Slik regner du ut likviditetsgrad 1 og 2

likviditetsgrad

Hva er likviditetsgrad?

Likviditet er et annet ord for betalingsevne. Hvis en bedrift har god likviditet, så betyr det at de hele tiden har penger nok til å betale sine forpliktelser og kan gjøre nye investeringer. Har derimot bedriften dårlig likviditet, så kan det hende den ikke har penger til å betale de ansatte lønn eller betale sine leverandører. 

Det å ha god likviditet er med andre ord veldig viktig for enhver bedrift. Med god likviditet så kan man betale alle leverandører i tide, i tillegg til at man kan investere i nytt utstyr og utvide driften.

Likviditetsgrad er et nøkkeltall som viser hvor god denne betalingsevnen er. Hvis en bedrift har en negativ utvikling på dette nøkkeltallet så kan varsellampene for konkurs begynne å lyse. 

 

Likvidtetsgrad 1

Likviditetsgrad 1 er den mest vanlige måten å regne ut likviditetsgraden på. Om du sjekker likviditetsgraden til et selskap på regnskapstjenester som Proff.no så er det likvidtetsgrad 1 som oppgis i nøkkeltallene.

Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

 

Hva er en god likviditetsgrad?

I lærebøkene for bedriftsøkonomi heter det seg at likviditetsgrad 1 bør være større enn 2. Andre kilder som Proff.no sier at en likviditetsgrad over 1 regnes som tilfredsstillende, over 1,5 som god, mens over 2 regnes som meget god.

Jo høyere tallet er, jo bedre er likviditeten i bedriften.

 

Formel for utregning av likviditetsgrad 1

For å regne ut likviditetsgrad 1 trenger vi å vite summen av omløpsmidlene og den kortsikte gjelden. Omløpsmidler regnes som kontanter eller eiendeler som raskt kan omdannes til kontanter. Kortsiktig gjeld er gjeld som må gjøres opp innen et år.

 

Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler / kortsiktig gjeld

 

Eksempel på utregning av likviditetsgrad 1

I dette eksempelet bruker tallene fra XXL ASA sitt 2019 regnskap. Vi går inn på Proff.no og henter ut de relevante nøkkeltallene. 

I balanseregnskapet finner vi at de totale omløpsmidlene er på 2 534 011 000 kr, mens den kortsiktige gjelden er på 2 576 660 000 kr.

Likviditetsgrad 1 for XXL ASA blir da: 2 534 011 000 / 2 576 660 000 = 0,98

 

Likviditetsgrad 2

Likviditetsgrad 2 har mye til felles med likviditetsgrad 1, forskjellen er derimot at varelageret ikke regnes som omløpsmidler. Bedriftsøkonomisk teori sier at likviditetsgrad 2 bør være større enn 1 for å regnes som god.

 

Formel for utregning av likviditetsgrad 2

Likviditetsgrad 2 = (omløpsmidler – varelager) / kortsiktig gjeld

 

Eksempel på utregning av likviditetsgrad 2

Vi bruker igjen tallene fra 2019 regnskapet til XXL ASA som eksempel.

Der finner vi at omløpsmidlene er på 2 534 011 000 kr, varelageret er på 806 345 000 kr, mens den kortsiktige gjelden er på totalt 2 576 660 000 kr.

Likviditetsgrad 2 for XXL ASA blir da: (2 534 011 000 – 806 345 000) / 2 576 660 000 = 0,67

 

Les også: slik finner du nullpunktsomsetningen til en bedrift.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy