Slik regner du ut soliditeten til en bedrift

soliditet

En bedrift med høy soliditet har en god evne til å tåle tap. 

Har bedriften en høy andel av egenkapital, så har den også en god soliditet. God soliditet er viktig for alle bedrifter. Både fordi det gir trygghet for selskapet, men også fordi det gir gunstigere betingelser for ny finansiering.

 

Hva er soliditet?

Soliditet er et tall oppgitt i prosent som viser hvor stor del av eiendelene til en bedrift som er finansiert med egenkapital. Er soliditeten høy, så betyr det at egenkapitalprosenten er høy. Er soliditeten lav, så betyr det at selskapet har liten egenkapital. 

Et selskap som har god soliditet er bedre rustet til å takle motgang enn et selskap med lav soliditet. Det har rett og slett mer oppsparte ressurser å spise av om dårlige tider skulle oppstå. En bedrift med god soliditet vil også enklere kunne få lån i en bank, fordi risikoen for banken blir mindre.

 

Formel for utregning av soliditet

Ønsker du å regne soliditeten til et selskap trenger du to nøkkeltall fra balanseregnskapet. Disse nøkkeltallene er «sum egenkapital», og «sum egenkapital og gjeld». Du finner disse tallene for alle norske aksjeselskaper hos for eksempel Proff.no.

Soliditet = (sum egenkapital / sum egenkapital og gjeld) x 100

 

Praktisk eksempel på utregning av soliditet

I dette eksempelet skal vi regne ut soliditeten til Norsk Hydro ASA.

Vi finner nøkkeltallene «sum egenkapital» og «sum egenkapital og gjeld» i 2019 regnskapet deres hos Proff.no

Soliditeten til Norsk Hydro i 2019 = (61 893 000 000 / 93 870 000 000) x 100 = 65.9 %

Norsk Hydro hadde en soliditet på 65.9 % i 2019. Dette regnes som en meget god soliditet. 

 

Hva er god soliditet?

Som en generell regel bør ikke en bedrift finansiere for mange av sine eiendeler med lån. I bedriftsøkonomiske lærebøker leser man gjerne at egenkapitalprosenten bør være 35 % for å være tilfredsstillende.

Hos tjenester som Proff.no så leser man at en soliditet bør være på minimum 10 % for å være tilfredsstillende, mens en soliditet over 18 % regnes som god. Er soliditeten over 40 % så regnes den som meget god.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy