Slik starter du sparing til barna

Slik starter du sparing til barna

Å spare på vegne av barna dine er en av de beste gavene du kan gi dem. Når de skal starte voksenlivet, få seg bolig, ta førerkort, kjøpe bil, eller kanskje selv får barn, vil en velfylt sparekonto kunne bli en avgjørende faktor. Her er tipsene du trenger for å komme i gang.

 

Dette bør du tenke på først

De fleste vil selvsagt gjerne hjelpe barna sine med å få en god start på voksenlivet. Imidlertid er det ikke sikkert dette er fornuftig økonomisk. Har du som forelder mye gjeld, er det ofte bedre for familiens økonomi at du reduserer gjelden først. Å betale ekstra ned på gjeld i dag, vil gi dere lavere utgifter i fremtiden.

Tenk også på at familien skal kunne ha en grei hverdag. Om sparingen betyr at dere ikke har penger til å kunne leve noenlunde fritt og behagelig, er det kanskje lurt å vente til dere får bedre råd.

Du kan også vurdere en middelvei. Spar et lavere beløp til barna, og fokuser på å forbedre familieøkonomien først. Når utgiftene til gjeld blir lavere, kan du øke sparebeløpet som går til barna.

Hva skal du spare til?

Det desidert viktigste formålet er i de fleste tilfeller å hjelpe ungene med å skaffe seg bolig. De kommer til å trenge egenkapital som tilsvarer minst 15% av verdien på den boligen de skal kjøpe i fremtiden. I praksis betyr dette at man må legge flere hundre tusen kroner på bordet for å få kjøpt bolig.

Spar jevnt og trutt

Jo tidligere du starter sparingen, desto bedre er det. Rentes-rente-effekten kan bli betydelig når tidshorisonten er lang. Det er også smart å spare jevnt og trutt. Vurder å for eksempel tegne en spareavtale, med automatiske månedlige trekk fra kontoen din. Spareavtaler er vanlige i alle banker og fond, og minimumsbeløpene kan være under 300 kroner per måned.

La slekta hjelpe til med sparingen

De fleste foreldre er pinlige klar over at de bruker mye penger på unødvendige ting til ungene sine. For eksempel er det mange småbarn som overlesses med julegaver de mister interessen for, nærmest det øyeblikket pakken åpnes. Be heller besteforeldre, tanter og onkler om å gi yte en liten til sparekontoen når det er jul og bursdag. Jo yngre barna er, desto mindre viktig er det for de å motta fysiske gaver.

spare i fond for barna

Unngå å spare i bank

Det er ingen hemmelighet at å spare i bank ikke lønner seg. Den generelle prisstigningen har i lang tid vært høyere enn innskuddsrentene. I tillegg må du skatte av de små renteinntektene du får. Dermed taper sparepengene verdi for hvert år som går. Setter du inn 1 000 kroner på en høyrentekonto i dag, vil avkommet ditt få langt dårligere kjøpekraft for denne tusenlappen, enn det du har i dag.

Fond har lav risiko over tid

De fleste foreldre sparer likevel i bank, primært fordi det anses som trygt. Dette mener vi er en feilvurdering. Dersom alternativet for eksempel er aksjefond, vil risikoen være redusert betraktelig, i og med at tidshorisonten som regel er lang når vi sparer for barna våre. Starter du sparingen det året barna fødes, er det kanskje 20 år frem til den dagen de selv skal disponere pengene.

Les mer om aksjer og fond her.

Vurder primært et globalt indeksfond

Globale indeksfond har flere fordeler som gjør at de passer bra til sparing for barna. For det første er forvaltningskostnadene lave, og du unngår at store deler av forventet avkastning blir spist opp. Det er også slik at globale indeksfond har lav risiko, og krever lite eller ingen kunnskap hos den som investerer. Disse fondene har i tillegg i gjennomsnitt bedre resultater å vise til sammenlignet med aktive fond, dersom tidshorisonten er lang nok.

sparing i indeksfond til barn

Vurder rentefond om investeringshorisonten er kort

De fleste rentefond gir bedre avkastning enn innskuddsrentene du får i banken, men lavere avkastning enn indeksfond og aksjefond. Samtidig er har de ganske lav risikoprofil. Derfor egner de seg relativt bra når tidshorisonten er kort, for eksempel inntil 3 år. Vurder å plassere deler av sparebeløpet i rentefond dersom du vet at barnet har behov for pengene i nær fremtid.

Bruk en eller flere aksjesparekontoer

Om du velger å foreta hele eller deler av sparingen i fond, anbefales det at du oppretter aksjesparekonto. Da står du fritt til å bytte fond underveis, uten å måtte forholde deg til de skattemessige spørsmålene. Skatten på avkastningen kommer først når investeringene skal realiseres. Dette er viktig å huske på dersom du vurderer fond versus banksparing. Avkastningen du får på en bankkonto må det skattes av årlig, mens du utsetter skatten i en aksjesparekonto. Det igjen betyr at du får avkastning også på disse pengene når du sparer i fond. Her også vil renters-rente-effekten kunne bli betydelig.

Boligsparing for unge

BSU er en av de mest gunstige sparetilbudene i landet, fordi du får hele 20% skattefradrag for sparebeløp på inntil 25 000 kroner per år. Det vil si 5 000 kroner i gave fra Staten hvert eneste år. Skattefordelen gis imidlertid ikke til deg når du sparer på vegne av ungene, og er først aktuell når barna selv tjener nok penger. Per 2019 må årsinntektene være over 74 650 kroner for å få fullt skattefradrag.

Så snart barna er ungdommer med sommerjobb og helgejobb, og tjener tilstrekkelig, bør dere vurdere å spare 25 000 i året i BSU.

Merk deg at BSU også kan være et gunstig alternativ dersom du ikke ønsker å ta noen som helst risiko, og derfor velger bort alle typer fond. Mange banker gir bedre innskuddsrenter på BSU enn på høyrentekonto.

Les mer om BSU her.

Spare i ditt eller barnas navn?

Om det er best å spare i ditt eget eller barnas navn er ikke alltid enkelt å avgjøre. Her finnes det argumenter både for og mot, og hvor stor sum som blir oppspart kan være avgjørende. Nedenfor kan du lese hva du bør du tenke igjennom før du bestemmer hvilket navn pengene skal stå i.

Dersom du sparer i barnas navn:

  • Fylkesmannen og det såkalte Overformynderiet tar kontroll over formuer som overstiger 2G (to ganger grunnbeløpet i Folketrygden), dersom eieren er under 18 år. Per i dag tilsvarer 2G 193 766 kroner. Overformynderiets oppgave i denne sammenhengen er å sikre barnas interesse.
  • Du kan unngå at overformynderiet tar kontroll på sparepengene ved å skrive et gavebrev.
  • Dersom barnet skal studere, og samtidig har en formue på over 415 362 kroner (gjelder for 2019), vil de få redusert stipend hos Statens Lånekasse for Utdanning.
  • Du risikerer at avkommet bruker opp pengene på for eksempel russefeiring den dagen han eller hun blir myndig, og dermed får rett til å disponere sparebeløpet fritt.

Dersom du sparer i ditt navn:

  • Du risikerer at pengene inngår i et arveoppgjør dersom du dør før barna har blitt myndige og får disposisjonsrett til midlene.
  • Du risikerer at pengene inngår i et oppgjør dersom du går personlig konkurs.
  • Du risikerer at pengene blir iberegnet i et eventuelt skilsmisseoppgjør.

Reduser skatten

Avkastningen fra sparingen i fond skal beskattes når fondsandelene selges. Da kan det lønne seg at fondet er overført til barnet, så lenge barnets inntekter er lave. Er barna under 17 år, kan de per i dag ha 39 270 kroner i kapitalinntekter per år fra aksjer og aksjefond, uten å måtte betale skatt. For å få skattefritaket må årsinntektene være mindre enn minstefradraget på 31 800 kroner. (Tall fra 2019)

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy