Billån

billån

Nest etter investering i bolig, er billån det som normalt gjør størst innhogg månedsbudsjettet. Lånemulighetene er mange, og du kan spare store summer på å finne det rimeligste alternativet. Hva som lønner seg er igjen avhengig av mange faktorer, som bilens kostnad, krav til forsikring og hvor mye egenkapital du har.

Du får låne til bil hos de aller fleste banker. Mange av disse har også egne datterselskap som fokuserer ene og alene på finansiering av kjøretøy, campingvogn og fritidsbåter. Vårt generelle råd når du leter etter lånet som passer til ditt formål, er at du innhenter flere tilbud, og dermed gir deg selv et bedre sammenligningsgrunnlag.

Gebyrer og renter på billån

Rentebetingelsene varierer fra bank til bank, og ligger gjerne på et par prosentpoeng høyere enn for et boliglån. Dette avhenger igjen av sikkerheten banken har for lånet. De nominelle rentene blir uansett kun retningsgivende, og det er viktig å bruke totalkostnadene når man sammenligner. Gebyrkostnadene kan nemlig variere ganske betydelig. Dette er etableringsgebyret som betales ved opprettelse av lånet, samt månedlige terminomkostninger. Ofte slipper man fakturagebyr dersom man mottar eFaktura. Skal bilen stilles som sikkerhet, tilkommer det et tinglysningsgebyr.

Når du vil regne ut hva de reelle lånekostnadene for bilen blir, kan du trekke fra skattefradraget på 27% av alle renter og gebyrer, inklusive eventuelle forsinkelsesrenter. Dette blir så tatt med i beregningen av neste års ligningsoppgjør.

Tre prisnivå på billån

Bankenes sikkerhet henger nøye sammen med hvilke renter du får på alle former for lån. Det vanlige når det gjelder billån er at det skilles mellom belåningsgradene 65%, 80% og full finansiering. Siden biler taper seg i verdi ganske raskt, vil bankens sikkerhet være i minus allerede det øyeblikket lånet innvilges og bilen kjøpes, dersom det er snakk om fullfinansiering. For å kompensere for den økte risikoen, har fullfinansierte lån betydelig høyere renter. Låner du innenfor 65% av bilens verdi, vil banken vanligvis få igjen pengene sine ved et fremtvunget salg av bilen. Dermed får du de laveste rentene på disse nivåene, mens en belåningsgrad innenfor 80% vil gi deg en mellomting mellom de høyeste og laveste rentene.

 

Nedbetalingstiden er kortere på lån til bil

Nedbetalingstiden på et vanlig billån er kortere enn for eksempel på store forbrukslån og boliglån. De fleste banker opererer her med den såkalte tolvårsregelen (og sjelden mer enn 15 år). Det vil si at bilens alder ikke skal være mer enn 12 år når lånet er helt ferdigbetalt. Er da bilen 5 år når du kjøper den, vil du vanligvis ikke få lengre tilbakebetalingstid på billånet enn 7 år (bilen blir da 12 år når lånet er ferdigbetalt), og så videre.

Låneavtalene for et billån har normalt 3, 5, 7 eller 10 år som nedbetalingstid. Antallet år og måneder i avtalen er likevel ikke bindende som sådan, og du kan selvsagt nedbetale lånet raskere om du ønsker. Er du innenfor tolvårsregelen vil du normalt også kunne få utvidet lånets lengde dersom du skulle ha behov for det. Lånetiden bestemmes også til en viss grad av bilens alder og verdi. Jo billigere og eldre en bruktbil er, desto strengere blir kredittvurderingen. Banken vil også forvente at lånet gjøres opp raskere for billige biler, enn for de som er dyrere og nyere.

Finansieringsbevis for billån

Bankene gir deg gratis finansieringsbevis dersom lånesøknaden godkjennes. Denne lånebekreftelsen er praktisk å ha med seg dersom du skal slå til raskt på et godt tilbud, eller ønsker å forhandle om pris på bilkjøpet. Hos de fleste banker er en lånebekreftelse gyldig i tre måneder etter at den er utstedt.

 

Billån gjennom bilforhandleren

De fleste bilforhandlere tilbyr finansieringsløsninger dersom du ikke trenger låne mer enn 65% av kjøpesummen, og har resten i egenkapital. For finansiering utover dette, må du henvende deg direkte til en bank. Grunnen til at bilforhandlerne ikke tilbyr finansiering over 65%, til tross for at finansieringen sannsynligvis kommer fra samme bank eller finansieringsselskap du ellers ville henvendt deg til, skyldes regelverket for kredittfinansiering. Kravene til kredittvurderingen er strengere når gjeldsandelen er høyere. Dette betyr at din økonomi blir vurdert mer nøye for større lån i bankene, sammenlignet med vurderingen som foretas hos bilforhandleren.

Billån i huslån, lønner det seg?

I utgangspunktet lønner det seg åpenbart å bake et billån inn i huslånet. Dette fordi rentene på et boliglån er lavere enn for et billån. Forskjellen er imidlertid ikke all verden, så fremt billånet ikke overstiger rundt 60% av bilens verdi. Problemet med å bruke boligen som sikkerhet for et bilkjøp, er imidlertid at mange da bruker lang tid på nedbetalingen av selve bilen. Har du for eksempel et boliglån som kommer til å løpe i 25 år til, og billånet inngår her, vil bilen bli veldig dyr til slutt.

Skal du bake inn billånet i boligen er du nødt til å bruke tilsvarende nedbetalingstid som for et billån, for at det hele skal lønne seg. Det kan du gjøre ved å betale inn ekstra avdrag, eller korte ned på den totale nedbetalingstiden. Du må også ta med i beregningen eventuelle omkostninger du må betale for å få utvidet boliglånet. Hos noen banker er gebyret for låneutvidelser svært høy. Dersom du trenger penger til en rimelig bil, og omkostningene er på flere tusen kroner, må renteforskjellen være stor før du få glede av noen besparelse.

Forbrukslån som egenkapital til bilkjøp

For de som mangler egenkapital til billån, er forbrukslån uten sikkerhet et ofte brukt alternativ. Lånegrensene er mer enn nok med sine 500 000 kroner, med mindre du skal kjøpe en Ferrari eller noe slikt. Disse lånene kan du skaffe deg mer eller mindre på dagen, og ha pengene klare som egenkapital når du søker om ordinært billån. Det ordinære billånet blir rimeligere rentemessig jo mer egenkapital du har, men forbrukslånet vil naturligvis også koste en del kroner.

For å få de beste rentene på et forbrukslån, må du ha høy kredittscore. Da kan du komme ned på en nominell rente på rundt 7% i beste tilfelle. Dette lånet blir likevel dyrere enn de fleste billån. Derfor anbefaler vi at forbrukslånet som du bruker som egenkapital, betales ned raskere enn selve billånet. Et vanlig og fornuftig grep er å avtale lengre nedbetalingstid på billånet (gir lavere månedlige avdrag), for så å bruke den ekstra kapitalen til å gjøre opp egenkapitallånet. Etter at det dyreste lånet er innfridd, kan man øke nedbetalingstakten på billånet igjen (korte ned løpetiden).

Les mer om forbrukslån her.

Forbrukslån til bilkjøp

For rimelige bruktbiler, og i tilfeller der man ikke får innvilget et sikret billån, kan usikrede forbrukslån være en måte å finansiere kjøpet på. Som nevnt ovenfor er rentene på denne typen lån avhengig av en individuell vurdering, og normalt høyere enn de fleste billån. Betales lånet ned raskt, kan du likevel komme noenlunde rimelig ut av det hele. Her hjelper det på de effektive rentene at forbrukslån har langt lavere etableringsgebyrer enn de fleste billån. Sammenlignet med kostnadene for en utvidelse av et boliglån, er forskjellen på gebyret enda større. Derfor bør du være ekstra nøye med kalkulatoren dersom du skal kjøpe en rimelig bil, og vurderer å bake bilkostnadene inn i boliglånet. Det er slettes ikke sikkert den løsningen da blir rimeligere enn et usikret forbrukslån.

En annen fordel med disse lånene er at de går svært raskt å få på plass. I og med at det ikke er aktuelt med pantesikkerhet, vil det ikke kastes bort tid på tinglysning. Kredittvurderingen er også raskere og enklere. Vanligvis innvilges lånene samme dag man søker, og utbetalingen er normalt unnagjort innen en dag eller to.

Miljøvennlige billån

Flere banker tilbyr såkalte grønne billån. Dette er lån med lavere renter dersom bilen du kjøper er miljøvennlig. Kravene til hva som defineres som miljøvennlig varierer når det gjelder bensin- og dieseldrevne biler, men som regel dreier det seg om maksimalt CO2-utslipp på et sted mellom 100 og 130 gram per kilometer. Alle el-biler, biler som kjører på etanol, biogass, naturgass, samt de fleste hybridbiler vil bli regnet som miljøvennlige.

Rentebesparelsen på et miljøvennlig billån er verd å få med seg. Ofte er forskjellen rundt 0,5 til 1 prosentpoeng lavere enn for oktan-slukerne. I motsetning til hva man skulle tro, er ikke valgmulighetene så verst heller. Det er per i dag godt over 1000 bilmodeller som kvalifiserer til et grønt billån, noe avhengig av hvilken bank du søker om billån hos.

Spar penger med kaskofritt billån

Bankene skiller som regel også i forhold til hvilken forsikring du trenger til bilen, og mange tilbyr kaskofritt billån. Disse lånene ytes som regel for biler som er verdt under 100 000 kroner, og som man velger å ikke ha full kaskoforsikring for. Den lave lånesummen gir raskere og enklere kredittvurdering. Det er også vanlig at 12-års-regelen ikke gjelder for kaskofrie billån. Alderen på bilen kan godt være høy, men du får ikke spesielt lang nedbetalingstid på dette (normalt maksimum 5 år).

For å få et kaskofritt billån er det vanlig at du må stille med rundt 10% til 15% egenkapital, men du finner også bilfinansiering som lar deg låne 100% av bilens kjøpesum. Vær oppmerksom på at rentene for kaskofrie billån er høyere enn lån til fullforsikrede biler. Her blir det dermed en avveining om de ekstra kostnadene på lånet er lavere enn summen for kaskoforsikringen. Med i det regnestykket bør du ta med at kaskoforsikring har en verdi i seg selv.

Det lønner seg å prute på renten

Gitt at du er kredittverdig og har hentet inn tilbud fra flere banker, lønner det seg som regel å la bankene konkurrere seg imellom. Å prute ned rentebetingelsene er enklere enn mange tror. Har banken først gitt deg et tilbud, betyr det at de gjerne vil ha deg som kunde. Husk at du bør bruke totalkostnadene som grunnlag, og ikke bare fokusere på de nominelle rentene.

Vær også oppmerksom på at rentene er flytende, og at de dermed blir justert jevnlig i forhold til Norges Banks styringsrente. Er renteendringen i din disfavør, forplikter banken å opplyse om dette i god tid i forveien. Her er det ofte forskjell mellom bankene, både hvor mye de setter opp rentene, og på hvilket tidspunkt de gjør det. I så fall lønner det seg ofte å ta en ny ringerunde for å se om betingelsene kan forbedres i andre banker, for så å bruke dette til å prute på nytt hos den banken du har billånet i.

Husk at du du trenger bilforsikring.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy