Bli kvitt gjeld raskere

slik blir du kvitt gjelden raskere

De aller fleste har muligheter til å kvitte seg med gjeld raskere enn de tror. Graden av gjeldsproblemer varierer riktignok, men det finnes alltid en vei ut av gjørma. Her er noen tips til hvordan du kommer i gang med å bli gjeldfri.

 

Skaff deg oversikt over gjelden du har

Når regningsbunken øker, og gjeldsproblemene tårner seg opp, stikker dessverre alt for mange av oss hodet i sanden. Det fører bare med seg elendighet. Det er to ting vi kan være sikre på, og det er at kreditorene glemmer oss ikke med det første, og dernest at gjelden blir dyrere jo lengre det tar å få den oppgjort. Det første steget til en bedring i økonomien, er å skaffe seg oversikt over alle økonomiske forpliktelser.

Bruk penn og papir, eller et enkelt regneark på datamaskinen, og gå i gang med å skaffe deg oversikt over hvor du skylder penger. Sett deg deretter inn i hvilke betingelser som gjelder for nedbetaling av gjelden. Lån og kreditter skal kunne innfris før tiden kostnadsfritt, med mindre vi snakker om fastrenteavtaler. Skaff deg også oversikt over om noen av gjeldspostene er i ferd med å gå til inkasso, eller om de allerede er havnet i der. Dette er gjeld som raskt kan bli dyrere, dersom du ikke får stoppet inndrivelsen.

 

Betal dyreste gjeld først

Oversikt gir deg alt du trenger til å kunne prioritere. Som en tommelfingerregel er det den dyreste gjelden som bør betales først. Med ”først” menes det ikke at man kan glemme de andre gjeldsforpliktelsene. All gjeld bør betjenes i tide, men ekstra innbetalinger bør skje der rentene er høyest.

I noen tilfeller kan det være annen gjeld som bør prioriteres, selv om den ikke har de høyeste rentene. Kreditorer som rasler med sablene, og truer med rettslige skritt, er ofte der du kan tape mest penger. For noen betyr prioriteringer at de må be om utsettelse på andre gjeldsforpliktelser (mer om dette lengre ned i artikkelen).

Foruten gjeld som er i ferd med å havne i inkassoselskapenes favn, er renter fra kredittkort normalt de dyreste. Dernest kommer ofte eventuelle små og mellomstore forbrukslån, mens lån med sikkerhet er de rimeligste. Unntaket på usikrede lån er studielån hos Statens Lånekasse.

 

Gå igjennom alle faste kostnader

Etter at du har fått oversikt over gjelden, bør du se på hvilke andre betalinger du foretar månedlig. Her har mange store muligheter for å spare inn noen kroner, der de sparte midlene kan brukes til å betale ned på gjelden. Betaler du for mye strøm? Skift leverandør og ta noen grep på strømforbruket.

Er mobilabonnementet dyrt? Skift abonnement eller leverandør. Trenger du medlemskap på helsestudio? Må du ha Netflix? Er du overforsikret kan du si opp unødvendige forsikringsavtaler.

Mange av de tingene vi knytter oss opp mot økonomisk, kan enten kuttes helt ut, eller vi kan finne billigere alternativer. Hver enkelt sum trenger ikke være all verden, men totalt sett har de fleste av oss forpliktelser som munner ut i flere tusen kroner hver måned. Sparer du kun en enkelt tusenlapp her, og bruker pengene til å betale gjeld i stedet, får du igjen så det monner på to fronter.

 

Ekstra innbetalinger når du kan

Ekstra lønnsutbetalinger, slik som bonuser og feriepenger, gir glimrende muligheter til å redusere gjeld. Det kan svi litt å ikke ta seg råd til den etterlengtede ferieturen, men sett i forhold til gevinsten med gjeldssanering, er det normalt et enkelt valg å droppe reisen.

Har du bemidlede foreldre, kan et forskudd på fremtidig arv ha langt større nytteverdi nå som gjelden er dyr, sammenlignet med i fremtiden når økonomien sannsynligvis er bedre.

 

Kutt ned på forbruket en periode

Å kutte ned på forbruk er en enkel vei til bedre økonomi. Her er det viktig å bli klar over hva som koster hva, og gjøre seg bevisst på at mange små besparelser blir til summer som også monner. Unngå unødvendige kjøp, selv om enkeltsummene er små, og sørg for å handle dagligvarene der det er billigst. Glem uteliv og restaurantbesøk i en periode (her kan det gå mye penger), og bruk buss og trikk i stedet for bil.

Daglig forbruk er for mange knyttet opp mot livskvalitet, og det kan nærmest føles som straff å måte spare på dagligdagse utgifter. En måte å overkomme dette på er å la det gå sport i det. Prøv å være regelrett gjerrig i en uke, mens du noterer deg besparelsene. Det kan gi inspirasjon til å sette sparerekord i den påfølgende uken. Slår du deg sammen med en venn eller to, er det mulig å få noe moro og sosialt ut av det samtidig.

 

Frigjør midler med avdragsfritak

Har du studielån eller boliglån, kan det være en løsning å be om avdragsfritak på disse i en periode. Her er rentene de laveste sett i forhold til det meste av annen gjeld, samtidig som avdragene ofte er høye. For eksempel kan avdragsfritak på et boliglån med 5 000 kroner i avdragsandel per måned, samtidig som du skylder 25 000 kroner på et kredittkort, gi en mulighet til å gjøre opp kredittgjelden i løpet av noen få måneder. Du får økte rentekostnader på boliglånet, fordi lånet da vil gå over en tilsvarende lengre periode, men dette vil vanligvis lønne seg da kredittrenter er betydelig høyere.

De fleste banker vil være villige til å innvilge avdragsfritak, så fremt du ikke til stadighet må ty til denne løsningen. Det samme gjelder lån i Lånekassen for utdanning. Her vil man også kunne søke om rentefritak dersom økonomien er spesielt svak.

 

Refinansier dyr gjeld

Refinansiering er et kjært grep for de som har muligheten. Du vil kunne spare betydelige beløp om du har dyre lån og kreditter, ved å samle disse i et rimeligere lån. Det billigste alternativet er boliglånet, for de som har slike. Her er du avhengig av at den samlede gjelden etter refinansieringen, ikke overstiger den maksimale belåningsgraden for bolig (normalt 85% av boligens verdi).

Eier du ikke egen bolig, er refinansiering med usikrede lån et alternativ. Spørsmålet blir om rentebetingelsene på det nye lånet er gode nok til at det lønner seg. Det finner du ut ved å innhente flere tilbud. Har du behov for å refinansiere flere lån og kreditter, og samle dette i et enkelt lån, vil ikke bare eventuelle lavere renter ha betydning, men også de samlede gebyrkostnadene.

En annen løsning for refinansiering kan være å låne av arbeidsgiver. Det er ingen selvfølge at arbeidsgivere yter slike lån, men det er heller ikke uvanlig. Vær oppmerksom på at et lån fra jobben kan medføre skatteplikt på rentefordelen, dersom betingelsene er veldig gunstige. Ekstra skatt vil her uansett være relativt ubetydelig i forhold til besparelsene.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy