Investere i gull og sølv

investere i gull eller sølv

Mange som investerer i gull eller sølv gjør dette først og fremst for å sikre seg mot inflasjon og store tap i verdipapirer.

Metaller som gull kan ha store svingninger i pris som er vanskelige å forutsi, men historisk viser det seg at gullprisene stiger når alle andre priser også gjør det. Høy inflasjon betyr ofte kursras på børsen, og da kan gull være redningen mot å tape alt.

 

Invester i fysisk gull eller sølv hos Gullbanken

 

Gullbanken selger populære investeringsmynter som Maple Leaf, American gold Eagles og Britannias i flere forskjellige størrelser. De har også et godt utvalg av sølvmynter. Dette er perfekte mynter for de søm ønsker å investere i fysisk gull eller sølv.

 

Se utvalget av investeringsmynter hos Gullbanken her

annonse

 

Derfor er gull og sølv verdifullt

Den primære årsaken til at gull (og til dels sølv) brukes som verdigrunnlag for banker, ligger i tradisjonene vi har i forhold til de edle metallene. Gull og sølv har vært ettertraktet i mange tusen år av menneskets historie, både som betalingsmiddel og til utsmykking. I dag kunne vi likegodt benyttet andre råvarer som standarder for verdifastsettelse, men både gull og sølv har unike egenskaper som gjør metallene egnet som betalingsmidler og investeringsobjekter.

Det er de fysiske attributtene som utgjør den praktiske årsaken til spesielt gull brukes i denne sammenhengen. For eksempel ruster ikke gullet om det kommer i kontakt med vann. Mynter laget av gull vil holde seg svært lenge, og det er normalt problemfritt å se påtrykket selv tusen år etter at mynten ble produsert. Gull kan også formes ganske enkelt til hvilken som helst konfigurasjon, uten at det dannes sprekker eller svakheter. Mye av de samme egenskapene finner vi igjen også i sølv. Begge metallene har derfor også mange anvendelsesområder innen teknologi og industri.

En annen viktig grunn til at gull og sølv er verdifullt er at det kun finnes en bestemt mengde av metallet på jorden. Det går ikke an å fremstille mer av det kunstig, derfor må det utvinnes fra gruver. Det estimeres at det gjennom alle tider har blitt utvunnet ca. 200 000 tonn med gull, og det finnes fremdeles reserver på rundt 20% igjen av dette i jorda. Det er denne knappheten på gull som har vært med på å gjøre gull til et sikkert verdimål i mange tusen år.

 

Rent gull og karat

I smykker blandes ofte gull med andre metaller, derav begrepet ”karat” – der andelen gull blir lavere ettersom tallet for karat synker. 24 karat gull tilsvarer 100% rent gull, mens for eksempel 18 karat betyr at det er 18/24 andeler gull i legeringen (75% gull). I barrer og mynter er gullet nesten alltid bortimot 100% rent.

investeringsmynter i rent gull

Spesialutgaven av den populære mynten Canadian Gold Maple Leaf, har en renhet på 99,99%, mens standardutgaven som er mer vanlig for investorer har en renhet på 99,9%. Omtrent den samme renheten finner vi i de fleste kjente gullmyntene, som Krugerrand, American Buffalo Gold Coin, Australian Gold Kangaroos og så videre.

 

Gull – alltid verdifullt

Som investeringsobjekt har disse metallene også andre fordeler som er unike, sammenlignet med forskjellige verdipapirer. Gull og sølv vil for eksempel aldri miste hele sin verdi, i motsetning til verdipapirer som aksjer og papirpenger.

Nettopp derfor bruker mange investorer gull som en nødhavn og sikkerhet. Deler av porteføljen til proffe investorer inneholder ofte gull, og i usikre tider flyttes gjerne andre investeringer til det edle metallet. Kommer det en finanskrise eller et kjempekrakk, vil man likevel sitte igjen med gode verdier i gullet, og kanskje til og med få en solid fortjeneste.

krugerrand er en populær gullinvestering
Sør-Afrikanske Krugerrand er en populær gullinvestering.

 

Når bør man investere i gull og sølv?

Investeringer i gull, og til dels sølv, bør først og fremst foretas som en forsikring parallelt med andre investeringer. Timingen blir her ikke like viktig i så måte. For de fleste investorer er gull en naturlig del av porteføljen, og det som sikrer at man ikke går helt på trynet dersom det kommer en finanskrise eller kraftige børsfall. Likevel er det enkelte perioder som ser ut til å være bedre for kjøp av gull enn andre.

Historisk sett øker ofte prisene på gull når viktige indikatorer er negative. Om indeksen på børsen synker, arbeidsledigheten går opp, rentene øker, eiendomsmarkedet snur nedover og så videre, kan vi forvente at etterspørselen på gull vil øke.

Den primære driveren er de tunge investorene, som søker nødhavn for deler av verdiene sine i råvarer, og spesielt i gull og andre edle metaller. Investering i gull er dermed kanskje best når de andre markedene går bra, eller børsen har rolige og trygge perioder. Når det først går dårlig, har normalt de proffe for lengst begynt å kjøpe gull, og dermed er prisstigningen på metallet allerede startet.

 

Hvilken gullinvestering skal man velge?

Det store spørsmålet for de som vil investere i gull er hva og hvordan. Fordi gull regnes å ha stabil verdi både når det er finansiell og politisk uro, foretrekker mange å eie gullet direkte gjennom gullbarrer eller gullmynter. Ulempen her er åpenbar; du må ha et sikkert sted å oppbevare gullet.

Gull er meget lett omsettelig, og dermed et yndet objekt for tyver og kjeltringer. Samtidig er det ikke til å komme bort fra at det å holde en gullbarre i hånden gir en spesiell følelse. Investeringsmulighetene i gull, sølv og andre edle metaller er mange, der risiko, avkastningsmuligheter og horisont vil påvirke hvilken løsning man velger.

Det er verd å merke seg at det påløper moms på gullbarer i Norge, mens gullmynter som er gyldige betalingsmidler i sine respektive land er fritatt for moms. Det er derfor en åpenbar fordel å velge gullmynter om man ønsker å investere i fysisk gull.

hvilken gullinvestering skal man velge
Gullmynter er det åpenbare valget om man ønsker å investere i fysisk gull i Norge.

 

Kjøpe fysisk gull eller sølv i Norge

Før i tiden kunne man kjøpe gull- og sølvmynter i bankene, men dette er det stort sett slutt på. I dag må man til en spesialforhandler for å investere i disse råvarene fysisk. En av de mest kjente og brukte forhandlerne i Norge er K.A.Rasmussen på Hamar.

Selskapet er primært en leverandør av gull og andre edelmetaller til gullsmeder, tannleger og industri som benytter seg av slike metaller i produksjonssammenheng, men selger også blant annet gullmynter, sølvmynter og gullbarrer til samlere og investorer. K.A.Rasmussen produserer i tillegg en del ferdige produkter i edle metaller, på egeneide fabrikker.

Man kan også kjøpe gullmynter fra mynthandlere som Roschberg Mynthandel. De selger både såkalte bullionmynter, samt eldre gullmynter med numismatisk verdi. Nettbaserte butikker som Gold Source er et alternativ for investorer på jakt etter gull- og sølvmynter.

Prisene hos blant annet denne forhandleren tilsvarer spotprisene i sanntid, pluss faste påslag alt ettersom hva og hvor mye du investerer for. Påslaget som selgeren beregner seg kan ses på som det samme som en kurtasje når man kjøper aksjer. For å redusere denne vil det lønne seg å kjøpe i større kvanta. Prisen vil da kunne bli nærmere den samme som spotprisen for de edle metallene.

Et lite minus med de norske nettbutikkene som selger gullmynter er at utvalget ikke alltid er det beste. Ønsker du å samle på forskjellige typer av mynter så må man ofte ty til utenlandske nettbutikker for finne myntene man ønsker seg. En av de aller beste utenlandske nettbutikkene når det kommer til gull og sølvmynter er amerikanske Apmex. Dette er en trygg og meget anerkjent myntforhandler som har «alt».

 

Hvilke gullmynter bør man kjøpe?

Ønsker du å investere i gullmynter så finnes det et vell av forskjellige mynter å velge mellom og det kan gjerne være vanskelig å vite hvilke man skal velge. Det vanligste alternativet er såkalte bullion-mynter som veier 1 troy ounce, noe som tilsvarer 31,10 gram.

En 1 oz gullmynt inneholder med andre ord 31.10 gram med rent gull. Det finnes en rekke land som preger slike mynter, hvor mynter fra USA, Canada, Australia, Sør-Afrika, Østerrike og Storbritannia er de mest populære. Vårt tips er å velge mynter som er lett omsettelige når du skal investere i gullmynter da dette sørger for at du får en bedre pris når du en gang skal selge de igjen.

Sikre valg når det kommer til gullmynter er American Gold Eagle, Gold Buffalo, Gold Maple Leaf, Gold Britannia, Østerriksk Philharmoniker eller mynter i den Australske Lunar-serien. Dette er ettertraktede mynter som vil gi deg en pris nært opp mot spotprisen på gull når du en gang skal selge de igjen.

american gold eagle gullmynt1 oz American Gold Eagle – verdens mest populære gullmynt.

 

Aksjer i gruveselskap som utvinner gull

Det å investere i aksjer i gruveselskaper er på langt nær det samme som å investere direkte i fysisk gull. Aksjene i gruveselskaper som utvinner gull følger de samme markedsmekanismene som alle andre aksjer. Det betyr at selv om gullprisen skulle stige, trenger ikke aksjen i et spesifikt gruveselskap gjøre det.

Aksjekursen påvirkes i langt større grad av eventuelle funn, størrelsen på disse, utvinningsgrad. omsetning og resultater, og annet. Det igjen betyr at selv om gullprisene skulle falle, kan godt aksjekursen på et gruveselskap øke (eller omvendt).

En annen viktig faktor er at gruveselskapene som regel utvinner flere typer råvarer, ikke bare gull eller sølv. Dermed er enkelte selskap mindre sårbare i forhold til prissvingningene på spesifikke råvarer. For eksempel kan et selskap miste noe av omsetningen fordi gullprisene synker, men har muligheten til å hente dette inn igjen på andre metaller som også utvinnes.

På Oslo Børs kan man investere direkte i Avocet Mining (AVM) som utvinner gull i Afrika, eller Nordic Mining (NOM) som utvinner mange typer mineraler og metaller, inklusive noe gull. Bruker man en megler som gir tilgang til andre børser, er investeringsmulighetene svært mange.

investere i selskaper som utvinner gull
En investering i gruveselskaper er en populær måte å være indirekte investert i gull.

 

Fond som investerer i gull- og sølvselskaper

En noe mindre risikabel investering enn å eie aksjer i gruveselskaper, er å kjøpe andeler i fond som fokuserer på gruveselskapene. Disse fondene investerer i en rekke gruveselskap, og er dermed mindre sårbare dersom et eller flere selskap går dårlig, eller om en spesiell råvare synker i pris.

Som med andre typer fond sammenlignet med enkeltaksjer, er oppsiden som regel lavere (mindre risiko og høyere forvaltningskostnader) enn om man investerer direkte i en gruveaksje. Men, for småinvestorer er den økte sikkerheten en faktor som må med i regnestykket.

På Oslo Børs finner vi flere eksempler på gruveselskap som søkte lykken i leting etter gull, som tilslutt måtte legge inn årene, blant annet Crew Gold. Et annet gullselskap som mange tapte penger på er IGE. Selskapet ga mer eller mindre opp å finne gull på flere av sine lisenser, og fokuserer nå mer eller mindre utelukkende på nikkel- og diamantutvinning.

Fond som eier gull eller andre råvarer

Hvis man vil ha en investering som følger gullprisen, og som samtidig er et alternativ til å fysisk eie gull selv, kan man investere i aksjer i børsnoterte fond som kjøper og eier gull. Disse fondene kalles for ETF-er, etter den engelske betegnelsen Exchange-Traded Funds.

Fordelen med et ETF er at man slipper all problemstilling rundt oppbevaring og sikkerhet for gullet, i tillegg til at det er like enkelt å kjøpe eller selge disse aksjene som hvilke som helst andre aksjer på børsen. Samtidig er det de reelle prisene på råvaren som bestemmer aksjekursen.

Fond som SPDR Gold Shares (GLD), PowerShares DB Gold Fund (DGL) og iShares Gold Trust (IAU) er blant de største og mest populære ETF-er når det gjelder gull (du finner alle slags ETF-er som investerer i andre råvarer). Disse er ikke listet på Oslo Børs men kan handles gjennom de aller fleste meglerhus eller internettmeglere.

 

Børsnoterte verdipapirer

Man kan også investere i verdipapirer som gir en eksponering knyttet til endringene i gullprisene eller andre råvarer, såkalte ETN (Exchange-Traded Note). Avkastningen bestemmes av om den underliggende indeksen synker eller øker, og man kan vedde på begge deler. Det er også ganske vanlig å gire disse investeringene. Du finner flere ETN-er på Oslo Børs, blant annet DNB ETN Gull.

 

Merverdiavgift på gull og sølv?

Fordi mynter som Krugerrand, Gold Eagle og Maple Leaf regnes som lovlig betalingsmiddel, blir det ikke beregnet merverdiavgift når man investerer i disse. Disse myntene er riktignok ikke såkalte sirkulasjonsmynter, men du kan med loven i hånda kreve å betale gjeld med myntene i den valutaen de er påført (for eksempel US Dollar om du investerer i Gold Eagle).

Gullbarrer og sølvbarrer derimot regnes ikke som betalingsmidler, og derfor er det 25% m.v.a. på disse. En måte å omgå hele problemstillingen med merverdiavgift, for de som vil investere i større kvanta, er å kjøpe gullmynter med høy vekt, for eksempel inntil 1 kilo.

Om du kjøper gull som næringsdrivende må du selv innberette m.v.a. for kjøpet, en ordning som kom i stand relativt nylig for å hindre momsunndragelse. Kjøper du gull som vanlig forbruker, skal du som nevnt ikke betale m.v.a. for mynter.

 

Ingen formueskatt på gullmynter inntil 1 million

Som privatperson (ikke foretak, næringsdrivende) beregnes det ikke skatt av gevinst når du selger gullmynter eller sølvmynter. Du har heller ikke fradragsrett for eventuelle tap.

Dette gjelder så lenge myntsamlingen din er å anse som en hobbyaktivitet eller lignende, og ikke som en næringsvei. I Skatteetatens lignings-abc finner du nærmere informasjon om dette (realisasjon av innbo og løsøre).

Når det gjelder formueskatt beregnes denne i forhold til forsikringsverdien av en myntsamling, dersom samlingen inngår i ditt innbo og løsøre. Ligningsverdien er da 10% for gull- og sølvmynter med totalverdi på inntil 1 million, 20% for totalverdier mellom 1 million og 1,4 million, og 40% for totalverdi over 1,4 million kroner.

Du har her et fribeløp på 100 000 kroner, noe som tilsvarer de 10% for verdier inntil 1 million. Dermed tas ikke dette med i beregningen av formueskatt, så lenge du eier gull eller sølv med totalverdi på inntil 1 million kroner.

Eier du gullmynter for mellom 1 og 1,4 millioner, skal du derimot betale formueskatt av 20% av verdien, og så videre. Per i dag er formueskatten til kommunen på 0,7% av ligningsverdien, mens du betaler formueskatt til staten på 0,4% dersom formuen er på mer enn 750 000 kroner.

Ligningsverdien for gull og sølv kjøpt som investering er den samme som reell markedsverdi. I selvangivelsen betyr det at verdien som skal oppgis er markedsverdien per 1. januar. Investeringen skal føres som formue på vanlig vis i selvangivelsen, og det beregnes ikke skatt for gevinst, og ei heller beregnes det fradrag for eventuelle verditap, så lenge investeringen ikke er definert som næringsvirksomhet.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy