Veteranbilforsikring

veteranbilforsikring

Eier du en gammel Amcar, eller en annen type veteranbil du ønsker å forsikre?

Da bør du ha egen veteranbilforsikring for kjøretøyet. Avtalen er relativt lik vanlig bilforsikring, men med noen unntak og regler du bør sette deg inn i.

Få et tilbud på veteranbilforsikring

 

Hos Tjenestetorget kan du raskt og enkelt få et uforpliktende tilbud om forsikring på din veteranbil.

 

Få et tilbud på forsikring her

annonse

 

Definisjon på veteranbil

I henhold til Toll- og avgiftsdirektoratets retningslinjer, må bilen være over 30 år for å kunne defineres som veteranbil. Datoen settes her til den dagen bilen ble registrert for første gang i Norge.

Importerer du en bruktbil, vil den defineres som veteranbil dersom produksjonsdatoen er for mer enn 30 år siden.

 

Dette kreves for å forsikre en veteranbil

For å forsikre en veteranbil må bilen kun brukes i hobby og fritidssammenheng. Eier du en veteranbil som du bruker til kommersielle formål, vil du måtte tegne en vanlig bilforsikring.

Veteranbilforsikring har også en begrenset kjørelengde i avtalen. Det vanlige er at forsikringen kun gjelder for kjøring opp til 5000 km per år. Kjører du lengre enn dette per år, kvalifiserer du ikke.

Som nevnt må bilen være eldre enn 30 år gammel. Den må dessuten være i god stand for at selskapene vil forsikre den.

Merk deg at forsikringsselskapene ofte krever at kjøretøyet oppbevares på et trygt sted. Som regel er kravet at bilen skal være innelåst i enten en garasje, eller et annet tilsvarende bygg, når bilen ikke er i bruk.

Det er ikke nok å bare eie en garasje, du må faktisk oppbevare bilen der. Blir den stjålet mens den står ute, kan det hende forsikringsdekningen blir avkortet, eller bortfaller helt.

 

Besiktelse kan være aktuelt for å få forsikre veteranbiler

Det er ikke uvanlig at forsikringsselskapet krever bevis for at bilen faktisk kan regnes som veteran. I tillegg til å påvise bilens chassisnummer, vil de fleste selskap kreve en full tilstandsrapport, bilder og annen dokumentasjon.

forsikre en veteranbil

Noen krever i tillegg en undersøkelse av kjøretøyet (som regel dersom bilen er verdt mer enn 300 000 kroner), foretatt av en kvalifisert fagperson. Bilen må da oppfattes som å være i god stand for at du skal få forsikret den.

 

Lovpålagt ansvarsforsikring

Så lenge du har tenkt å ta bilen ut på en kjøretur, må du ha ansvarsforsikring. Dette er helt likt som for alle andre motoriserte kjøretøy. Ansvarsforsikringen dekker et ubegrenset beløp dersom du blir erstatningsansvarlig for skade du forårsaker selv. Skadedekningen gjelder både personer, og alle slags eiendeler, inklusive kjøretøy.

Ansvarsforsikringen har normalt ingen egenandel for skade på andres eiendom eller personer. I de tilfeller den inkluderer rettshjelp, er det imidlertid normalt egenandel. Denne kan være en fast sum, og ofte kommer en prosentsats av omkostningene på toppen.

 

Delkasko for veteranbiler

Delkaskoforsikring for en veteranbil inkluderer alle element i ansvarsforsikringen, samt dette:

 • Tyveri av bilen
 • Skade ved tyveri
 • Skade ved forsøk på tyveri
 • Skade forårsaket av brann
 • Skade forårsaket av lynnedslag
 • Skade forårsaket av eksplosjon

 

Vanlige tillegg (inkludert hos noen selskap):

 • Skader på glass
 • Skader fra steinsprut (glass og karosseri)
 • Veihjelp

 

Kasko for veteranbiler

Med full kasko får du alle elementene i ansvar og delkasko, samt dekning for skader på eget kjøretøy som du selv er skyld i.

 

Normalt er dette inkludert:

 • Skade ved kollisjon og sammenstøt
 • Skade ved utforkjøring
 • Skade ved velt
 • Andre skader forårsaket av ytre påvirkning, inkludert hærverk

Dersom forsikringsselskapet ikke inkluderer veihjelp, rettshjelp og glasskader i delkaskoen, er dette vanligvis inkludert i full kaskoforsikring.

 

Forskjellige typer veteranbilforsikring

Noen selskap skiller på ulike typer veteranbilforsikring, og bruker for eksempel betegnelsene entusiastbilforsikring og klassikerforsikring. Det meste av innholdet i slike forsikringer er likt det du finner i en vanlig veteranbilforsikring.

Entusiastbil betyr som regel at bilen er yngre enn 30 år, men likevel så spesiell at den kan ha egen forsikring. Typiske eksempler er Amcars og samlerobjekter. Klassikere er noe av det samme, men kan være betydelig eldre biler enn 30 år.

Typiske begrensninger er kort årlig kjørelengde , krav om at eier alltid må være med i bilen, krav om at du har forsikring for bruksbil i samme selskap, krav til alder på sjåfør, ingen opptjening av bonus, med mer.

 

Ombygging og lagring

Det finnes i tillegg selskap som tilbyr egne forsikringer for ombygde biler, og forsikring som gir dekning for skade og tyveri for veteranbiler som ikke er i bruk. Sistnevnte er såkalt lagring- og restaureringsforsikring, noe som er billigere enn full forsikring.

Dette er blant annet aktuelt om du skal restaurere en veteranbil. Husk at det øyeblikket du vil starte tenningen på kjøretøyet, sette den i gir, og navigere ut på en vei, må du ha minimum ansvarsforsikring.

 

Forsikring av veteran MC og andre kjøretøy

Du kan også forsikre andre typer eldre kjøretøy. For de som ikke har veteranbil, dreier det seg ofte om en veteran MC. Merk deg at mange selskap faktisk ikke skiller mellom typene kjøretøy. De tilbyr da i stedet en forsikring for veterankjøretøy som dekker alle kjøretøy som er eldre enn 30 år.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy