Slik finner du nullpunktsomsetning

nullpunktsomsetning

Nullpunktsomsetning er det punktet hvor totale kostnader er like stort som totale inntekter.

Amerikanerne kaller gjerne dette for «break even», mens ord som dekningspunkt og nullpunkt også blir benyttet i Norge. Dette punktet sier noe om hvor mange produkter en bedrift må selge for å gå i null på driften. Alle enheter som blir solgt over nullpunktet vil generer profitt for bedriften.

Nullpunktsomsetningen er et viktig tall å vite for en virksomhet, fordi det sier hvor mange produkter man må selge før bedriften begynner å tjene penger. Klarer ikke bedriften å nå «break even», vil den tape penger

 

Slik finner du nullpunktsomsetningen i envareproduksjon

For å finne det salgsvolumet en bedrift må oppnå for å dekke alle sine kostnader, foretar man en nullpunktsanalyse. Vi kan regne ut nullpunktsomsetningen både i antall enheter og i kroner.

 

Formel for nullpunktsomsetning i antall

Det første vi må gjøre er å finne dekningsbidraget per enhet. Vi finner dekningsbidraget ved å ta salgsinntekt – variable kostnader.

Nullpunktsomsetning i antall = faste kostnader / dekningsbidrag per enhet

 

Formel for nullpunktsomsetning i kroner

I stedet for å regne ut antall enheter en bedrift må produsere for å gå i null, kan vi også regne ut hvor store salgsinntekter en bedrift må ha i kroner. 

For å gjøre dette må vi først vite dekningsgraden. Denne finner vi ved følgende formel: dekningsgrad = (dekingsbidrag per enhet / pris per enhet) x 100.

Nullpunktsomsetning i kroner = faste kostnader / dekningsgrad

 

Praktisk eksempel på utregning av nullpunktsomsetningen til en bedrift

For å gjøre det enklere å forstå utregningen i praksis, har vi her laget et eksempel med en tenkt bedrift som produserer dørlåser. Trygge Låser AS selger sin dørlås for 500 kr per enhet. I 2021 var bedriftens totale omsetning på 9 000 000 kr. De faste kostnadene var 2 400 000kr, mens de variable kostnadene var 350 kr per enhet.

 

Slik finner vi nullpunktsomsetningen i antall enheter

Det første vi må gjøre er å finne dekningsbidraget per enhet. Dette gjør vi ved å trekke de variable kostnadene fra salgsinntekten. Dekningsbidraget per dørlås blir da 500 kr – 350 kr = 150 kr

Vi vet at formelen for nullpunktsomsetning i antall enheter er faste kostnader delt på dekningsbidraget per enhet.

Utregningen av nullpunktsomsetning i antall blir da: 2 400 000 / 150 = 16 000 stykk

 

Slik finner vi nullpunktsomsetningen i kroner

Skal vi finne nullpunktsomsettningen i kroner så må vi først finne dekningsgraden. Formelen for utregning av dekningsgrad er dekningsbidrag per enhet delt på pris per enhet, ganger med 100. Dekningsgraden blir da (150 / 500) x 100 = 30 % 

Formelen for nullpunktsomsettning i kroner er som kjent faste kostnader delt på dekningsgraden.

Utregningen av nullpunktsomsetning i kroner blir da: 2 400 000 / 0,3 = 8 000 000 kr

 

Konklusjon

Vi har nå regnet ut at «break even» for Trygge Låser AS er 16000 enheter / en omsetning på 8 000 000 kr.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy