Bli kvitt betalingsanmerkning

Bli kvitt betalingsanmerkning

Å pådra seg en betalingsanmerkning er både ubehagelig og problematisk i mange sammenhenger.

Trøsten får være at det er svært mange som har endt opp i denne gjørma. Det gjelder å bli kvitt anmerkningene så raskt som mulig. Veien frem til blanke ark går ubønnhørlig gjennom å gjøre opp gjelden som forårsaket anmerkningen.

 

Når blir en betalingsanmerkning registrert?

Inkassoselskaper og enheter med status som namsmenn, som Statens innkrevingssentral, NAV, Skatteetaten, politi, kemner og så videre, kan alle gi betalingsanmerkninger. De deles ikke ut i hytt og pine, og trenger ikke bekymre deg om du er ofte sen med regningsbetalingen.

Registreringen foretas først når det foreligger en rettskraftig avgjørelse knyttet til en gjeld du har. Før det skjer har du sannsynligvis blitt innkalt til et møte i forliksrådet.

Har du fått pålegg om lønnstrekk, utleggspant i eiendom eller bankkonto (herunder også verdipapirer som aksjer), gjeldsordning eller du er registrert som personlig konkurs, blir et av resultatene en betalingsanmerkning. Det vil få konsekvenser som kan være både ubehagelige og upraktiske.

 

Konsekvensene av en betalingsanmerkning

Om du har fått en betalingsanmerkning kan du stort sett bare glemme å søke om lån (les om unntaket lenger ned). Anmerkninger er det sterkeste signalet til bankene om at de løper høy risiko ved å låne ut til denne personen.

Det er heller ikke bare banker og kredittkortselskaper som titter i løsøreregisteret for å se om du har vært slumsete med regningene. Alle som selger produkter og tjenester med et kredittelement, kan finne på å sjekke. Eksempler på slike tjenester er mobilselskap, nettselskap, strømleverandører og nær sagt alle butikker som tilbyr avbetalingsløsninger.

Det er også vanlig at arbeidsgivere foretar kredittsjekk av personer som er med i siste runde i ansettelsesprosessen. Dette gjelder stillinger som innebærer økonomisk ansvar, og/eller når stillingen har en høy funksjon i selskapet. Ser den potensielle arbeidsgiveren at du er registrert med en betalingsanmerkning, er det ikke usannsynlig at jobben gis til en annen.

 

Anmerkningen skal slettes umiddelbart

Tidligere ble dette ansett som så viktig for bankenes kredittvurdering, at betalingsanmerkningene ikke ble slettet selv etter at gjelden var gjort opp. Slik er det heldigvis ikke lengre. I dag sier lovverket at betalingsanmerkninger skal slettes umiddelbart etter at saken er avsluttet.

I praksis vil det normalt bety noen få dager fra all tilknyttet gjeld er oppgjort. Anmerkninger vil normalt ikke bli slettet om du har inngått en avtale om tilbakebetaling eller privat gjeldsordning.

Det er den som registrerte anmerkningen som skal melde inn dette til kredittopplysningsbyrået eller løsøreregisteret. Etter at det er gjort, vil du igjen stå med blanke ark, så fremt du ikke har andre betalingsanmerkninger som skyldes annen gjeld. Vær oppmerksom på at du selv bør sjekke at anmerkningen er slettet etter at du gjorde opp gjelden.

 

Er betalingsanmerkningen feilregistrert?

Det hender at en betalingsanmerkning ikke blir slettet slik den skal, blant annet fordi kreditor unnlater å be om sletting til tross for at gjelden er oppgjort. I noen tilfeller skyldes det ren forglemmelse, i andre vrangvilje eller dårlige rutiner.

For den som er registrert med anmerkningen, er dette lite hyggelig, og kan resultere i avslag på lånesøknader. Slike feil kan rettes opp raskt ved at man kontakter kredittopplysningsbyrået og be de rette opp feilen snarest.

Byråene plikter å forsikre seg om at anmerkningen er riktig, og skal slette den dersom det ikke foreligger noen krav. Her kan man bli bedt om å fremlegge dokumentasjon på at gjelden er oppgjort, eventuelt be kredittopplysningsbyrået kontakte den kreditoren som ba om at anmerkningen skulle registreres. Om feilen ikke rettes opp i, kan man ta saken videre til Finanstilsynet.

 

Refinansiering av gjeld med betalingsanmerkning

Om det er om å gjøre å få slettet en betalingsanmerkning raskt, samtidig som man selv ikke har midler nok til å innfri den tilknyttede gjelden, er refinansiering en mulig løsning. For å få lån i slike tilfeller er man nødt til å stille med sikkerhet.

Det vanlige her er at banken tar pant i en bolig man eier selv, eventuelt at låntakeren stiller med kausjonist. Det er ikke så mange banker som tilbyr slike lån, da en person med betalingsanmerkning anses som risikabel å låne til. Har man et godt forhold til banken man har boliglån hos, vil de likevel kunne hjelpe med refinansiering i enkelte tilfeller.

Alternativet er banker som BlueStep og Bank2. Disse har høyere renter enn boligbankene, men er langt mer velvillige overfor kunder med betalingsanmerkninger og inkassosaker hengende over seg.

 

Sjekk om du har betalingsanmerkninger

Alle kredittopplysningsbyråene sitter på noenlunde identisk informasjonen om din økonomi. Derfor kan du henvende deg til hvilken som helst av de om du vil sjekke om du har betalingsanmerkninger.

Du vil alltid motta melding om at anmerkningen er registrert, men har saken gått i glemmeboka, eller du vil undersøke om en anmerkning er rettmessig slettet, kan du gjøre det hos for eksempel Soliditet/Bisnode eller Experian.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy