Barneforsikring

barneforsikring

I følge statistikk fra forsikringsselskapene har rundt halvparten av norske familier barneforsikring. Først og fremst er denne forsikringen et tillegg til de offentlige ytelsene man mottar når barn blir alvorlig syke eller uføre.

Spar penger på barneforsikring

 

Du kan spare opp til flere tusen kroner i året på å bytte forsikring. Hos Tjenestetorget kan du enkelt sammenligne barneforsikringer og raskt og enkelt finne den beste forsikringen for ditt behov.

 

Finn beste tilbud på barneforsikring her

annonse

 

Trenger man barneforsikring?

De er mange meninger om man bør forsikre barna sine eller ei. Det som taler i mot å bruke penger på barneforsikring er at vi i Norge har et velfungerende helsevesen, i tillegg til stønadsordninger for de som av en eller annen grunn ikke har inntektsevne. Den siste biten berører det som kanskje taler mest til fordel for å tegne barneforsikring. Stønaden ved for eksempel uførhet, er i mange tilfeller for lav i forhold til behovet for de som rammes. På sett og vis står det mellom adekvat behandling som sikrer livsopphold, og ekstra midler som gir større muligheter til et bedre liv.

Velg rett barneforsikring

Om man velger å forsikre barna sine, er det flere ting man bør være oppmerksom på. De rimeligste forsikringsløsningene dekker utgifter til behandling, samt gir rett til erstatningsutbetaling dersom barnet blir medisinsk invalid som følge av en ulykke. Vil man forsikre seg mot det samme, men i tillegg som følge av sykdom (ikke bare ulykke), koster forsikringen en del mer. I tillegg er det vanlig at forsikringsselskapet krever dokumentasjon på barnets helse forut for inngåelse av forsikringsavtalen, noe som igjen kan påvirke prisen på forsikringen.

Skal man velge ut i fra hva forsikringsselskapenes egne oversikter over erstatningsutbetaling viser, bør man velge barneforsikring som inkluderer dekning ved sykdom. Omtrent halvparten av all utbetaling er i forbindelse med medisinsk invaliditet. Den andre halvparten fordeler seg på hjelpestønad, dagpenger, behandlingsutgifter, utbetaling ved uførhet, ombygging og tilrettelegging av bolig, etc.

Offentlige ytelser

Det offentlige gir rett til uføretrygd og diverse tillegg, dersom barn og unge blir minimum 50% uføre før de fyller 26 år. Man får også stønad ved varig sykdom eller funksjonshemming, stønad til tilpasning av bolig, omsorgspenger til foreldre dersom barn er kronisk syke, samt eventuelle penger til pleieutgifter i de tilfeller der foreldrene fortsatt har omsorgsansvaret for barn med behandlingsbehov (psykisk utviklingshemming, varig sykdom, permanent skade, osv).

Barneforsikringen gir utbetaling utover dette som dekkes av det offentlige. Her kan man som regel velge mellom flere nivåer. For eksempel kan ekstra uførepensjon som tilsvarer 1G utbetales i et visst antall år, eller utbetalinger som supplerer hjelpestønaden fra Folketrygden. Barneforsikring gir en ekstra trygghet, i tillegg til muligheter for å gi barna en bedre hverdag.

Utbetaling av forsikringspenger kan ta tid

Når og hvor mye som utbetales er en viktig faktor. Det er stor forskjell på behovet for en rask utbetaling om barnet blir alvorlig syk, sammenlignet med behovet som kommer i forbindelse med uførhet. Ved alvorlig sykdom haster det som regel å ha tilgang til nok midler. Foreldre som blir tvunget til å ta fri fra jobben, kan få inntektstap. I tillegg kommer kanskje behov for behandling som ikke dekkes av helsevesenet. Ved uførhet er ikke dette alltid tilfelle. Det er også slik at utbetaling ved varig uførhet, naturligvis ikke kan foretas rett etter at en skade har skjedd. Erstatningen fra forsikringsselskapet kommer etter at det foreligger en medisinsk vurdering som fastslår at barnet er varig ufør, noe som kan ta flere år.

Enkelte barneforsikringer gir derfor lavere utbetalinger ved invaliditet, men til gjengjeld utbetales summen langt raskere. Her blir det dermed en avveining som må ses i lys av familiens øvrige økonomi. Har man god økonomi og oppsparte midler, er behovet for raske utbetalinger lavere, og man bør dermed prioritere forsikring med høyere utbetalinger.

Hva koster barneforsikring?

Prisen på barneforsikring varierer veldig mellom forsikringsselskapene, og herunder også hva forsikringen dekker. De rimeligste alternativene kan ligge nede på rundt 1100-1200 kroner per barn per år, med noe redusert tilbud dersom man forsikrer flere barn samtidig. Samtidig er det ikke uvanlig at barneforsikring for en familie med 3 barn, koster rundt 15 000 kroner i året. Har man flere forsikringer vil det sannsynligvis lønne seg å samle disse hos samme selskap. Dermed vil du også ha bedre mulighet til å prute på totalprisen, der barneforsikringen kan inngå.

Dersom det økonomiske ikke spiller noen rolle, bør man vurdere den forsikringen som gir best dekning og de høyeste utbetalingssummene. For de som vurderer de rimeligere alternativene, anbefales det at man prioriterer barneforsikring som gir rett til uførepensjon.

© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Fianseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy