Totalkapitalrentabilitet

totalkapitalrentabilitet

Totalkapitalens rentabilitet blir brukt som en måte til å måle hvor lønnsom en bedrift er.

Ved å regne ut totalkapitalrentabiliteten ser vi hvor stor avkastning en bedrift har hatt på den totale mengden med penger som er investert i bedriften, både egenkapital og gjeld.

 

Formel for utregning av totalkapitalrentabilitet

Ved å benytte deg av denne formelen er det forholdsvis enkelt å regne ut totalkapitalrentabiliteten til en bedrift. Tallene du trenger for å regne ut totalkapitalrentabiliteten finner du i resultat og balanseregnskapet til bedriften. 

formel for utregning av totalkapitalrentabilitet

Slik regner du ut totalkapitalrentabiliteten til en bedrift

Ønsker du å øve deg på å regne ut totalkapitalrentabiliteten til et hvilket som helst norsk aksjeselskap så er Proff.no et meget godt hjelpemiddel. Her får du tilgang til alle de nødvendige nøkkeltallene for å foreta en utregning av bedriftens totalkapitalrentabilitet.

 

Eksempel på utregning av totalkapitalrentabiliteten til Telenor ASA

Får at du enklere skal forstå hvordan du går frem for å regne ut totalkapitalrentabilitet til en bedrift i praksis, har vi her brukt regnskapstallene til Telenor ASA i perioden 2018 og 2019 som eksempel. Du finner de samme tallene som vi har benyttet i eksempelet her: Telenor ASA –  Regnskap (proff.no)

 

eksempel på utregning av totalkapitalrentabiliteten i telenor asa

 

Vi ser ut fra resultatregnskapet at Telenor ASA hadde et resultat før skatt i 2019 på 20 422 000 000 kr, mens de totale finanskostnadene var på 2 116 000 000 kr. Det er disse to tallene vi benytter oss av i telleren av av brøken.

 

eksempel på utregning av totalkapitalrentabiliteten i telenor asa 2

 

I nevneren av brøken skal vi sette inn tallet for gjennomsnittlig totalkapital. For å finne dette tallet legger vi sammen feltet «Sum egenkapital og gjeld» for årene 2019 og 2018 og deler så tallet på to. Vi ser da at gjennomsnittlig totalkapital for Telenor ASA i perioden er på 172 155 000 000 kr.

 

Ved å benytte oss av formelen for utregning av totalkapitalrentabiliteten blir regnestykket seende slik ut:

eksempel på utregning av totalkapitalrentabiliteten i telenor asa 3

Som vi ser av utregningen er totalkapitalrentabiliteten til Telenor ASA 13,1 % i tidsrommet vi har undersøkt. Proff regner til enhver tid ut den gjeldende totalrentabiliteten for bedriftene du søker opp og viser dette om du trykker på «Vis alle nøkkeltall».

Ved å bruke dette verktøyet slipper du regne ut totalkapitalrentabiliteten på norske aksjeselskaper selv. Her finner du også andre viktige nøkkeltall som egenkapitalrentabilitet og likviditetsgrad.

 

Hvor stor bør totalkapitalrentabiliteten være?

Siden totalkapitalens rentabilitet sier noe om hvor lønnsom en bedrift er, bør naturlig nok målet for enhver bedrift være å ha så høy totalkapitalrentabilitet som mulig. Hvor høy totalkapitalrentabilitet som er mulig å oppnå varierer derimot mye fra bransje til bransje, og hvor høy risiko bedriften er villig til å ta.

Den gjennomsnittlige totalkapitalrentabiliteten for alle norske bedrifter ligger på cirka 10%. For å vurdere om en bedrifts totalkapitalrentabilitet er god eller dårlig, bør man derfor vurdere den opp mot totalkapitalrentabiliteten til andre bedrifter som operer i samme bransje. Man bør også sammenligne bedriftens nåværende totalkapitalrentabilitet opp mot tidligere år.

Totalkapitalrentabiliteten bør også vurderes opp mot alternative investeringer man kan gjøre. I tidligere bedriftsøkonomiske lærebøker sa man gjerne at totalkapitalens rentabilitet minimum bør være lik en risikofri investering som bankinnskudd pluss en risikopremie på tre til fem prosent.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy