Forbrukslån

Her er all informasjon du trenger når du er på jakt etter et gunstig forbrukslån. I den følgende oversikten finner du detaljert opplysninger over alle lånetilbudene innen forbrukerfinansiering i Norge. Oversikten viser alle viktige faktorer, som gebyr- og rentekostnader, øvre og nedre grenser for lånebeløp, krav til søkeren og våre rangeringer av de beste tilbudene. Dette gjør det enklere å sammenligne lånene fra hver enkelt bank, og du unngår dermed å velge et dyrere alternativ enn nødvendig.

Vår erfaring er at mange lånekunder har spørsmål om begrepene og vilkårene som brukes i forbindelse med forbrukslån og kreditter. Dette tar vi for oss i en enkel og informativ gjennomgang nedenfor låneoversikten. Der finner du også en rekke tips om hvordan du kan redusere lånekostnadene, finne det billigste forbrukslånet, forbedre rentebetingelsene og mye annet nyttig.

Oversikt over utvalgte forbrukslån:

Bank Info Rente Søk
forbrukslån fra komplett bank Lånebeløp:
10 000 – 400 000kr
Nedbetalingstid:
5år

Aldersgrense:
20år

Inntektskrav:
200 000kr
 • Individuelt satt rente, fra 9.70%
  effektiv opp til 38.23%.
Søk lån her

Annonselenke

Låneeksempel: Eff.rente 16,90%, 65.000,- o/5 år
etab.gebyr 640kr, totalt 94.333kr.


bank norwegian forbrukerlån
Lånebeløp:
5 000 – 600 000kr
Nedbetalingstid:
5år

Aldersgrense:
23år

Inntektskrav:
Liknet inntekt.
 • Individuelt satt rente, mellom 9.59%
  og 39.68% effektiv.
Søk lån her

Annonselenke

Låneeksempel: Eff.rente 17.80%, 65.000,- o/5 år
Etabl.gebyr 950,- Totalt 95.872kr.

  Lånebeløp:
10 000 – 350 000kr
Nedbetalingstid:
5år

Aldersgrense:
25år

Inntektskrav:
200 000kr
 • Individuelt satt, fra 8.2%
  opp til 28.8% effektiv rente.
Søk lån her

Annonselenke

Låneeksempel: Eks: Eff.rente 16,70%, 65.000,- o/5 år
Etabl.gebyr 0,- Totalt 93.972kr.

centum lån Lånebeløp:
5 000 – 500 000kr
Nedbetalingstid:
15år

Aldersgrense:
18år

Inntektskrav:
120 000kr
 • Individuelt satt rente, fra 9.46%
  opp til 32.94% effektiv.
Søk lån her

Annonselenke

Låneeksempel: Eks: Eff.rente 16,64%, 65.000,- o/5 år
Etabl.gebyr 950,- Totalt 93.368kr.

klikklaan
Lånebeløp:
10 000 – 40 000kr
Nedbetalingstid:
5år

Aldersgrense:
20år

Inntektskrav:
Fast inntekt
 • Individuelt satt rente, fra 13.42%
  opp til 52.85% effektiv.
Søk lån her

Annonselenke

Låneeksempel: Eks: Eff.rente 16,47%, 20.000,- o/5 år
Etabl.gebyr 695,- Totalt 28.757kr.

betalte uthevinger

Hva er det beste forbrukslånet?

Dersom du med ordet ”best” mener ”billigst”, er det generelt slik at du får de beste betingelsene på forbrukslån hos de bankene med høyeste lånegrenser. Dette er bankene som oppgir den laveste nominelle renten som kan oppnås. Med det sagt, svaret på spørsmålet er egentlig umulig å gi helt konkret. Rentebetingelsene fastsettes nemlig individuelt for alle søkere. Likevel vil våre anbefalte lån og banker gi en viss indikasjon. Som vi nevner senere i teksten, er det et poeng å søke om lån fra flere banker. I så fall bør de anbefalte bankene være med i vurderingen.

Det kan også være andre faktorer som er viktige for låntakeren. Noen banker er mer fleksible enn andre når det for eksempel kommer til å få avdragsfrihet en periode. Har du ustabil inntekt, kan det hende et slikt lån er beste løsning. Her bør du uansett huske på at avdragsfrihet betyr at rentene løper lengre, og at lånet dermed blir dyrere totalt.

Hva kan jeg bruke forbrukslån til?

Et forbrukslån kan brukes til akkurat det du selv vil. Blant de vanligste formålene er investeringer i ting man trenger i hjemmet, som vaskemaskin, TV, nytt kjøleskap og lignende. Slike gjenstander har en tendens til å ryke når det passer som verst. Har du ikke penger til overs på kontoen da, er det å låne den mest nærliggende løsningen. Det er også vanlig at folk låner til ferier, opplevelser og mer dagligdagse ting.

I enkelte bankers søknadsskjema kan du bli bedt om å oppgi formål med lånet. Grunnen er at dette er lovpålagt, og et ledd i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering. For vanlige og lovlydige borgere, har spørsmålet i søknadsskjemaet ingen betydning. Oppgir du at du planlegger å bruke pengene til oppussing, men ender opp med å kjøpe bil i stedet, trenger du altså ikke bekymre deg for noe.

Hvor mye kan jeg låne?

Hos bankene OPP Finans, yA Bank, MonoBank og Bank Norwegian, er den øvre lånegrensen på 500 000 kroner. Minstelånet fra disse bankene ligger mellom 5 000 kroner og 25 000 kroner. Banker som Santander Consumer Bank og Re:member tilbyr lavere forbrukslån, og på inntil 350 000 kroner. Det finnes også en rekke banker som spesialiserer seg på såkalte smålån, blant andre L’EASY og Klikklån og Folkia. Sistnevnte har en av de laveste lånegrensene (20 00 kroner) og en av de høyeste renteprosentene.

Bankene med de største lånene, har normalt også laveste nominelle renter som utgangspunkt. Etableringsgebyret er imidlertid noe høyere, men totalkostnadene blir vanligvis lavest hos disse, avhengig av lånesum og nedbetalingstid. Det er derfor å anbefale at du henter inn tilbud også fra disse, selv om lånesummen du er ute etter er begrenset.

Hvor lang nedbetalingstid får jeg på forbrukslån?

Nedbetalingstiden bestemmer du selv innenfor bankenes grenser. De bankene som har forbrukslån opp til 500 000 kroner, aksepterer tilbakebetaling på maksimalt 15 år. En lavere lånesum i samme bank kan bety at tiden du får disponibelt blir kortere. Bankene som har lån på inntil 350 000 kroner, har som regel maksimal nedbetalingstid på 12 år. For smålån varierer det mer, og den korteste lånetiden vi kjenner til er 45 dager for såkalte mikrolån. Brukskreditter, som du kan lese om lengre ned på siden, er løpende og har ingen fast nedbetalingstid.

Hvilke lånebetingelser får jeg?

Betingelsene varierer fra bank til bank, men de fleste som tilbyr forbrukslån uten sikkerhet, følger samme fremgangsmåte. Det er vanlig at du må betale et etableringsgebyr, månedlige termingebyr for hver nedbetaling, i tillegg til renter. Enkelte banker tilbyr lån uten etableringsgebyr, blant annet Santander Consumer Bank (gjelder kun lån under 75 000 kroner). Banker som tilbyr smålån og mikrolån kan også ha fritak for etableringsgebyr, men disse har til gjengjeld høyere rentesatser. Hos banker som lar deg betale de månedlige avdragene med eFaktura, er det blitt vanlig at terminomkostningene på cirka 45 kroner bortfaller.

Rentene er som regel det som avgjør om lånet blir rimelig eller ei. Med få unntak fastsetter alle bankene rentene basert på en individuell vurdering av søkerens kredittverdighet og betalingsevne. Har du dårlig kredittscore, får du høyere renter enn en som har høy score.

De laveste nominelle årsrentene på forbrukslån bruker å ligge på cirka 6-7%, mens de høyeste kan komme opp i cirka 20%. Hvilke rentebetingelser du får, ser du først etter kredittvurderingen, og når banken sender deg det uforpliktende lånetilbudet. Gjennomsnittet ligger ofte på rundt 12-14%.

Finnes det andre kostnader?

Utenom renter, etableringsgebyr og terminomkostninger, tilkommer det ingen skjulte avgifter eller andre kostnader på et forbrukslån. Dette beror på at du betaler ned på lånet slik det fremgår i låneavtalen. Bankene beregner vanligvis forsinkelsesrenter ved sen betaling. De fleste krever også purregebyr i slike tilfeller.

De bankene som gir deg muligheten til avdragsfrihet på lånet, har normalt et gebyr tilknyttet dette. Det samme gjelder dersom du søker om å få utvide lånet. Gebyrets størrelse avhenger av banken, og ligger på rundt 250 kroner hos de fleste.

Hva betyr låneeksempelet som oppgis?

På bankenes nettsider oppgir de en rentesats, kostnaden for etableringsgebyr, samt totalkostnadene for en viss lånestørrelse. Dette er det lovpålagte låneeksempelet som viser gjennomsnittskostnadene for den spesifikke bankens kunder, og vanligvis med lånesummen 65 000 kroner nedbetalt over 5 år. Eksempelet er dermed kun retningsgivende i forhold til gjennomsnittskundens forbrukslån. Det tilbudet du mottar vil nesten garantert være annerledes. Som nevnt betyr det at din kredittscore og betalingsevne bestemmer hva rentebetingelsene og totalkostnadene blir.

Merk at hos småbankene som tilbyr forbrukslån på de minste summene, kan rentene i det oppgitte låneeksempelet se ganske drøye ut. De er riktignok høyere enn hos banker som har større lån (OPP Finans, Bank Norwegian, yA Bank, og MonoBank), men de ekstreme renteeksemplene på mikrolån skyldes også at låneeksempelet skal vise kostnadene over et helt år. For små forbrukslån blir dette noe misvisende, da det ofte forutsettes at lånet tilbakebetales innen kort tid. Den korteste lånetiden vi kjenner til er 45 dager (Ferratum Bank), der du maksimalt kan låne 6 000 kroner.

Får jeg skattefradrag for lånekostnadene?

De reelle utgiftene på et forbrukslån er 27% lavere enn de totalkostnadene du får oppgitt, så lenge du har skattbar inntekt som overstiger fribeløpet. Du har krav på fradrag for alle såkalte gjeldsrenter, noe som inkluderer de vanlige gebyrene. Herunder kommer også eventuelle utgifter til tinglysning, flytting av lån, refinansiering og så videre. Skattefradraget gjelder også for forsinkelsesrenter. Andre kostnader som skyldes mislighold, som inkassosalær, gir ikke rett til fradrag.

Du kan altså du trekke fra 27% av totalkostnadene når du vil finne ut hva et forbrukslån reelt sett koster. Er kostnadene oppgitt til 10 000 kroner ved innfrielse av lånet (alle renter og gebyrer samlet), har du egentlig betalt 7 300 for lånet. Det overskytende får du imidlertid ikke igjen før ved påfølgende års skatteoppgjør, i form av skattereduksjon.

Hvordan søker jeg om forbrukslån?

I dag kan du levere alle søknader på nettsidene til bankene. I skjemaet velger du lånesum og nedbetalingstid, i tillegg til at du oppgir personalia. Hva bankene spør om varierer, men de fleste søknadsskjemaene er meget enkle, og ber om opplysninger du sannsynligvis har i hodet. Skal du refinansiere, må du krysse av for dette, og vil senere bli bedt om fullmakter slik at banken kan innfri gjelden som skal refinansieres. Søknaden kan sendes når som helst på døgnet. Du kan benytte deg av oversikten på denne siden til å navigere deg frem til de enkelte bankene og låneformidlerne.

Når får jeg svar på søknaden om forbrukslån?

Som en hovedregel kan du forvente svar på søknader om forbrukslån innen det er gått en time. Noen banker har enda raskere responstid enn dette, mens et fåtall bruker lengre tid. Tiden til du får svar avhenger imidlertid av tidspunktet du sendte søknaden. Søker du innenfor bankens åpningstid, kommer det temmelig raskt i innboksen din. Søker du om kvelden, eller i en helg- eller helligdag, mottar du svar først på morgenen neste virkedag.

Vanligvis vil du få et lånetilbud vedlagt i svaret, så fremt du ikke får avslag. Dette tilbudet viser innvilget lånesum, rentebetingelsene banken er villig til å gi deg, gebyrkostnadene og totalkostnadene. Tilbudet er normalt gyldig i 30 dager. Hvis du ikke aksepterer tilbudet innen den fristen som oppgis, må du med andre ord søke på nytt.

Hvor raskt utbetales pengene ved et forbrukslån?

De fleste banker betaler ut et innvilget forbrukslån så snart de mottar signert låneavtale, samt den påkrevde dokumentasjonen. Skjer dette i bankens åpningstid på en ukedag, vil pengene kunne komme på kontoen din samme dag. Dette avhenger av at transaksjonen mellom de to bankene (banken som yter lånet, og banken der du har brukskontoen din) går innenfor visse klokkeslett. Transaksjoner som foretas om morgenen, ender ofte opp på bestemmelsesstedet samme dag, mens de som foretas senere på dagen ankommer neste virkedag. Bankene selv opplyser at det normale er fra 1 til 3 dager. Det finnes et fåtall banker som bruker lengre tid enn dette, og da gjerne med en uke som lengste tid.

Hva kan forsinke utbetalingen på lånet?

Det som vanligvis forsinker overførselen av et forbrukslån med en dag eller flere, er at søkeren har oppgitt feil opplysninger. En del av kredittsjekken bankene foretar er for eksempel å verifisere adressen din. Dette gjør de i offentlig tilgjengelige registre, og i dette tilfellet i Folkeregisteret. Oppgir du da en adresse som er annerledes enn den som står registrert i Folkeregisteret, må banken bruke tid på å kontakte deg for å få en oppklaring. Dette er noe som mange studenter glemmer. De har ofte foreldrenes adresse i Folkeregisteret, men oppgir nåværende bosted i søknaden. Det samme gjelder om du oppgir en annen inntekt enn den som er påført i ligningsoppgjøret.

Hva er kravene for å få innvilget forbrukslån?

Du må være myndig for å kunne søke om lån, uansett lånetype. Enkelte banker som tilbyr forbrukslån har en nedre grense på 18 år, mens det høyeste alderskravet er 25 år. Du må også ha fast inntekt på en viss størrelse. Her oppgir bankene forskjellige summer, men sjelden over 220 000 kroner per år. Som inntekt regnes også alle former for trygdeytelser. For de som er selvstendig næringsdrivende, må det vanligvis legges frem dokumentasjon på inntekt for de tre siste årene.

Søkeren må også enten være norsk statsborger, eller være bosatt og skattepliktig i Norge (minst 3 år). Norske studenter eller arbeidstakere som bor i utlandet kan med andre ord søke om forbrukslån i norske banker, mens personer med andre statsborgerskap må være bostedsregistrerte og ha inntekt i Norge.

Hva kreves av dokumentasjon for å søke lån uten sikkerhet?

Du må som regel sende inn kopi av siste lønnsslipp, og i noen tilfeller også siste selvangivelse. Dette får du opplysninger om fra banken du eventuelt velger å låne hos. Dokumentasjonen blir først aktuell i forbindelse med at du sender inn låneavtalen, og papirene kan skannes inn på datamaskinen din og sendes via epost. Sendes det med vanlig postgang vil det forsinke utbetalingen av lånet.

Hva er forbrukslån uten sikkerhet?

At et lån er uten sikkerhet, betyr at banken ikke tar pant i noe du som låntaker eier. Låner du i en vanlig sparebank til objekter som bolig, bil, hytte eller båt, er det vanlig at banken tar pantesikkerhet i det du kjøper. Dermed vil banken kunne få dekket hele eller deler av det du skylder de, i tilfelle du misligholder lånet eller dør. Pantesikkerheten tinglyses, og banken får da førsterett på et salgsoppgjøret de selv kan fremtvinge rettslig. Dette slipper du med forbrukslån, selv om lånestørrelsene kan komme opp i hele 500 000 kroner.

Den korte tiden det tar med forbrukslån skyldes mest dette med at sikkerhet ikke kreves. Til sammenligning er det slik at et boliglån, billån, hyttelån, og så videre, ikke kan etableres uten at banken har dokumentasjon på boligens verdi. En verdivurdering må derfor foretas, før banken kan vurdere hvor mye de er villige til å yte i lån. I tillegg må banken sjekke at det ikke allerede eksisterer pantesikkerhet i objektet. Etter at lånet er innvilget, skal så bankens egen pantesikkerhet tinglyses. Alt dette tar naturligvis lang tid i forhold til et forbrukslån.

Blir jeg kredittsjekket når jeg søker forbrukslån?

Alle som søker om lån og kreditter, blir kredittsjekket (kalles også kredittvurdering). Denne praksisen gjelder ikke bare bankene, men også selskap som tilbyr andre former for kredittbaserte tjenester, som mobiltelefoni. Kredittsjekken baseres på opplysninger bankene får fra kredittopplysningsbyråer. Dette er offentlig tilgjengelig informasjon, som inkluderer hvor og hva du har i gjeld, inntekten din, om du har kredittkort, samt hvilken betalingshistorikk du har. Betalingshistorikken inkluderer om du har pågående inkassosaker eller registrerte betalingsanmerkninger.

Slik kredittsjekker du seg selv

Du kan selv foreta en kredittsjekk og se hva som er registrert på ditt navn. Dette gjør du hos selskap som Bisnode, Experian og Soliditet, og tjenesten koster ikke mer enn en femtilapp. Du får oppgitt din egen kredittscore, og vil dermed ha en viss formening om rentebetingelsene på et forbrukslån. Scoren går fra 0 til 100, der 100 betyr meget bra kredittverdighet. Er tallet ditt høyt, vil tilbudet på de nominelle rentene bevege seg mot det rimeligste nivået. Kredittsjekken viser også om du har betalingsanmerkninger registrert.

Kan jeg få lån med betalingsanmerkning?

De fleste banker gir dessverre avslag på lånesøknaden dersom du har betalingsanmerkning. Det finnes et fåtall banker som likevel tilbyr lån i slike situasjoner, men for å få innvilget lånet må du kunne stille med sikkerhet. Blant disse er Bank2 og BlueStep Finance de mest kjente. Du kan også søke om denne typen finansiering gjennom låneformidlerne Zen Banking og MyCredit.

Som sikkerhet aksepteres det først og fremst bolig dersom du eier selv. Hvor mye du får låne avhenger av belåningsgraden du har fra før på boligen. Den øvre grensen er at total belåningsgrad ikke kan overstige 85% av boligens markedsverdi. Fritidseiendom kan også aksepteres i noen tilfeller, men da er det vanligvis med en maksimal belåningsgrad på rundt 75%.

Lån til de med betalingsanmerkning brukes primært til å refinansiere den gjelden som forårsaket anmerkningen. Kan du ikke stille med sikkerhet for lånet, er alternativet å prøve så godt en kan å nedbetale den aktuelle gjelden, før du eventuelt søker om lån etterpå. Man kan også få innvilget forbrukslån og refinansieringslån dersom man har kausjonist, men dette er mindre vanlig, og medfører også en del problemstillinger man må tenke nøye igjennom.

Hva gjør jeg om jeg får avslag?

Avslag på en søknad om forbrukslån skyldes som regel at du har for lav kredittverdighet. Er dette tilfelle, må du forbedre kredittscoren din. Det viktigste er å innfri gjeld som eventuelt har gått til inkasso, og definitivt dersom gjelden er registrert med betalingsanmerkning. Kreditoren er pliktig til å innmelde dette til kredittopplysningsbyråene så snart du har gjort opp. Anmerkningen skal da slettes umiddelbart. Du bør likevel sjekke selv at dette blir gjort. Deretter kan du kontakte og informere bankene som ga deg avslag, og eventuelt søke på nytt.

Enkelte avslag kan også skyldes at lånestørrelsen er for høy i forhold til betalingsevnen. Det vanlige er at bankene tilbyr en lavere lånesum, men dette skjer ikke bestandig. Hvis årsaken til avslaget ikke oppgis, bør du be banken om en forklaring, og deretter eventuelt søke om en lavere lånesum. Se også lengre ned i teksten under punktet ”medlåner”.

Kan jeg innfri et forbrukslån raskere?

Selv om det inngår en nedbetalingsplan i låneavtalen din, står du fritt til å innfri lånet raskere dersom du selv vil. Det er heller ingen ekstra gebyrer forbundet med verken innfrielse, eller ekstra innbetalinger av avdrag. Dette vil alltid lønne seg, og vi anbefaler at du vurderer å bruke deler av feriepenger, lønnsbonuser, eller andre ekstra midler til å redusere gjelden. Det hele avhenger selvsagt av lånestørrelsen og nedbetalingstiden. Jo større lån og jo lengre nedbetalingstid, desto mer er det å tjene på å betale inn litt ekstra.

Trenger jeg låneforsikring?

Et forbrukslån med forsikring kan være verdt å vurdere i enkelte tilfeller. Forsikringens innhold kan variere fra bank til bank, og enkelte tilbyr flere former for låneforsikring. Normalt er den ment å sikre deg og familien din dersom du mister inntektsevnen som en følge av arbeidsledighet, sykdom eller død.

Slike forsikringer medfører en økt kostnad, og er ikke nødvendigvis hensiktsmessig for alle. Enslige som ikke har inntekt fra arbeid, trenger normalt ikke bry seg med ordningen. Det er vanlig at det er en aldersgrense på rundt 65 år for å kunne tegne denne typen forsikring.

Hva er en brukskreditt?

En brukskreditt er en fleksibel låneform som tilbys av noen få banker, og ligner litt på sparebankenes rammelån. Som med forbrukslån, trenger du ikke stille med sikkerhet for kreditten (for rammelån i sparebanker kreves det derimot sikkerhet i bolig). Rentebetingelsene er også her avhengig av hvilken kredittscore du har, og vil normalt ligge på samme nivå som et vanlig forbrukslån. Den store forskjellen er at du slipper rentekostnader på den delen av kreditten som ikke blir benyttet. Er kredittrammen på 100 000 kroner, og du overfører 20 000 kroner til kontoen din, er det kun det overførte beløpet som koster deg renter. Penger som ikke disponeres (men fortsatt er tilgjengelige), er rentefrie. Selve overførslene foretar du selv via nettbankløsningen til banken du fikk kreditt hos, eller via døgnåpen kontofon.

Brukskredittene er praktiske i de tilfellene du ikke vet nøyaktig hvor mye penger du trenger. Mange velger denne løsningen fordi de vil ha penger klare til uforutsette utgifter. En brukskreditt har heller ingen fastlagt nedbetalingstid, slik et lån har det. Kreditten gjelder så lenge du selv vil, og kan enkelt fornyes innenfor en viss tidsramme. Komplett Bank tilbyr brukskreditt på inntil 400 000 kroner, mens Online24 har to ulike kreditter med forskjellige betingelser.

Hva er refinansiering med forbrukslån?

Refinansiering er mest aktuelt for de som har mye kredittgjeld eller gjeld fra dyre smålån. Det nye lånet brukes da til å innfri den dyre gjelden. Besparelsene er som regel betydelige, både i form av renter, og i det at man kun betaler et enkelt termingebyr. Riktignok må man normalt ut med et nytt etableringsgebyr, men i de fleste tilfeller blir denne kostnaden spist raskt opp av de lavere rentene.

Alle banker som tilbyr forbrukslån, lar deg også låne til refinansiering med de samme vilkårene. Rentebetingelsene fastsettes individuelt og basert på kredittscoren din. Selv om kredittscoren skulle være lav, vil du sannsynligvis få bedre rentebetingelser i banker som OPP Finans og Bank Norwegian, enn det du har på et kredittkort eller i smålån.

Kan jeg refinansiere et enkelt forbrukslån?

Alle lån kan refinansieres. Vi anbefaler at du sjekker regelmessig (årlig) rentebetingelsene som er mulig å oppnå. Dette gjelder spesielt om du vet at betalingsevnen og kredittscoren din har forbedret seg. Tok du for eksempel opp et stort forbrukslån for et par år siden, er det meget godt mulig du vil få bedre rentebetingelser i dag. Å innhente tilbud på refinansiering tar kun noen minutter, og du gir deg dermed muligheten til lavere månedlige kostnader. Om tilbudene mot formodning ikke blir bedret, vel, da har du tapt kun noen minutter på å sende en uforpliktende søknad. Ta med i beregningen at et nytt lån til refinansiering vil medføre et nytt etableringsgebyr. Disse ligger normalt på rundt 950 kroner hos bankene med store lån. Det er penger det også, men det skal små renteforbedringer til for at det vil lønne seg uansett.

Hva er en låneformidler?

Låneformidlere er et praktisk mellomledd mellom deg som søker om forbrukslån, og bankene. Disse selskapene samarbeider med utvalgte banker, og innhenter lånetilbud på dine vegne. Enkelte kan skaffe til veie så mange som 12-13 forskjellige lånetilbud, basert på kun en enkelt søknad. Formidlerens tjenester er gratis for den som søker, noe som er regulert og bestemt i Finansavtaleloven. Disse selskapene livnærer seg i stedet på provisjoner fra bankene de samarbeider med.

Søker du for eksempel gjennom Lendo, får du opp til 12 tilbud dersom bankene Lendo samarbeider med mener du er kredittverdig. Tilbudene kommer omtrent like raskt som om du søker direkte (på dagen), og du får da et bedre sammenligningsgrunnlag, uten å måtte bruke for mye tid selv.

Slik får du bedre rentebetingelser

Ved å forbedre kredittscoren, øker du sjansene for å få innvilget lån, og vil også normalt få mer gunstige rentetilbud. Noen av faktorene som danner basis for scoren, er det lite å gjøre med (alder), mens andre er verdt å vurdere. Smågjeld fra kredittkort bør betales ut, og du kan også få en positiv effekt ved å unngå kreditter i sin helhet. Betaler du regningene dine i tide, vil dette også slå gunstig ut. Et annet grep er å øke betalingsevnen, enten ved å øke inntektene, eller ved å redusere gjeldskostnader.

Den viktigste du kan foreta deg, er å bruke litt tid på å sammenligne så mange lån som mulig. Det vil alltid være forskjeller på tilbudene bankene i mellom, selv om de bruker samme metodikk for rentefastsettelse. For store forbrukslån som skal betales tilbake over lang tid, blir dette spesielt viktig.

Forbrukslån med en medlåner

En såkalt medlåner eller medlåntaker betyr at to personer søker sammen om et forbrukslån. Dette aksepteres av de fleste bankene, og gir dessuten en del fordeler. Det er enklere å få aksept på søknaden, i og med at det medfører en ekstra sikkerhet for banken at de har to som er ansvarlige for tilbakebetalingen. Denne faktoren kan også føre til at banken gir et bedre lånetilbud, fordi betalingsevnen forbedres dersom begge søkerne har fast inntekt.

Ordningen med medlånere er mest egnet for samboere og ektefeller med felles økonomi. Vennepar bør være forsiktige med dette. Ryker man uklar, kan den ene sitte med svarteper når lånet skal gjøres opp, med alle de juridiske problemstillingene dette medfører. Har man medlånere må man ta stilling til hvordan skattefradraget for gjeldsrenter skal fordeles. For ektefeller er det bare å føre det opp i selvangivelsen, mens for samboere skal det ligge en skriftlig avtale i bunn.

Forbrukslån på reise i utlandet

Det går fint å skaffe seg forbrukslån fra utlandet om du har BankID med deg på reisen. Med elektronisk signatur kan du signere søknaden og låneavtalen fra hvor som helst, så fremt du har tilgang til internett. Dokumentasjon som påkreves (normalt er dette kopi av siste lønnsslipp, og eventuelt selvangivelse) kan bli verre å få på plass, men dette kan eventuelt sendes inn elektronisk (scannet) på dine vegne av noen du kjenner. Har du ikke BankID blir hele operasjonene mye vanskeligere. Låneavtalen må da tilsendes deg for signatur der du befinner deg, for så å returneres til banken. Dette vil åpenbart ta en del tid, alt ettersom hvor du befinner deg.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Fianseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy