot naturskader skal være inkludert i enhver boligforsikring. Forsikringen dekker normalt skader som forårsakes av vann (vannledninger, oversvømmelser, etc.), eventuelt at denne delen tilbys som et tillegg.

En boligforsikring har ingen begrensninger i forhold til hvem som bor i eiendommen, men skal eiendommen brukes til utleie, krever de fleste selskap at dette spesifiseres. Hos noen får du da dekket eventuelle tap for manglende innbetalt husleie, samt kostnader dersom leietakeren må utkastes.

Ansvar og rettshjelp er også normalt inkludert i grunnpakken på en boligforsikring. Ansvarsforsikringen blir sjelden aktivert, mens dekning til rettshjelp kan være verdt å få med seg. Denne delen dekker kostnader til advokat og rettsprosesser, dersom du som eier av boligen havner i et tvistespørsmål.

De fleste selskap inkluderer innbo i husforsikringen. Dersom dette ikke er inkludert, bør sammenligningen mellom selskapene ta høyde for hva en separat innboforsikring koster.

Vanlige tilleggsforsikringer

Erstatning ved vannlekkasjer er et vanlig tillegg, såfremt dette ikke er inkludert i selskapets standardforsikring. Det samme gjelder erstatning ved håndverkerfeil og følgeskader fra vann som trenger inn i boligens yttervegger. Mange selskap tilbyr også erstatning for skade i hage dersom du har enebolig eller rekkehus. Enkelte har tilbud om en viss utbetaling til nødvendige bygningsmessige endringer, dersom et familiemedlem blir avhengig av rullestol. Boliger som har påbygg, garasje, anneks eller lignende, vil normalt måtte tegne tilleggsforsikringer for dette. Det blir også stadig vanligere å tegne tilleggsforsikring mot skadedyrangrep, som veggdyr, kakerlakker, gnagere og så videre.

Dersom det oppstår betydelige skader på boligen, tilbyr enkelte selskap dekning for kostnader til hotellopphold eller leiekostnader, i den tiden det tar å utbedre skadene. Enkelte tillegg kan også gi rett til full erstatning av hele bygningens verdi dersom skadene når et visst omfang, for eksempel ved 80% totalskade.

Råte og sopp

Det viktigste tillegget til en boligforsikring er erstatning for skader forårsaket av sopp og råte. Kostnadene for å utbedre slike skader avhenger selvsagt av omfanget, men generelt sett er dette dyre affærer. Soppangrepne hus og leiligheter kan bli svært omfattende, og er i tillegg vanskelige å utbedre. I ekstreme tilfeller kan det bli snakk om total renovering av bygningsmassen.

De fleste borettslagløsninger har denne forsikringen (eller burde ha det). Soppangrep som oppstår i en seksjon eller leilighet, kan fort spre seg til naboenes boliger. Råte og sopp kommer også som regel som en følge av vannskader. Ligger boligen i et således utsatt område, vil det være enda viktigere med denne tilleggsforsikringen.

Boligeierens ansvar

Forsikringen er først og fremst ment for skader som skyldes forhold du ikke rår over. Du har samtidig selv et ansvar for at skader på boligen ikke oppstår. Herunder er du som boligeier ansvarlig for vedlikehold og utbedringer av områder der skade kan oppstå. Dette betyr blant annet at du kan få problemer med å få erstatning, dersom for eksempel råteskader skyldes vannlekkasjer som har pågått lenge, og som du er klar over, men likevel har utsatt eller unnlatt å utbedre. Det samme gjelder dersom skadene skyldes feil i oppføringen av bygningen. Setningsskader som forårsakes av naturlige forhold, er derimot noe du er forsikret mot gjennom naturskadekaskoen.

En av de vanligste og farligste problemstillingene, er selvforskyldte brannfeller. Installerer du for eksempel det elektriske anlegget selv, uten å ha godkjent kvalifikasjonskrav, vil du kunne forvente å sitte med regningen selv dersom boligen brenner ned, og årsaken oppstod i el-anlegget du selv installerte. Brann utgjør rundt en tredjedel av alle erstatningssaker der boliger totalskades. Mange av brannene stammer fra det elektriske anlegget, og det anbefales at man foretar periodevise kontroller av dette.

Redusere forsikringskostnadene med økt sikkerhet

De fleste grep du foretar som gir økt sikring av boligen, gir deg også bedre betingelser. For å få billigere boligforsikring, samt bedre sikkerhet for deg selv og din familie, er det hensiktsmessig å investere i ting som innbruddsalarm, brann- og røykvarslingsanlegg, komfyrvakt og sikkerhetslåser. Dette er momenter de fleste forsikringsselskap vil gi deg veiledning i, og ofte samarbeider de med godkjente leverandører.

Som regel er det også penger å spare på å samle flere forsikringer hos samme selskap, i en totalavtale. Medlemskap i organisasjoner som forsikringsselskapet samarbeider med, kan også spare deg for noen kroner. Det er også prisforskjeller ut i fra hvilke nivåer av egenandeler du velger. Høye egenandeler gir som regel lavere, årlig forsikringspremie.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy