Trenger du advokat? Slik går du frem

slik går du frem når du trenger advokat

Denne artikkelen gir deg all relevant informasjon og tips om hvordan du finner rett advokat for din sak.

Les også om hvordan du reduserer kostnadene, hvilke ordninger som finnes for gratis rådgivning og fri rettshjelp, samt hva du bør gjøre selv.

 

Finn en advokat enkelt gjennom Tjenestetorget

 

Hos Tjenestetorget kan du enkelt komme i kontakt med en advokat til din sak. På den måten kan du enkelt finne den beste advokaten for ditt behov. Det er helt uforpliktende å søke og du velger selv om du vil takke ja eller ikke.

 

Finn beste tilbud på advokat her

annonse

 

Kan tvisten løses minnelig?

Et av de første spørsmålene du bør stille deg er om tvisten kan løses uten advokathjelp. For det første kan advokathjelp koste mye penger. For det andre er det svært mange saker som kan løses minnelig, uten at rettsapparatet blir koblet inn. Gode og erfarne advokater vil også gi råd om dette. Rådet er som regel nettopp det at flokene bør først prøves løst gjennom dialog, før dere eventuelt havner i en rettssal.

Finanseksperten tar for seg mange nyttige emner – gå til forsiden.

 

Forberedelser før du kontakter advokat

Ikke kast bort advokatens tid med å starte uten forberedelser. Tiden er det du som må betale for. Gå nøye gjennom saken selv først, og forbered deg til første møte med advokaten. Her er noe du bør tenke på:

 • Beskriv selv hva saken gjelder.
 • Skriv på PC slik at du kan printe ut.
 • Beskrivelsen av sakens faktiske punkter bør være i kronologisk rekkefølge.
 • Samle sammen all relevant dokumentasjon.
 • Typiske dokumenter er brev, epost, bilder av skader, skademeldinger, kopier av anmeldelser, kontrakter, etc.
 • Marker i beskrivelsen hvilket av dokumentene som hører til et faktisk punkt (for eksempel ”Se vedlegg”, med nummererte vedlegg).

Oversikten over saken vil ikke bare hjelpe om du skulle trenge betydelig hjelp fra advokat. Den kan også være med på å gjøre at advokathjelp ikke blir nødvendig, fordi saken kan løses på minnelig vis mellom partene. Du vil sannsynligvis uansett ønske å beskrive saken for en jurist, og deretter få råd om hvordan du går frem videre.

 

Første vurdering av saken

Mange advokater tilbyr å vurdere saken gratis, eller til redusert pris, innenfor rimelighetens grenser (for eksempel inntil 1 times arbeid). De vil da gi deg råd om saken er verdt å forfølge, hva de omtrentlige kostnadene kan bli, og så videre.

Advokaten vil også normalt vurdere om du har kommet rett. Er saken utenfor deres eget kompetansefelt, vil du vanligvis få råd om hvilke andre advokater du bør kontakte.

 

Andre som tilbyr gratis rådgivning

Du kan også få gratis rådgivning, og i noen tilfeller gratis rettshjelp, fra juridiske organisasjoner av diverse art. Hva saken dreier seg om, livssituasjonen din og annet, vil innvirke på både om du får hjelp, og hvor mye.

I mange tilfeller løses saken gjennom den rådgivningen du får fra organisasjonen, eller du får den nødvendige veiledningen til hvordan du går videre, hvilke advokater du bør bruke, og lignende.

Studentorganisasjonene kan gi deg hjelp hele veien om du skulle trenge det, så fremt de har den relevante kompetansen. Vær oppmerksom på at du da normalt får hjelp fra en jusstudent, og ikke en advokat med bevilgning.

 

Her er noen organisasjoner du kan kontakte:

 • Advokatvakten – Sammenslutning av advokater over hele landet. Advokatvaktens medlemmer tilbyr inntil 30 minutter gratis hjelp. Normalt må du møte opp på kontoret til advokaten. Deres egen statistikk viser at i omtrent 70% av tilfellene blir saken løst der og da.
 • Barnas Jurist – Organisasjonen tilbyr gratis rettshjelp til barn og ungdom under 25 år. Barnas Jurist driver også oppsøkende virksomhet.
 • Gatejuristen – Organisasjonen tilbyr gratis rettshjelp til rusavhengige i en rekke byer i Norge. På landsbasis har Gatejuristen tilknyttet over 230 frivillige advokater, jurister og jusstudenter.
 • JURK – Kvinnelige jusstudenter som tilbyr juridisk rådgivning for kvinner. Organisasjonen holder til i Oslo, men gir hjelp til kvinner over hele landet. Saksområdene er konsentrert rundt familierett (barn), arverett, trygderett, bolig, vold, fengsling, utlendingsrett og gjeld.
 • Jussbuss – Organisasjon som drives av jusstudenter. Saksområdene de fortrinnsvis bistår innenfor er arbeidsrett, fengselsrett, gjeldsrett, husleierett, sosialrett, trygderett og utlendingsrett. Les på hjemmesiden til Jussbuss om hvordan du kommer i kontakt med dem.
 • Jussformidlingen – Studentorganisasjon ved Universitetet i Bergen. Gir råd og bistand uavhengig av hvor i landet du bor, og uavhengig av inntekten din.
 • Jushjelpa i Midt-Norge – Studentorganisasjon ved Universitetet i Trondheim. Gir råd og bistår gratis uansett hvor i landet du bor, men prioriterer de som trenger hjelpen mest.
 • Jusshjelpa i Nord-Norge – Studentorganisasjon ved Universitetet i Tromsø. Gir gratis rettshjelp, med prioritering på de som har få muligheter på egenhånd.

 

Finn ressurser på nett

Det skader heller ikke å bruke litt tid på nettet før du kontakter advokat. Det finnes mange gode ressurser (og noen ikke fullt så gode) som er tilgjengelige for alle som trenger juridisk bistand.

Her er et knippe nyttige ressurssider på nett:

 • Lovdata – Drives av en stiftelse opprettet av Justisdepartementet og Det juridiske fakultetet på Universitetet i Oslo. Samling av lover, forskrifter, domsavgjørelser, etc.
 • Advokatenhjelperdeg – En tjeneste fra Advokatforeningen som inneholder mye nyttig. Blant annet kan du søke i en omfattende database der erfarne advokater har svart på spørsmål fra andre. Du kan også selv stille spørsmål og få svar.
 • Arbeidsretten – Nyttig nettside om saken din dreier seg om arbeidsforhold. Drives av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Du finner relevante lovtekster, relevant ordbok, andres saker og domsavgjørelser, med mer.
 • Forbrukerrådet – Nettsiden til Forbrukerrådet har mye relevant informasjon, også av juridisk art, dersom saken dreier seg om forbrukerrettigheter. Du finner mye av det samme også hos Forbrukertilsynet.
 • Jusinfo – Denne nettsiden inneholder gode artikler, lenker, og mye mer til det aller meste vanlige privatpersoner kan komme borti innenfor jussen. Jusinfo drives av Advokatfirmaet RUV.
 • Det Store Norske Leksikon – Her finner du en samling korte artikler som tar for seg relevante begrep innen familierett (barn, ekteskap, samboerforhold, etc.). Artiklene er til god hjelp om juridiske begreper og annet er nytt for deg. Se også oversikten over andre juridiske områder.

 

Advokat ved straffesaker

Om du har havnet i en straffesak har du vanligvis krav på en forsvarer som betales av det offentlige. Dette gjelder alltid dersom du blir varetektsfengslet, og så å si alltid dersom det er tatt ut tiltale mot deg.

Merk deg at du ofte må betale for advokatens utgifter til reise og opphold dersom du velger en advokat som har sitt virke utenfor den rettskretsen som saken skal føres i. Du kan søke om å få disse utgiftene dekket.

Du får normalt ikke dekket forsvarer i promillesaker, eller saker der du nekter å godta et forelegg.

 

Advokat ved andre saker

Utenom straffesaker er dette de vanligste saksområdene der privatpersoner har behov for advokat:

 • Eiendomsrett
 • Familierett
 • Arverett
 • Erstatningsrett

Dette er kompetanseområder der man ofte har bruk for profesjonell hjelp, alt ettersom hvor omfattende saken er. Da er gjerne spørsmålet om advokaten har den erfaringen som er relevant for din sak, og om hvilke kostnader du er villig til å påta deg for å få den løst.

 

Finne rett advokat

Det er viktig å være oppmerksom på at mange saker krever spesialister. Erfarne advokater er nettopp dette – spesialister innenfor ofte svært avgrensede områder. Kunnskapen til advokaten er det som kan bli tungen på vektskålen for om du vinner frem eller ikke.

Generelt bør du fortrinnsvis bruke en advokat som er medlem av Advokatforeningen. Disse har benevnelsen MNA (eller ”Medlem av Advokatforeningen”) etter navnet sitt i oppføringer, for eksempel “Kari Nordmann Advokat MNA”. Her finner du de:

Advokatenhjelperdeg – Du legger inn navn, bosted og velger hva saken handler om. Du kan skrive en kort forklaring, og får deretter svar på hvordan du går frem videre, hvilke advokater som har kompetanse på det området du trenger bistand på, og annet.

 

Anbudstjenester for advokater

Det finnes flere anbudstjenester for advokater. Den mest brukte, og som også har gjennomgående gode tilbakemeldinger fra brukerne, er den som tilbys av Tjenestetorget.

Du fyller ut et enkelt skjema, og får deretter oversikt over hvilke advokater som er relevante for din sak. Deretter krysser du selv av for de advokatene du ønsker å motta tilbud fra. Tjenestetorgets hjelp til innhenting av anbud er gratis og uforpliktende.

 

Kostnader for advokathjelp

Advokater tar normalt betalt per time de bruker. Du kan forvente at all tidsbruk blir medregnet. Det er for eksempel vanlig at de starter klokka dersom du ringer for å gi opplysninger om saken, har spørsmål, eller lignende. Normalt beregnes tidsbruken i slike tilfeller per 10 eller 15 minutter.

Timeshonoraret er gjerne fra 1 500 kroner og oppover. Er det enkle problemstillinger bruker ofte erfarne advokater en advokatfullmektig til hjelp. Deres timesatser er vanligvis lavere.

 

Oppdragsbekreftelse

Det er vanlig at advokaten gir deg en oppdragsbekreftelse. Er advokaten medlem av Advokatforeningen, er de faktisk pliktige til å utarbeide bekreftelsen.

Ordrebekreftelsen får du før oppdraget begynner, og skal inneholde en vurdering av hvor omfattende arbeidet kan bli. Unntak her er småsaker der en oppdragsbekreftelse kan gis muntlig i stedet. Du har imidlertid ingen garantier når det gjelder omfang. Mange saker utarter seg, nye opplysninger tilkommer, motpartens innspill vil påvirke tidsbruken, og så videre. I slike tilfeller er det vanlig at du får både en viss oversikt over hva kostnadene kan bli til slutt, samt informasjon underveis om hvordan kostnadene utvikler seg.

Oppdragsbekreftelsen vil også spesifisere hvordan advokaten beregner honoraret.

 

Ordningen for fri rettshjelp

Fri rettshjelp er støtteordning som skal sikre at personer med svak økonomi kan få juridisk bistand. Fylkesmannen i det fylket du bor i er den som avgjør søknadene.

Ordningen skiller mellom behovsprøvde og ikke-behovsprøvde saker.

 • Behovsprøvd – Søkeren må ha inntekt under 246 000 per år, og formue under 100 000 kroner. For ektepar er inntektsgrensen 369 000 kroner per år.
 • Ikke-behovsprøvd – Dersom saken objektivt sett berører personen i stor grad, kan det gis fri rettshjelp uten at inntekt og formue vurderes.

Den som vurderer dette er i utgangspunkt den advokaten du først kontakter. Dersom advokaten mener det foreligger grunnlag for å søke om fri rettshjelp, plikter hun eller han å opplyse deg om dette, og du vil normalt få hjelp til søknaden. Advokaten plikter også å opplyse om kostnader (i alle tilfeller), også dersom du får fri rettshjelp. Merk at du må normalt betale en egenandel dersom inntektene er over 100 000 kroner per år.

 

Typiske saker for fri rettshjelp

Hvilke saker du kan få fri rettshjelp til er regulert av rettshjelploven. Saken vil også bestemme om behovsprøving eller ikke skal foretas. Det er i tillegg flere forhold som hva du eventuelt kan få dekket, for eksempel fri sakførsel, fritak fra rettsgebyr, og fritak fra saksomkostninger til det offentlige.

Advokaten du først kontakter vil hjelpe deg å vurdere om din sak faller inn under bestemmelsene. De typiske sakene du kan få fri rettshjelp til er barnevernssaker, saker som omhandler skilsmisse og barnefordeling, erstatningssaker mot gjerningsperson for voldsofre, tvistesaker mot arbeidsgiver (usaklige oppsigelser, brudd på arbeidsmiljøloven, og lignende), klagesaker i forbindelse med trygd, og ved diverse tvangstiltak.

 

Forsikringen kan gi deg gratis hjelp fra advokat

Før du pådrar deg store advokatutgifter bør du ta en grundig gjennomgang av forsikringene dine. Det kan nemlig godt hende at du har krav på å få deler av rettsutgiftene dekket, alt ettersom hva saken gjelder.

 

Typiske forsikringer som ofte inkluderer dekning for rettshjelp er:

Det kan også hende du har forsikring gjennom borettslag eller arbeidsgiver som inkluderer rettshjelpsforsikring. De fleste forsikringer som omfatter dette krever at du betaler egenandel. Normalt dekkes inntil 80% advokatutgiftene, men med en beløpsgrense (for eksempel maksimalt 50 000 kroner).

Finanseksperten har nyttige tips og informasjon om all slags forsikring her.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy