Mopedforsikring

Mopedforsikring

Skal du kjøre moped, må du ha mopedforsikring. For mopeder er forsikringstilbudene ganske like de du finner for motorsykler og biler. I denne artikkelen kan du lese om de relevante reglene, kravene og tilbudene, slik at du velger den forsikringen som passer deg og mopeden din best.

 

Finn den billigste mopedforsikringen

 

Det er mange penger å spare på å finne den rimeligste mopedforsikringen. Hos Tjenestetorget kan du enkelt sammenligne mopedforsikringer slik at du enkelt kan finne den rimeligste forsikringen for din moped.

 

Finn beste tilbud på mopedforsikring her

annonse

 

Hva er moped, og hva er motorsykkel?

Du kan naturligvis ikke forsikre en motorsykkel med mopedforsikring. Hva som regnes som moped er begrenset av vekt og toppfart. I tillegg er det et par andre krav som forsikringsselskapene stiller for at du skal kunne få mopedforsikring.

 • Mopedens høyeste fart kan ikke være over 45 km/t, samt slagvolum på maksimalt 50 ccm.
 • Mopeden må være norskregistrert.
 • Som moped regnes også mopedbil og invalidemoped.
 • ATV som er registrert som moped kan også ha mopedforsikring.

Har kjøretøyet høyere toppfart enn 45 km/t, og slagvolumet er på inntil 125 ccm, må du ha forsikring for lettmotorsykkel.

I tillegg kan bruken av mopeden være avgjørende for hvilken forsikring du kan få. Mange selskap vil for eksempel kreve egne avtaler for mopeder som skal leies ut.

Hvor gammel er føreren av mopeden?

Aldersgrensen for å kunne kjøre moped eller scooter er 16 år. Imidlertid får ikke personer under 18 år tegne egen mopedforsikring. Kjøretøyet må da forsikres i foreldrenes, eller verges navn. Mopeden kan fortsatt være registrert på en 16-, eller 17-åring.

 

forsikre moped

 

Lovpålagt ansvarsforsikring

Det er lovpålagt å ha ansvarsforsikring når du skal kjøre moped. Denne forsikringen må du tegne og fremvise når du skal registrere kjøretøyet hos vegvesenet.

Ansvarsforsikringen dekker skader på andre personer, og andres kjøretøy og eiendeler, når du selv har forårsaket skaden. Dekningsbeløpet på skade av andres eiendeler og kjøretøy har som regel en beløpsgrense.

Erstatning som er tilknyttet ansvarsforsikringen har normalt ingen krav til egenandel. Unntaket er dersom ansvarsforsikringen inkluderer dekning for rettshjelp. For den delen er det både egenandel, og beløpsgrense. Beløpene varierer, alt ettersom hvilket selskap du er forsikret hos.

Delkasko for moped

Du kan tegne delkasko for mopeden din hos de fleste selskap, mens hos et fåtall er ”delkasko” egentlig kun brannforsikring.

Delkasko dekker som regel disse punktene:

 • Brann
 • Tyveri
 • Personlig løsøre
 • Fastmontert utstyr

Noen delkasko-avtaler kan også inkludere slike ting som veihjelp, glasskader og skade under transport.

Kasko for moped

Kaskoforsikring er den som dekker mest, men som også koster mest i forsikringspremie. Er kjøretøyet verdt tilstrekkelig penger, bør du vurdere full kasko.

I tillegg til det du får med i ansvars- og delkaskoforsikringen, vil full kasko normalt inkludere følgende:

 • Skader ved kollisjon
 • Skader ved velt og utforkjøring
 • Andre skader på mopeden, for eksempel hærverk

Noen selskap slenger på andre småting, som veihjelp i Europa. Dette er noe kun de færreste mopedeiere trenger.

Ikke trim mopeden

Husk at mopedforsikringen er kun ment for kjøretøy som tilfredsstiller kravene som er fastsatt i Førerkortforskriften. Du kan lese om inndelingen i klasser hos vegvesenet ved å klikke på denne lenken.

Trimmer du mopeden slik at den går fortere enn 45 km/t, vil dette være i strid både med lovverket og forsikringsavtalen. Det igjen vil kunne medføre reduksjon eller frafall av erstatning ved skade. I verste fall vil det være det samme som å kjøre uten forsikring, i tillegg til at føreren kan bli straffeforfulgt, bøtelagt, miste førerkort, med mer.

Egenandelen kan variere mye

Det er viktig å sjekke hvilke satser for egenandel forsikringsselskapene opererer med. Her er variasjonene svært store. Vær også oppmerksom på at noen elementer er mer viktige enn andre. For eksempel er det bedre å ha lav egenandel for skade ved kollisjon, brann og tyveri, enn for skade på løsøre.

Som en hovedregel er forsikringspremien lavere, desto høyere egenandel du har. Dette går ofte trinnvis, og forsikringsselskapene lar deg normalt velge mellom flere alternativer.

Merk deg også at egenandelen kan bli høyere hos noen selskap dersom det ikke er eieren av mopeden som førte kjøretøyet da skaden oppstod. Egenandelen kan også reduseres i noen tilfeller. For eksempel er det vanlig at den er lavere ved tyveri, dersom du bruker FG-godkjent lås i forskjellige klassifiseringer.

Velg riktig mopedforsikring

I og med at de fleste mopeder er betydelig rimeligere enn biler og motorsykler, er også forsikringspremien betydelig lavere. Her som med andre kjøretøy gjelder det å velge en forsikringsavtale som står i forhold til mopedens verdi.

Er mopeden rimelig og brukt, trenger du sannsynligvis ikke annet enn ansvarsforsikring. Er mopeden dyr bør du vurdere full kaskoforsikring.

Det lønner seg absolutt å undersøke prisene hos mange selskap før du bestemmer deg. Sørg også for god sikring av mopeden, og dokumentere dette overfor forsikringsselskapet, så blir premien og egenandelene vanligvis lavere.

 

Les nyttige artikler i vårt arkiv.

© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Fianseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy