Egenkapitalrentabilitet

egenkapitalrentabilitet

Egenkapitalrentabiliteten sier oss hvor stor avkastning eierne av en bedrift har på kapitalen sin i bedriften.

Jo høyere rentabilitet eierne får på sine investeringer, jo mer lønnsom er en bedriften for de. Er egenkapitalavkastningen lav så vil eierne gjerne vurdere en alternativ plassering av pengene sine for å oppnå høyere avkastning.

Forskjellen mellom egenkapitalrentabilitet og totalkapitalrentabilitet er at egenkapitalrentabiliteten ser bort fra avkastningen som kommer fra lånte midler (gjeld).

På generelt grunnlag sier man at egenkapitalrentabiliteten bør ligge noen prosent høyere enn totalkapitalrentabiliteten. Hvor stor denne differansen er kommer an på hvor stor risiko selskapet tar.

 

Formel for utregning av egenkapitalrentabilitet

For å regne ut egenkapitalrentabiliteten i en bedrift benytter du deg av følgende formel:

 

formel for utregning av egenkapitalrentabilitet

 

Slik regner du ut egenkapitalrentabiliteten til et selskap

Som vi ser av formelen over så er det noen få nøkkeltall vi trenger for å kunne regne ut egenkapitalrentabiliteten til en bedrift.

Disse nøkkeltallene finner vi i resultatregnskapet og balanseregnskapet til bedriften. Et godt verktøy for å finne de nødvendige nøkkeltallene til aksjeselskaper er proff.no.

Ønsker du å regne ut egenkapitalrentabiliteten til et selskap går du inn på nevnte side, søker opp bedriften og du vil da få tilgang til de nødvendige regnskapstallene.

 

Eksempel: utregning ut egenkapitalrentabiliteten til Telenor ASA

For at du enklere skal forstå hvordan man går frem for å regne ut egenkapitalrentabiliteten til et selskap i praksis, bruker vi her Telenor ASA som eksempel. Som vi ser fra formelen over så trenger vi å vite resultatet før skatt, samt gjennomsnittlig egenkapital.

 

eksempel på utregning av egenkapitalrentabilitet 1

 

Resultatregnskapet for 2019 viser at Telenor ASA hadde et resultat før skatt på 20 422 000 000 kroner. Dette er det tallet som skal stå i telleren av brøken.

 

eksempel på utregning av egenkapitalrentabilitet 2

 

Formelen sier oss at nevneren i brøken skal være gjennomsnittlig egenkapital. Dette tallet finner vi ved å legge sammen «Sum egenkapital» for 2019 og 2018 og så dele dette tallet på to. Som vi ser av balanseregnskapet hadde Telenor ASA totalt 105 303 000 000 kr i egenkapital i 2019 og 106 138 00 000 kr i egenkapital i 2018.

Når vi så legger sammen disse to tallene og deler det på to ser vi at gjennomsnittlig egenkapital for perioden er på 105 720 500 000.

 

Regnestykket for utregning av egenkapitalrentabiliteten til Telenor ASA blir da seende slik ut:

utregning av egenkapitalrentabiliteten til telenor

Som vi ser ut fra utregningen er egenkapitalrentabiliteten til Telenor ASA 19,3%. 

 

Hva er en god egenkapitalrentabilitet?

Enhver bedriftseier vil naturlig nok ha så god avkastning på sin investering som overhodet mulig. For å vurdere om oppnådd egenkapitalrentabilitet er god, bør man vurdere momenter som hvilke avkastning man kunne fått på kapitalen ved en alternativ investering. Man bør også se på hvor stor risiko som er knyttet til investering og hvilke fremtidsutsikter bedriften har. 

I bedriftsøkonomiske lærebøker sier man gjerne at egenkapitalrentabiliteten er god dersom den er større enn totalkapitalrentabiliteten. 

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy