Reiseforsikring

reiseforsikring

Behovet for reiseforsikring øker i takt med at vi reiser stadig oftere.

Nordmenn foretar flere millioner reiser i året i inn- og utland. Vi elsker å dra på sydenferie, storbyferie og ikke minst ferierer vi mye i eget land. De fleste kravene som rettes til forsikringsselskapene, er også relatert til reise.

Samtidig viser undersøkelser at så mange som en av fem reiser uten å ha forsikringen i orden. Det å reise på ferie uten reiseforsikring er derimot en dårlig ide, og kan bli svært kostbart om uhellet er ute.

 

Sjekk om du kan spare penger på reiseforsikring her

 

Hos Tjenestetorget får du tilbud fra flere selskaper, slik at du enkelt velge den billigste reiseforsikringen.

 

Få et tilbud på reiseforsikring her

annonse

 

Hvem tilbyr reiseforsikring?

De fleste forsikringsselskap i Norge tilbyr reiseforsikring, både for hele året og for en enkelt reise.

Vi får også som regel tilbud om reiseforsikring i det vi bestiller selve reisen. For eksempel gjennom flyselskapenes samarbeid med et forsikringsselskap.

Enkelte har reiseforsikring som en del av medlemskap i fagorganisasjoner og lignende. Lenger ned i artikkelen ser vi også på at man kan få gratis reiseforsikring gjennom et kredittkort.

Ved å bruke en sammenligningstjeneste som Tjenestetorget kan du raskt og enkelt få tilbud om forsikring fra flere selskaper. Det tar bare noen få minutter å fylle ut skjemaet, og så vil du motta flere tilbud. På den måten kan du raskt og enkelt velge den billigste reiseforsikringen. Du finner linken til denne tjenesten i boksen over.

 

Hva koster en reiseforsikring?

En vanlig reiseforsikring som gjelder for et år, koster som regel mellom 1000 og 1500 kr. Skal du forsikre hele familien koster det litt mer. Sett opp mot at et sykehusopphold kan komme til å koste mange hundre tusen kr, sier det seg selv at reiseforsikring er gull verdt.

Forsikring for en enkelt reise er mye billigere, men denne gir kun dekning for den perioden reisen varer. Reiser man flere ganger i året, vil en slik løsning ikke lønne seg i forhold til en helårsløsning.

Til tross for at en reiseforsikring er både viktig og forholdsvis billig, er det alt for mange som ikke forsikrer seg på reise. At dette ikke er spesielt smart, ser vi eksempler på i avisene til stadighet. 

 

Hvor er reiseforsikring viktigst?

Statistisk sett rammes vi oftere av uhell og ulykker når vi er på reise, enn når vi er hjemme. I noen land er tyveri mer vanlig, risiko for sykdom høyere, trafikken farligere, og så videre.

Behovet for reiseforsikring er alltid tilstede så lenge du er på farten, men forsikringen er åpenbart mer viktig enkelte steder enn andre.

hvor trenger man reiseforsikring

Helsemessig er reiseforsikring viktigst i land med større sykdoms- og skaderisiko, og der helsetilbudet er svakere enn her hjemme. De fleste søramerikanske, asiatiske og afrikanske land vil falle inn i denne kategorien.

USA er også utvilsomt et av landene der det er viktigst å ha forsikringen i orden. Kostnadene for eventuell medisinsk behandling kan bli svært dyr. Havner du på sykehus i USA uten reiseforsikring, kan du i verste fall ende opp som gjeldsslave. 

 

Ha reiseforsikring også innen EU/EØS

Som norsk statsborger har man rett til medisinsk bistand innenfor EU og EØS etter de samme reglene som gjelder for det aktuelle landets egne innbyggere. For at dette skal gjelde må du kunne fremlegge et Europeisk helsetrygdekort.

Dette er selvsagt langt bedre enn ingenting, men du bør likevel ha reiseforsikring. Forsikringen gir betydelig bedre sikkerhet, både i form av hvilken behandling du har krav på, og til eventuell hjemtransport.

Det er også store variasjoner i kravene til egenandel alt ettersom hvor man befinner seg, samt at medisiner kan være svært dyre i enkelte land. På dette punktet vil du dermed kunne pådra deg betydelige utgifter, selv om du altså har helsetrygdkort.

 

Fordelen med helårs reiseforsikring

En helårs reiseforsikring gir deg ikke bare dekning på reiser til utlandet, men også på kortere turer der du bor. For eksempel kan dette gjelde handleturen du tar til nærbutikken.

Dette varierer noe, og enkelte selskap kan kreve at det må være minst en overnatting involvert. Med helårs forsikring er du altså dekket hele tiden, i motsetning til forsikring som er tegnet for kun en reise.

Reiser man sjelden, kan det hende enkeltforsikring er mer hensiktsmessig. For de som reiser flere ganger i året, og gjerne vil ha dekning på kortere turer i tillegg, er helårs forsikring det klart beste alternativet.

Her bør man imidlertid sette seg nøye inn i vilkårene fra de forskjellige forsikringsselskapene. Se blant annet på hvor mange reisedøgn forsikringen gjelder for. Det vanlige er rundt 45 til 60 dager.

 

Mastercard reiseforsikring

Mange eksperter anbefaler at man benytter mulighetene til gratis reiseforsikring gjennom et kredittkort, i tillegg til en helårs reiseforsikring. Hver enkelt forsikring har en øvre grense for hvor stor erstatning man kan få for tapt eller skadet reisegods. Har man både helårs reiseforsikring, og en gratis forsikring gjennom kredittkortet, dobler man gjerne denne summen.

 

Reiseforsikring med Gebyrfri Visa

 

Betaler du reisen med et kredittkortet Gebyrfri Visa fra Santander, får du inkludert reise og avbestillingsforsikring.

 

Søk om kredittkort her

Eff.rente 23,4 %, 15 000, – o/12 mnd, kostnad kr. 1.780. Totalt kr. 16.780

 

annonselenke

 

Reglene for forsikringen fra et kredittkort er noe annerledes enn helårsløsningene. Først og fremst kreves det at minst halve reisens kostnader er betalt med kortet. Da er forsikringen gratis, i tillegg til at man også har gratis avbestillingsforsikring.

Det er også slik at forsikringen gjelder for de du reiser sammen med, så lenge deres reise også er betalt med kortet. Reiseforsikringen du får med i et kredittkort gjelder imidlertid kun på den reisen som er betalt med kortet. Du er med andre ord ikke dekket for korte turer i nærområdet, slik du er med helårs forsikring.

 

Hva dekker reiseforsikringen?

Det viktigste som dekkes med en reiseforsikring er retten til å få dekket utgifter til behandling av sykdom og skade. Hjemtransport dekkes også om det er nødvendig. Forsikringen gir også erstatning for ulykker som resulterer i invaliditet og dødsfall, men med lavere erstatningssummer enn ved en vanlig personforsikring.

Tap eller skade på reisegods dekkes innenfor ulike erstatningssummer. Ofte ligger beløpet mellom 20 000 og 30 000 kroner. Her finnes det som regel muligheter til å utvide beløpet mot å betale et tillegg. Bruker man kredittkort med reiseforsikring, gir dette en enkel og gratis måte å utvide grensen for erstatningssummen. Personer som reiser med spesielt dyrt reisegods, anbefales å tegne ekstraforsikring.

hva dekker reiseforsikring

Vanligvis dekker også reiseforsikringen eventuelle rettslige erstatningsansvar. Denne delen er ment å sikre deg dersom du forårsaker skader på andre personer eller deres eiendom. Det er også vanlig at du har en viss dekning til juridisk bistand.

Reiseforsikring dekker også ofte utgifter forbundet med forsinkelser og kanselleringer, samt forsinket bagasje. Vilkårene og erstatningssummene varier mye på dette punktet, og en del slike hendelser vil ofte også kunne kreves dekket av reiseselskapet du har kjøpt billett hos.

 

Det reiseforsikringen ikke dekker

Det er flere typer begrensinger i en reiseforsikring, med noen små forskjeller mellom selskapene. Forsikringen kan være ugyldig dersom du reiser til et område som det frarådes innreise til. Utenriksdepartementet har til enhver tid oversikt over disse stedene.

Det er også begrensninger i forhold til hvilke sykdommer og skader som gir rett til hjemtransport. Alvorlighetsgraden spiller inn, og det vil alltid bli foretatt en medisinsk vurdering før hjemtransport blir aktuelt. Reiseforsikringen dekker kun direkte konsekvenser av ulykker og sykdommer. Derfor dekkes ikke indirekte følger, for eksempel eventuelle inntektstap.

Tyveri som følge av uaktsomhet, dekkes ikke. For eksempel om du glemmer en verdigjenstand et sted, og gjenstanden er forsvunnet når du returnerer for å lete etter den. For at noe skal kunne regnes som tyveri som dekkes, må du selv ha kontroll over gjenstanden. Enten ved at du bærer den, eller at den er oppbevart på et trygt sted.

Du får heller ikke dekket tap eller skade på gjenstander som du forårsaket selv. Mister du telefonen eller kameraet i sjøen, får du ikke erstattet de. Tap av kontanter er noe man bør være ekstra varsom på. Grensene for hva som erstattes ved for eksempel tyveri, begrenser seg som regel til noen få tusen kroner.

 

Sørg for tilleggsforsikring om du er aktiv

For de som bedriver risikofylte aktiviteter som fallskjermhopping, fjellklatring og lignende, er det viktig å undersøke om forsikringen dekker dette.

En normal reiseforsikring vil nemlig som regel ikke dekke ulykker eller skader i forbindelse med for eksempel luftsport. Dette vil fremgå klart og tydelig i forsikringsvilkårene.

forsikre kamera på reise

Det lønner det seg ofte å også sørge for en ekstra forsikring av dyrt sportsutstyr og fotoutstyr dersom slikt medbringes på reisen. Dette kalles gjerne for en verdigjenstandforsikring og koster normalt ikke all verden. Kostnadene ved et uhell kan derimot bli betydelige.

 

Pass på at reiseforsikringen fortsatt er gyldig ved lange reiser

En av de vanligste årsakene til at folk er uforsikrede, er at deres reiseforsikring ikke er gyldig. Har man helårs reiseforsikring så betyr ikke det at man forsikret på en reise som varer hele året.

Skal man oppholde seg lengre enn vilkårene i forsikringen setter grense for (normalt 45 til 60 dager) på en og samme reise, må man tegne tilleggsforsikring. Her syndes det ofte i forbindelse med studier i utlandet, og såkalte jorda-rundt-reiser.

Undersøk alltid med forsikringsselskapet dersom du skal på en reise som har lang varighet. Er du allerede på tur i utlandet, kan du utvide reisen utover antallet dager som fremgår i vilkårene. Kontakt forsikringsselskapet så ordner de dette for deg.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy