Reiseforsikring

reiseforsikring

Behovet for reiseforsikring øker i takt med at vi reiser stadig oftere. Totalt sett foretar nordmenn flere millioner reiser i året i inn- og utland. De fleste kravene som rettes til forsikringsselskapene, er også reiserelaterte. Samtidig viser undersøkelser at så mange som 1 av 5 reiser uten å ha forsikringen i orden.

Spar penger på reiseforsikring

 

Du kan spare opp til flere tusen kroner i året på å bytte forsikring. Hos Tjenestetorget kan du enkelt sammenligne reiseforsikringer og raskt og enkelt finne den beste forsikringen for ditt behov.

 

Finn beste tilbud på reiseforsikring her

annonse

De fleste forsikringsselskap i Norge tilbyr reiseforsikring, både for hele året og for tidsbegrensede enkeltreiser. Vi få også som regel tilbud om reiseforsikring i det vi bestiller selve reisen, for eksempel gjennom flyselskapenes samarbeid med et eller annet forsikringsselskap. Enkelte har reiseforsikring som en del av medlemskap i fagorganisasjoner og lignende, og som vi ser på lengre ned, er det ganske mange som har gratis reiseforsikring gjennom kredittkortavtaler.

 

Reiseforsikring er rimelig i forhold til risiko

En standard helårs reiseforsikring koster som regel mellom 1 000 kroner og 1 500 kroner for en enkeltperson, mens for en familie er prisøkningen nesten ubetydelig. Sett opp mot at et sykehusopphold kan komme til å koste mange hundre tusen kroner, sier det seg selv at reiseforsikring er gull verdt. Forsikring for enkeltreiser koster langt mindre, men gir også dekning kun for den perioden reisen varer. Reiser man flere ganger i året, vil enkeltforsikring neppe lønne seg i forhold til en helårsløsning.

Til tross for viktigheten av denne forsikringen, og det faktum at forsikringspremien er lav, velger likevel et alt for høyt antall nordmenn la være å forsikre seg på reise. At dette ikke er spesielt smart, ser vi eksempler på i avisene til stadighet.

 

Hvor er reiseforsikring viktigst?

Statistisk sett rammes vi oftere av uhell og ulykker når vi er på reise, enn når vi er hjemme. I noen land er tyveri mer vanlig, risiko for sykdom høyere, trafikken farligere, og så videre. Behovet for reiseforsikring er alltid tilstede så lenge du er på farten, men forsikringen er åpenbart mer viktig enkelte steder enn andre.

Helsemessig er reiseforsikring viktigst i land med mer sykdoms- og skaderisiko, og der helsetilbudet er svakere enn her hjemme. De fleste søramerikanske, asiatiske og afrikanske land vil falle inn i denne kategorien. I den industrialiserte delen av verden er USA utvilsomt et av landene der det er viktigst å ha forsikringen i orden. Kostnadene for eventuell medisinsk behandling kan bli svært dyr på den siden av Atlanteren.

 

Ha reiseforsikring også innen EU/EØS

Som norsk statsborger har man rett til medisinsk bistand innenfor EU og EØS etter de samme reglene som gjelder for det aktuelle landets egne innbyggere. For at dette skal gjelde må du kunne fremlegge Europeisk helsetrygdekort. Dette er selvsagt langt bedre enn ingenting, men du bør likevel ha reiseforsikring. Forsikringen gir betydelig bedre sikkerhet, både i form av hvilken behandling du har krav på, i forhold til eventuell nødvendig hjemtransport. Det er også store variasjoner i kravene til egenandel alt ettersom hvor man befinner seg, samt at medisiner kan være svært dyre i enkelte land. På dette punktet vil du dermed kunne pådra deg betydelige utgifter, selv om du altså har helsetrygdkort.

 

Fordelen med helårs reiseforsikring

En helårs reiseforsikring gir deg ikke bare dekning på reiser til utlandet, men også på kortere turer der du bor. For eksempel kan dette gjelde handleturen du tar til nærbutikken. Dette varierer noe, og enkelte selskap kan kreve at det må være minst en overnatting involvert. Med helårs forsikring er du altså dekket hele tiden, i motsetning til forsikring som er tegnet i forbindelse med en spesifikk reise. Reiser man sjelden, kan det hende enkeltforsikring er mer hensiktsmessig. For de som reiser flere ganger i året, og gjerne vil ha dekning på kortere turer i tillegg, er helårs forsikring det klart beste alternativet. Her bør man imidlertid sette seg nøye inn i vilkårene fra de forskjellige forsikringsselskapene. Se blant annet på hvor mange reisedøgn forsikringen gjelder for (det vanlige er rundt 45 til 60 dager).

 

Gratis reiseforsikring med kredittkort

Mange økonomer og reiseeksperter anbefaler at man benytter mulighetene til gratis reiseforsikring gjennom kredittkort, i tillegg til en helårs reiseforsikring. Hver enkelt forsikring har en øvre grense for stor erstatning man kan få for tapt eller skadet reisegods. Har man både helårs reiseforsikring, og en gratis forsikring gjennom kredittkortet, dobler man gjerne denne summen, uten å få ekstra utgifter.

Reglene for forsikringen fra et kredittkort er noe annerledes enn helårsløsningene. Først og fremst kreves det at minst halve reisens kostnader er betalt med kortet. Da er forsikringen gratis, i tillegg til at man også har gratis avbestillingsforsikring. Det er også slik at forsikringen gjelder for de du reiser sammen med, så lenge deres reise også er betalt med kortet. Reiseforsikringen du får med i et kredittkort gjelder imidlertid kun på den reisen som er betalt med kortet. Du er med andre ord ikke dekket for korte turer i nærområdet, slik du er med helårs forsikring.

 

Dette dekker reiseforsikringen

Det viktigste som dekkes med en reiseforsikring er retten til å få dekket utgifter til behandling av sykdom og skade. Herunder dekkes hjemtransport dersom det er nødvendig. Forsikringen gir også erstatning for ulykker som resulterer i invaliditet og dødsfall, men med lavere erstatningssummer enn ved en vanlig personforsikring.

Tap eller skade på reisegods dekkes innenfor ulike erstatningssummer. Ofte ligger beløpet mellom 20 000 og 30 000 kroner. Her finnes det som regel muligheter til å utvide beløpet mot å betale et tillegg. Bruker man kredittkort med reiseforsikring, gir dette en enkel og gratis måte å utvide grensen for erstatningssummen. Personer som reiser med spesielt dyrt reisegods, anbefales å tegne ekstraforsikring.

Vanligvis dekker også reiseforsikringen eventuelle rettslig erstatningsansvar. Denne delen er ment å sikre deg dersom du forårsaker skader på andre personer eller deres eiendom. Det er også vanlig at du har en viss dekning til utgifter for rettshjelp (juridisk bistand).

Reiseforsikring dekker også ofte utgifter forbundet med forsinkelser og kanselleringer, samt forsinket bagasje. Vilkårene og erstatningssummene varier mye på dette punktet, og en del slike hendelser vil ofte også kunne kreves dekket av reiseselskapet du har kjøpt billett hos.

 

Hva som ikke dekkes

Det er flere typer begrensinger i en reiseforsikring, med variasjoner i forhold til hvilket forsikringsselskap du velger. Forsikringen kan være ugyldig dersom du reiser til et område som det frarådes innreise til. Utenriksdepartementet har til enhver tid oppdatert liste for dette. Det er også begrensninger i forhold til hvilke sykdommer og skader som gir rett til hjemtransport. Alvorlighetsgraden spiller inn, og det vil alltid bli foretatt en medisinsk vurdering før hjemtransport blir aktuelt. Reiseforsikringen dekker kun direkte konsekvenser av ulykker og sykdommer. Derfor dekkes ikke indirekte følger, for eksempel eventuelle inntektstap.

Tyveri som følge av uaktsomhet, dekkes ikke. For eksempel om du glemmer en verdigjenstand et eller annet sted, og gjenstanden er forsvunnet når du returnerer for å lete etter den. For at noe skal kunne regnes som tyveri som dekkes, må du selv ha kontroll over gjenstanden, enten ved at du bærer den, eller at den er oppbevart på et trygt sted (for eksempel hotelsafen). Du får heller ikke dekket tap eller skade på gjenstander som du forårsaket selv. Mister du telefonen eller kameraet i badebassenget, får du ikke erstattet dette. Tap av kontanter er noe man bør være ekstra oppmerksom på. Grensene for hva som erstattes ved for eksempel tyveri, begrenser seg som regel til noen få tusen kroner.

 

Sørg for tilleggsforsikring om du er aktiv

For de som bedriver mer risikofylte aktiviteter når de er på reise, som dykking, fallskjermhopping, fjellklatring og lignende, er det viktig å tegne ekstraforsikring. En normal reiseforsikring vil nemlig som regel ikke dekke ulykker eller skader i forbindelse med risikofylt aktivitet. Dette vil fremgå klart og tydelig i forsikringsvilkårene. Herunder lønner det seg ofte å også sørge for tilleggsforsikring av dyrt sportsutstyr og fotoutstyr dersom slikt medbringes på reisen. Slike tillegg til reiseforsikringen koster normalt ikke all verden, mens kostnadene ved uhell kan bli betydelige.

 

Pass på reiselengden

En av de vanligste årsakene til at folk er uforsikrede, er faktisk at deres reiseforsikring ikke er gyldig. At man har helårs reiseforsikring betyr ikke at man forsikret på en reise som varer hele året. Skal man oppholde seg lengre enn vilkårene i forsikringen setter grense for (normalt 45 til 60 dager) på en og samme reise, må man tegne tilleggsforsikring. Her syndes det ofte i forbindelse med studier i utlandet, og såkalte jorda-rundt-reiser. Undersøk alltid med forsikringsselskapet dersom du skal på en reise som har lang varighet. Er du allerede på tur i utlandet, og vil utvide reisen utover antallet dager som fremgår i vilkårene, kan du enkelt utvide også reiseforsikringen ved å kontakte forsikringsselskapet.

© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Fianseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy