Løsninger om du får en inkassosak

løsninger på inkassosaker

Den beste løsningen ved en inkassosak er å unngå den… Har man allerede pådratt seg en inkassosak, er det alltid om å gjøre å få saken ut av verden så raskt som mulig.

Her finnes det flere veier å gå, men alle innebærer at gjelden må gjøres opp.

 

Dette er gangen i en inkassosak

Det er viktig å kjenne til gangen i en inkassosak, både for å unngå økte kostnader, og for å forstå hvordan man kan få løst problemet. Det første som skjer når man er sen med betaling er at kreditor sender en betalingsoppfordring. Denne skal være skriftlig, og du får her normalt beskjed om at gjelden må gjøres opp innen 14 dager dersom du vil unngå rettslig pågang (inkasso er rettslig pågang). Har du innsigelser mot kravet, bør du fremme disse så snart du mottar betalingsoppfordringen (vi forutsetter her at kravet er reelt).

Betales ikke kravet innen fristen på minimum 14 dager, har kreditor rett til å sette i gang en såkalt rettslig inndriving av gjelden. Du får da et nytt varsel og oppfordring om å betale så snart som mulig. Gjøres ikke gjelden opp, sender vanligvis kreditor og inkassoselskapet inn en forliksklage eller utleggsbegjæring.

Normalt ender ikke saken i forliksrådet med mindre du har fremsatt innsigelser mot kravet. Utleggsbegjæring betyr at kreditor ber namsfogden om å drive inn gjelden, noe som da gjøres gjennom pålagte trekk i lønn til gjelden er oppgjort. Utleggsforretning kan også resultere i at det tas pant i en eller annen omsettelig eiendel (bil, bolig, eller lignende).

Kostnadsmessig og juridisk er det åpenbart at det lønner seg å få inkassosaken ut av verden så tidlig som mulig i prosessen. Når kravet er rettskraftig, vil du normalt bli registrert med en betalingsanmerkning, noe som gjør det bortimot umulig å få innvilget lån eller tjenester med et kredittelement.

 

Skyldes inkassosaken lån eller kreditt?

Banker og kredittselskap er temmelig raske med å sette i gang inkassosaker dersom lånet eller kreditten misligholdes. Har man fått inkassovarsel på et lån, bør man snarlig kontakte banken og forsøke å få til en avtale. Alle ordninger forutsetter at man gjør opp, og helst så snart som mulig.

De fleste banker aksepterer at låntakeren får fortsette med vanlig nedbetaling, så snart det misligholdte beløpet er oppgjort. Er beløpet lavt, vil de fleste klare dette ved å stramme inn livreima, og betale gjennom inntektene sine. Er beløpet høyt kan refinansiering av lånet eller kreditten være en løsning, spesielt om skyldneren har flere lån eller kreditter (les lengre ned om dette). Det er også normalt mulig å avtale en forlengelse av nedbetalingstiden, slik at de månedlige avdragene blir lavere.

 

Kostnader for lån som er gått til inkasso

Inkassosaker fra lån eller kreditter betyr at de opprinnelige rentene løper lengre, og bidrar til økte totalkostnader. I tillegg vil kreditor kunne kreve forsinkelsesrenter. Forsinkelsesrenter er imidlertid ikke relevant dersom lånet eller kreditten i utgangspunktet har høyere renter enn satsen for forsinkelsesrentene (for tiden 8,75%). Har du for eksempel et forbrukslån med 14% i årlig rente, er det denne renten som løper selv om lånet er gått til inkasso.

Låntakere som blir arbeidsledige eller rammes av sykdom kan få et betydelig problem. I slike tilfeller vil lav eller manglende inntekt ofte gjøre det vanskelig å klare avdrag, og spesielt om avdraget er sendt til inkasso. De som er ”føre var” kan redde seg gjennom å tegne betalingsforsikring for lånet. Har man ikke slik forsikring, bør man enten låne privat for å få gjort opp gjelden, eller søke om hjelp fra det offentlige.

 

Skyldes inkassosaken kjøp av varer eller tjenester?

En inkassosak som skyldes et kjøp av en vare eller tjeneste (avbetaling av et produkt, regning for strøm, mobilabonnement, husleie eller lignende), er sjelden av så stor størrelse at man trenger låne for å bli kvitt saken. Her gjelder det også å kontakte kreditor snarlig, og komme til en minnelig løsning. Det innebærer at man må gjøre opp gjelden så snart man kan. Gjelder det små summer, klarer det fleste å ordne opp på neste lønningsdag, eller gjennom flere avdrag fordelt på flere lønninger.

Dette er i kreditors egen interesse, og det er normalt enkelt å komme til enighet. Inngår man en avtale om delvis betaling er det særdeles viktig å overholde denne. Som beskrevet ovenfor er utenomrettslig inndrivelse av gjeld langt rimeligere for skyldneren, enn om saken ender i en rettskraftig dom. Delbetalinger av gjeld for varer og tjenester betyr vanligvis ikke spesielle fordyrelser (renter og høye gebyrer), så lenge man ikke pådrar seg gjentagende inkassovarsler.

 

Refinansiering av problematisk gjeld

Så lenge inkassosaken ikke har endt i en rettskraftig avgjørelse (dom i forliksråd), vil man sannsynligvis kunne få lån til refinansiering. Dette forutsetter naturligvis at man har betalingsevne og en kredittscore som gjør at banken er villig til yte lånet. Dette åpner for en mulighet til å kvitte seg med inkassosaken, enten helt eller delvis.

Den beste løsningen økonomisk sett er alltid å betale ut gjelden så raskt som mulig, og da uten å låne penger som resulterer i rentekostnader. Er gjelden for stor til at man klarer dette gjennom inntekter eller andre midler, vil forbrukslån uten sikkerhet bli en fornuftig løsning.

Alt dette avhenger av gjeldens størrelse, risikoen for at inkassosaken ender i en dom og betalingsanmerkning, og lignende vurderinger. En inkassosak og rettskraftig dom innebærer betydelige kostnader i seg selv, og disse må veies opp mot kostnadene man får om man låner til refinansiering.

I noen tilfeller vil det dermed lønne seg å ta opp et lån som dekker hele gjelden, mens i andre tilfeller kan det være bedre å låne et mindre beløp for å komme a jour med den problematiske gjelden, for så å betjene resten av gjelden på vanlig vis.

 

Refinansiering om du har betalingsanmerkning

Er inkassosaken endt i en rettskraftig avgjørelse, vil skyldneren nesten alltid bli registrert med en betalingsanmerkning. Denne anmerkningen vil gjøre det nærmest umulig å få innvilget lån eller andre tjenester med et kredittellement, herunder også lån til refinansiering.

Skal man løse et slikt problem med refinansieringslån, må man enten låne privat, eller låne med sikkerhet. Det eksisterer noen få banker som yter lån til personer med betalingsanmerkninger, da med forutsetning at banken kan ta pantesikkerhet i en eiendom som eies av låntakeren. Alternativet til egen sikkerhet er kausjonist, men dette siste er en løsning man bør unngå så langt det lar seg gjøre.

Enkelte sparebanker vil være lydhøre for å yte refinansieringslån dersom du har boliglån fra før i banken, men det avhenger av et godt kundeforhold og god betalingsevne. I tillegg finnes et knippe banker som spesialiserer seg på denne typen refinansiering, der Bank2 og BlueStep er de mest kjente og brukte.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy