Finn det beste boliglånet

finn det beste boliglånet

Selv om rentene på boliglån er på et historisk lavnivå, kan små endringer utgjøre betydelige pengesummer.

Småbankene er ofte rimeligst, men du kan spare enda mer på å ha det rette medlemskortet. Sett deg inn i hvordan du får det beste og billigste boliglånet!

 

Bruk sammenligningstjenester på nett

De fleste økonomiaviser og finanstidsskrifter har oppdaterte oversikter over bankenes tilbud på boliglån. Det samme gjelder foreninger som Huseiernes Landsforbund, mange forsikringsselskap og magasiner som Norsk Familieøkonomi. I tillegg til oversikt over bankenes rentenivåer, gir slike kilder ofte gode tips og råd når du skal finne de beste tilbudene på boliglån.

Den mest brukte oversikten for priser på boliglån er imidlertid sammenligningstjenesten fra Forbrukerrådet, Finansportalen.no. Denne siden inneholder også tilsvarende oversikter for de fleste andre lånetyper, i tillegg til innskuddsrenter, BSU, kredittkort og så videre. Merk at du også får historiske priser på boliglån fra de forskjellige bankene. Dette er nyttig å titte på før man velger bank, og vil gi deg en indikasjon på hvilke banker som er rimeligst over lengre tidsperioder.

De nevnte oversiktene vil gi deg et godt utgangspunkt for å velge hvilke banker du bør søke om boliglån hos. Oversiktene bør likevel ikke følges slavisk. Som vi belyser lengre ned i artikkelen, er det flere faktorer som kan gi billigere boliglån.

 

Hent inn flere tilbud på boliglån

Det er viktig å ha i mente at et boliglån løper over lang tid. Dermed kan selv bittesmå renteforskjeller utgjøre betydelige summer av totalkostnadene for lånet. Vi anbefaler at man innhenter flere tilbud fra forskjellige banker, og da fortrinnsvis fra de som utmerker seg som rimelige i de nevnte oversiktene.

Dernest bør man gjøre noe så unorsk som å prute. Er du en sikker betaler, vil de fleste banker yte litt ekstra for å få deg som kunde. Undersøk også om din nåværende bank kan matche de beste tilbudene du får. Har du et godt kundeforhold til den banken du bruker til andre banktjenester, er det sannsynligvis også gode muligheter for å få et bra boliglån derfra.

 

Bedre renter med nok egenkapital

Du må stille med minimum 15% av boligens kjøpesum i egenkapital. Dette minstekravet vil gi deg de dyreste rentene i de fleste banker. Noen banker gir lavere renter, også på dette nivået av egenkapital, til de unge førstegangskjøpere av bolig. Rentebetingelsene blir bedre dersom kjøperen kan stille med mer i egenkapital. 15% tilsvarer et lån på 85% av kjøpesummen, og gir altså de dårligste vilkårene.

Neste trinn er normalt på 75% av boligens verdi, mens de beste rentebetingelsene utløses når belåningsgraden er under 60% av boligverdien. Disse grensene kan variere noe fra bank til bank. I tillegg vil lånestørrelsen spille en rolle for rentebetingelsene bankene tilbyr deg, der rentene blir lavere ettersom lånesummen øker.

Det gjelder med andre ord å komme seg under bankens grenser for belåningsgrad. Det gjør du ved å ha tilstrekkelig egenkapital. Å låne til egenkapital er imidlertid sjelden en god løsning, mens sparing i BSU er blant de mest fornuftige grepene du kan foreta deg. Må du låne til egenkapitalen, kan et lån fra arbeidsgiver være blant de rimeligste løsningene. Forskudd på arv er også en vanlig måte å skaffe egenkapital på.

 

Ha riktig verditakst

Egenkapitalen er ikke den eneste faktoren du må tenke på i sammenheng med belåningsgraden og de tilsvarende rentenivåene. Verditaksten på boligen er minst like viktig. En gammel takst som ikke fanger opp en eventuell verdiøkning, vil gi et misforhold i rentene du oppnår på boliglånet. Som regel er ikke dette et problem når du kjøper boligen, da det er vanlig at det foretas ny verdivurdering på dette tidspunktet.

Men, det vil ofte lønne seg å foreta en periodevis verdivurdering, spesielt når vi ser at boligprisene stiger jevnt og trutt, noe som har vært tilfelle her til lands i svært lang tid. Har du ny takst som viser en god verdiøkning, kan det hende dette gir deg den dytten du trenger for å komme deg under bankenes grenser for belåningsgrad.

 

Lukrative medlemskap

Som du kan se i oversiktene over bankenes tilbud på boliglån, finnes det en rekke organisasjoner som har fremforhandlet lukrative rentebetingelser for sine medlemmer. Undersøk om du kvalifiserer til slike ordninger gjennom fagforbund, Huseiernes landsforbund, boligbyggelag som OBOS og andre.

Her kan det godt hende det vil lønne seg å betale medlemskontingent, også over lengre tid, rett og slett for å ta del i unike rabattordninger. Mange slike organisasjoner har også avtaler på bedre og billigere boligforsikring, sikkerhetsinstallasjoner og andre tjenester du sannsynligvis vil trenge i forbindelse med boligkjøpet.

 

Bruk en lokalbank

Folk som bosetter seg i mer grisgrendte strøk kan ha tilgang til de aller beste rentebetingelsene på boliglån. Det finnes en rekke lokalbanker som gir ekstra lave renter, så fremt boliglånet brukes til kjøp av bolig innenfor bankens region eller kommune. Dette som et ledd i å tiltrekke seg nødvendig arbeidskraft, eller på annet vis forsøke å sikre bedre bosetting i kommunen.

 

Velg serielån om du kan

Om du klarer de månedlige avdragene, sparer du betydelige summer på å velge serielån fremfor annuitetslån. På et serielån betaler du like avdrag i hele låneperioden. Dette gjør at den rentebærende gjelden reduseres med like deler alle måneder i låneperioden. Månedsbeløpet er dermed høyt i begynnelsen, fordi rentedelen blir betydelig.

Et annuitetslån har like månedsbeløp i hele låneperioden, og dermed betaler du mye i renter i begynnelsen, mens avdragsdelen økes etter hvert som årene går. Prisforskjellen avhenger av lånestørrelsen, rentene og lånetiden, men vi snakker vanligvis om en besparelse på flere titusener kroner når vi velger serielån.

 

Fastrente eller flytende rente?

Så fremt du ikke er avhengig av å ha stålkontroll på boligutgiftene i de nærmeste årene, bør du unngå fastrentelån. Faste renter er kjekke når man har lite slingringsmonn i økonomien, og kan komme i vanskeligheter dersom rentene stiger. Har man god økonomi og betalingsevne, viser historikken at flytende renter lønner seg nesten alltid.

Vær likevel oppmerksom på at rentene har vært nærmest kunstig lave i de siste årene, og flytende renter har følgelig vært soleklart det beste alternativet. I den siste tiden er det imidlertid flere ting som tyder på at rentene skal opp en del. Det kan dermed være at vi er inne i en periode der en fastrenteavtale kan vise seg å være en fornuftig løsning. De fleste bankene vil kunne gi gode råd i slike spørsmål.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy