Avslag på søknad om forbrukslån eller kredittkort

Avslag på søknad om forbrukslån eller kredittkort

Hva kan gjøres om man får avslag på en søknad om forbrukslån? Det finnes flere løsninger, avhengig av hvorfor det ble gitt avslag og hvilken bank det er snakk om.

 

Bankenes kredittvurdering

Alle banker og kredittselskap foretar en kredittvurdering når du søker om forbrukslån eller et kredittkort. Prosessen er enklere hos de bankene som kun tilbyr smålån, og ofte nesten helt automatisert basert på en kredittscore banken får fra kredittopplysningsbyråene.

Søker du derimot om et stort lån på flere hundre tusen kroner, vil sannsynligvis en erfaren søknadsbehandler håndtere søknaden. En enkelt kredittvurdering gir positivt svar dersom kredittscoren din er over et visst nivå.

Når det gjelder forbrukslån brukes kredittscoren også til å fastsette det rentetilbudet du mottar. Her også er det en fordel med høy score, noe som gir de laveste rentene. Søker du om et kredittkort vil scoren kunne innvirke på kredittgrensen du kan få, i tillegg til å bestemme om du i det hele tatt får kortet.

 

Slik utarbeides kredittscoren

Ved å forstå hvordan en kredittscore settes sammen, ser vi også hvorfor vi kan få avslag, samt hvordan vi forbedrer sjansene våre for å få ja på søknaden. Scoren er basert på offentlig tilgjengelige opplysninger som innhentes av kredittopplysningsbyråene.

Dette er faktorer som alderen din, inntekten, bostedsadressen og din økonomiske historikk. Til sammen gir det et tall, normalt mellom 0 og 100 (noen byråer har ulik skala), der lav score betyr lav kredittverdighet. Hos de byråene som har skala opp til 100, er score på omtrent 15-20 ensbetydende med at du vanligvis får avslag på søknaden.

Hos banker som følger for eksempel Bisnodes modell, vil score under 10 alltid føre til avslag på en lånesøknad. Måten kredittscore settes sammen på er noe urettferdig overfor unge med kort økonomisk historikk. For eksempel vil en person på 20 år ofte ha lav score, til tross for at personen tjener godt og alltid betaler regningene sine.

 

Be om en begrunnelse for avslaget

Noen ganger er det en liten detalj som gjør at man får avslag. Derfor anbefaler vi at du kontakter banken og ber om en begrunnelse dersom du får nei. Enkelte banker gir deg en slik begrunnelse uoppfordret, mens andre gjør det ikke.

Å vite hvor skoen trykker, setter deg i stand til å foreta nødvendige endringer, samt det gir deg en pekepinn på hvordan du kan forbedre din egen kredittverdighet.

 

Avslag på grunn av betalingsanmerkning

I tillegg til at lav kredittscore kan gi avslag på søknader om forbrukslån og kreditter, vil en betalingsanmerkning alltid resultere i et nei på søknaden. Teknisk sett er en betalingsanmerkning et stort minus i en kredittscoremodell, og resulterer normalt i at totalscoren blir for lav til at du får forbrukslån eller kredittkort.

Inkassosaker som er pågående og ikke endt med betalingsanmerkning enda, kan også være utslagsgivende. Betalingsanmerkninger registreres av kreditor etter gitte regler (rettskraftig krav mot skyldneren, som regel gjennom dom i forliksrådet).

Denne anmerkningen blir først slettet når den tilknyttede gjelden er fullstendig oppgjort. Har du anmerkninger og vil ha lån eller kredittkort, er løsningen å først betale den aktuelle gjelden før du søker. Her finnes det imidlertid unntak, noe vi ser på lengre ned.

 

Forbedre din egen kredittscore

En av de bedre løsningene dersom du får avslag på søknaden om forbrukslån, er å gå igjennom de faktorene du selv kan påvirke. Dette kan ta tid, men det er også faktorer de fleste vil ha godt av å være oppmerksomme på. I tillegg til å øke sjansene for å vå innvilget lån, vil forbedringen også gi lavere renter på lån i de fleste bankene.

Blant de viktigste faktorene er det å betale regninger i tide. Gjør du dette over en periode, vil det innvirke positivt på kredittscoren din, og øke sjansene for at lånet innvilges. Du bør også unngå flytte for ofte, om du kan. Hyppige adresseendringer er noe bankene ikke liker. Ustabil inntekt trekker også ned, men dette er ikke alltid like enkelt å påvirke om du for eksempel har provisjonsbasert lønn.

 

Kvitt deg med kreditter og annen gjeld

Har du flere kredittkort eller små forbrukslån, bør du kvitte deg med så mye av det som mulig, før du søker om nytt lån eller kort. Selv om du har null problemer med på betjene gjeld og betale regningene, vil bankene være kritisk til de som har flere gjeldsforpliktelser.

For bankene sin del er betalingsevnen din viktig, noe som naturligvis påvirkes om man har mye gjeld. Du kan forbedre betalingsevnen ved å redusere gjelden, for eksempel ved å refinansiere (samle lån og kreditter), og gjennom det få lavere rente- og gebyrkostnader.

 

Søk om lån hos flere banker

Selv om du får avslag i én bank, er det ikke sikkert det samme skjer hos konkurrentene. Bankene har ikke noe felles minstekrav til kredittscore, og scoren er heller ikke det eneste bankene skjeler til når de avgjør om du skal få låne eller ei.

Kredittscoren din kan for eksempel gi avslag på søknaden om forbrukslån i én bank, mens du får ja hos konkurrenten fordi de opererer med andre grenseverdier. Søker du om forbrukslån hos flere banker, øker naturligvis sjansene for å få innvilget lånet hos en eller flere av de. Det gir deg også bedre sammenligningsgrunnlag, og bedre sjanser for å finne de beste betingelsene.

En måte å forenkle søknadsprosessen på er å bruke en lånemegler. De innhenter flere tilbud på dine vegne, og enkelte meglere tilbyr samme tjeneste også for søknader om kredittkort. Tjenestene til en lånemegler er gratis og uforpliktende for søkeren.

 

Søk om en lavere lånesum

Bankene har også ulik praksis for søknader som avslås, der søkeren er akkurat på grensen for om han eller hun anses som kredittverdig. Hos noen banker får du da bare et vennlig nei, mens hos andre kan svaret inneholde et tilbud om å låne mindre enn det du søkte om.

En lavere lånesum gir lavere månedlige innbetalinger, og banken tar lavere risiko. Får du for eksempel nei på en søknad om et forbrukslån på 100 000 kroner, kan det hende du får ja om du søker på nytt om et lavere beløp. Det er heller ikke noe i veien for å ta direkte kontakt med banken og forhøre seg om mulighetene for et mindre lånebeløp.

Søke sammen med en medlåner

Du øker sjansene for å få innvilget et forbrukslån om du søker sammen med en annen person. Å ha en medlåner er en ordning som først og fremst henvender seg til samboere og ektefeller. Disse har som regel felles økonomi, og har ingen problemer mer å forvalte økonomien sammen.

Man kan også ha en venn som medlåner, men da bør man tenke seg nøye igjennom hvem man låner sammen med, og helst ha en god og skriftlig avtale som regulerer forholdet. Når to låner sammen blir begge juridisk ansvarlige for å betale tilbake lånesummen.

Det betyr at om den ene parten enten ikke har råd, eller rett og slett bestemmer seg for å la være å betale sin andel, sitter den andre personen igjen med alt ansvaret. Velg derfor medlåntaker med omhu.

Merk at å ha en medlåner ofte fører med seg bedre rentebetingelser på et forbrukslån. Som nevnt ovenfor fastsettes rentene på disse lånene basert på kredittscoren og betalingsevnen. To låntakere, der begge er kredittverdige og har noenlunde god betalingsevne, betyr at banken tar lavere risiko med lånet. Dermed gir de ofte bedre rentetilbud enn du ville fått på egenhånd.

 

Forbrukslån med sikkerhet eller kausjonist

En slags siste utvei for å få forbrukslån er å stille med sikkerhet. De fleste banker som spesialiserer seg på forbrukslån, tilbyr ikke lån med sikkerhet av rent administrative hensyn. Skal banken ha sikkerhet, vil også hele prosessen ta en del lengre tid, og dermed faller litt av poenget med denne låneformen bort. Alternativene for sikrede lån er blant annet Bank2, de fleste sparebanker (krever ofte at du har et kundeforhold fra før) og BlueStep. Det er også enkelte lånemeglere som formidler sikrede lån, blant annet Zen Banking og MyCredit.

Man kan også få innvilget et forbrukslån om en annen person tar på seg et kausjonsansvar. Det betyr at kausjonisten stiller med sikkerhet (pant i kausjonistens bolig), noe som kan være risikabelt. Sikkerhetsstilleren sitter med svarteper om låntakeren skulle misligholde lånet.

Merk at om du søker om lån med sikkerhet, vil prosessen ta lengre tid, blant annet fordi pantesikringen skal tinglyses, boligen må ha en oppdatert verdivurdering, og annet. Dette er en løsning som vanligvis kun brukes dersom låntakeren skal refinansiere problematisk gjeld.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy