Gode grunner til å spare i indeksfond

indeksfond

Indeksfond gir alle, uansett kunnskapsnivå, muligheten til å høste fruktene av verdiskapningen til alle verdens aksjeselskaper.

 

Hva er et indeksfond

Før vi argumenter for hvorfor du bør velge å investere i et indeksfond, skal vi ta en kort titt på hva et indeksfond faktisk er. 

Det finnes en rekke forskjellige indeksfond i verden, men felles for de alle er at avkastningen skal være lik indeksen de følger. En indeks viser den samlede verdiutviklingen til en gruppe selskaper innen et vist marked. Hovedlisten på Oslo Børs regnes som en indeks, mens i USA er S&P 500 og Dow Jones kjente eksempler på aksjeindekser. 

For å oppnå samme avkastning som indeksen, vil et indeksfond kjøpe aksjer i alle selskapene som er på indeksen fondet følger. Stiger Oslo Børs 10 % i løpet av et år, vil et indeksfond som følger denne indeksen også stige ca. 10 %.

Her prøver man med andre ord ikke å gjøre det bedre enn markedet med å finne nåla i høystakken, man kjøper i stedet for hele høystakken. Historisk sett så har denne strategien vist seg å være svært lønnsom.

 

Den store fordelen med å spare i indeksfond

Den store fordelen med å investere i et indeksfond, er de lave kostnadene knyttet til forvaltningen. Som vi kommer nærmere inn på i neste avsnitt, så er de negative konsekvensene av høye forvaltningskostnader større enn man skulle tro.

Svært få aktivt forvaltede aksjefond har klart å slå indeksene de måles opp mot, om vi legger et tidsperspektiv på 10 år eller mer til grunn. Historien viser at den beste strategien for den jevne investor er å billigst mulig investere i alle selskapene på børsen.

På den måten er man sikret å få en del av hele avkastningen som selskapene generer i form av utbytter og vekst i inntjening. Dess mindre du betaler til de som forvalter pengene dine, jo mer sitter du igjen med selv.

En annen stor fordel med å investere i indeksfond, er at det ikke kreves ekstraordinær kunnskap for å lykkes. Det er så enkelt at alle kan klare det. Kjøp et globalt indeksfond og hold det til «evig tid», og du er sikret din del av den fremtidige verdiskapningen til verdens bedrifter.

 

Spar i indeksfond hos Nordnet

 

Nordnet er en av de mest populære bankene for fonds og aksjesparing i Norge. De har et enkelt og brukervennlig system som lar deg velge mellom et stort utvalg av fond og aksjer.

 

Åpne en konto hos Nordnet her

annonse

 

 

Den negative effekten av høye forvaltningskostnader over tid

Når det kommer til avkastning, så er tiden virkelig vår venn. Som grafen under viser, så kan en investering på 10 000 kr over 50 år, ved hjelp av renters rente, vokse til hele 294 600 kr om den årlige avkastningen er på 7 %.

Grafen illustrerer derimot også en annen viktig ting, nemlig den drepende effekten høye kostnader har på avkastningen over tid.

La oss si at du i stedet for å ha pengene i et tilnærmet kostnadsfritt indeksfond, heller hadde de i et aktivt forvaltet fond med 2 % årlig gebyr. 

De første årene ser det kanskje ikke så ille ut, men etter hvert som årene går vil effekten eskalere voldsomt. Etter 50 år så er forskjellen på avkastningen hele 179 900 kr.

Du har fremdeles tatt 100 % av risikoen, men den potensielle avkastningen har blitt redusert med 61 %.

 

effekten av renters rente indeksfondTallene i dette eksempelet er hentet fra den glimrende boken: «The Little Book of Common Sense Investing».

 

Dette understreker et viktig poeng når det kommer til langsiktig sparing, nemlig det å holde kostnadene lave. To prosent i forvaltningskostnader kan kanskje virke lite i det store bildet, men eksempelet over viser at det motsatte er tilfellet.

Høye forvaltningskostnader vil over tid spise opp en stor del av den potensielle avkastningen din. Du er med andre ord mye bedre tjent med å spare i et indeksfond med lave kostnader, enn i et dyrt aktivt forvaltet fond.

For de som sparer til pensjon, eller annen langsiktig sparing, blir dette særlig viktig. Her gjelder det å holde forvaltningskostnadene nede, og da er det indeksfond som er det beste alternativet.

 

Hvordan investerer man i et indeksfond?

Det er svært enkelt å investere i et indeksfond. Det eneste du trenger er en konto hos en bank eller nettmegler som lar deg kjøpe og selge aksjefond.

Vi anbefaler at alle som skal spare i indeksfond oppretter en Aksjesparekonto. Grunnen til dette er at det er skattemessig lønnsomt, fordi du kan utsette beskatningen, og at du dessuten kan ta ut det innskutte beløpet uten å utløse skatt. Ved å bruke en slik konto til dine investeringer, får du maksimal utnyttelse av renters rente effekten.

Når det kommer til hvilken bank eller megler du skal benytte deg av, så blir dette ofte en smakssak. Det kan være verd å merke seg at kostnadsnivået kan være forskjellig fra bank til bank, så her kan det være penger å spare ved å velge det billigste alternativet.

 

Hvilke indeksfond bør man investere i?

Det store spørsmålet for fondssparere er hvilket indeksfond man skal velge. Det finnes etter hvert svært mange fond å velge mellom, alt fra bransjespesifikke indeksfond, til brede globale indeksfond. Som en hovedregel mener vi at det lureste man kan gjøre er å plassere størsteparten, eller hele investeringen i et bredt globalt indeksfond.

En god regel er å at minst 70 % av investert kapital plasseres i et globalt indeksfond som dekker flere markeder. De resterende prosentene kan man plassere i fremvoksende markeder, eller i et norsk eller nordisk indeksfond. På den måten så får man en god spredning av risiko, og man er ikke like utsatt for svingninger innenfor spesifikke bransjer, eller land.

 

Her er noen tips til gode indeksfond vi anbefaler:

Lurer du spesifikt på hvilket indeksfond du skal sette pengene dine i, så har vi listet opp fire gode alternativer her. Husk regelen om at størsteparten av sparepengene bør plasseres i et globalt indeksfond. 

 

KLP AksjeGlobal Indeks V

Dette indeksfondet fra KLP er blant markedets aller rimeligste, og et av de beste valgene for enhver fondssparer. Fondet investerer i utviklede markeder i Nord-Amerika, Asia og Europa. 

En investering i dette fondet gir en god spredning av risiko, og med de lave kostnadene knyttet til forvaltning er det et opplagt valg. Lavere gebyrer betyr at du sitter igjen med mer av overskuddet.

 

DNB Global Indeks A

DNB Global Indeks A er et av de største og mest populære indeksfondene i Norge. Fondet har lave forvaltningskostnader og passer godt som grunnmur i enhver spareportefølje.

Investerer du i DNB Global Indeks A, så eier du en liten bit av over 1500 selskaper verden over. Dette gir deg en god og fornuftig spredning av risiko.

 

KLP AksjeNorden Indeks

Ønsker du et indeksfond som følger det norske og nordiske markedet, er AksjeNorden Indeks fra KLP et godt valg. Dette fondet tar sikte på å gi tilnærmet samme avkastning som den totale avkastningen i de nordiske landene.

Fondet er investert i over 150 nordiske selskaper, fordelt på Sverige, Danmark, Finland og Norge.

 

Nordnet Indeksfond Teknologi

I 2021 lanserte Nordnet et eget indeksfond som følger den brede MSCI World Information Technology indeksen. Indeksen er sammensatt av 185 selskaper fra 23 forskjellige land.

Teknologisektoren har hatt en utrolig utvikling de siste årene, med skyhøy avkastning. Når det er sagt, så er det selvsagt ingen garanti for at den høye avkastningen fortsetter inn fremtiden. Har du derimot tro på denne sektoren, så er dette indeksfondet en av de mest kostnadseffektive måtene du kan investere i den på.

Nordnet Indeksfond Teknologi kan kun investeres i gjennom Nordnet. Trykk her for å lage en konto hos Nordnet (annonselenke).

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy