Traktorforsikring

traktorforsikring

Eier du en traktor som er i bruk, må du ha ansvarsforsikring.

Du velger selv utover dette hvor godt du vil forsikre traktoren din. I denne artikkelen gir vi deg en kort innføring i hva delkasko og kaskoforsikring for traktor dekker. Du kan også lese om viktige forskjeller på forsikring i forhold til om du skal forsikre traktoren privat, eller gjennom et firma.

 

Uforpliktende tilbud om traktorforsikring

 

Hos Tjenestetorget kan du enkelt og uforpliktende sammenligne traktorforsikringer.

 

Få et tilbud på traktorforsikring her

annonse

 

Hvem kan forsikre traktoren?

Det kan være signifikante forskjeller mellom forsikringsselskapene når det gjelder hvilken traktorforsikring forskjellige eiere kan få. Alle tilbyr naturligvis forsikringsavtaler til private eiere. Noen krever at for eksempel idrettslag, borettslag og andre organisasjoner tegner egen forsikring.

Samtlige forsikringsselskap vil også skille mellom private eiere av traktorer, og traktorer som eies av entreprenører og selskap som driver med anleggsarbeid. Sistnevnte må tegne traktorforsikring for bedrifter.

Private eiere må være over 18 år. I tillegg må normalt traktoren være registrert i Norge, og være ment til privat bruk. Om for eksempel en privat eier vil leie ut traktoren, eller drive en form for næringsvirksomhet med traktoren, vil forsikringsselskapet sannsynligvis kreve at det tegnes en bedriftsavtale.

 

Arbeidsmaskinforsikring

Hos noen forsikringsselskap finner du ikke egen traktorforsikring, men du kan i stedet tegne en såkalt arbeidsmaskinforsikring. Forskjellen på forsikringene er ikke de helt store, men du bør alltid lese vilkårene nøye uansett. Arbeidsmaskinforsikringene er ofte kun ment for entreprenør- eller anleggsmaskiner.

Skal du ha traktorforsikring, eller arbeidsmaskinforsikring for bedrift, bør du vurdere inkludere dekning for inntektstap.

 

Traktorforsikring – ansvar

Fordi traktoren er et motorisert kjøretøy, er du pliktig til å minimum ha ansvarsforsikring. Den lovpålagte forsikringen dekker dette når du selv forårsaker skadene:

 • Skader på andre personer
 • Skader på andres gjenstander, bygninger, eiendeler
 • Skader på andre kjøretøyer

De aller fleste ansvarsforsikringer har også dekning for rettshjelp.

 

Skade på fører og passasjer

Noen ansvarsforsikringer inkluderer dekning for skader på fører av traktoren, og eventuell passasjer, men ikke alle. De selskapene som ikke inkluderer dette, tilbyr som regel egen fører- og passasjerulykkesforsikring.

Merk deg at erstatningsbeløpene her er ofte begrenset til omtrent 200 000 kroner ved invaliditet, og halvparten ved død. Personer med forsørgeransvar bør vurdere egen ulykkesforsikring i tillegg, med høyere erstatningsbeløp.

 

Traktorforsikring – delkasko

Delkasko på traktorforsikring er omtrent identisk med andre kjøretøy. Dette er normalt inkludert:

 • Skade ved brann
 • Skade ved eksplosjon
 • Tyveri av traktoren
 • Tyveri av påmontert utstyr
 • Skader i forbindelse med tyveri

I tillegg kommer ofte dekning for glasskade og veihjelp. Som veihjelp regnes normalt berging og tauing, men det kan være skiller i om hjelpen skal gjelde utenfor opparbeidet vei (skog og mark).

Hos noen selskap inkluderes også dekning for skader som skjer under transport av traktoren (ferge og båt, men gjelder ikke når du kjører av og på ferga/toget).

 

Traktorforsikring – kasko

Full kaskoforsikring på traktoren dekker alt som er inkludert i ansvar og delkasko, samt dette:

 • Skader på egen traktor ved kollisjon, utforkjøring og velt
 • Skader ved hærverk, eller tilfeldige ytre påkjenninger

Vanlige elementer som er med hos noen selskap, men ikke hos alle, er:

 • Veihjelp, og utgifter som skyldes stans
 • Bagasje som blir skadet (som regel med lave grenser for verdi, for eksempel 5 000 til 10 000 kroner)

Merk at de fleste selskap vil tilby egen forsikring for maskinskade, og for smelteskade på elektrisk anlegg.

 

Pris på traktor og valg av forsikring

Generelt bør vurderingen om hvilken forsikring du skal ha, være noenlunde lik den du ville tatt for en bil. Er traktoren billig og slitt, er det neppe økonomisk forsvarlig å tegne kaskoforsikring. Er traktoren viktig og kostbar, bør du ha forsikring som gjenspeiler dette.

 

Risiko for fører

Det kanskje viktigste å tenke på er risikoen. Antallet årlige traktorulykker er ganske stabilt, mens ulykker med andre kjøretøy reduseres nærmest år for år. Forskjellen skyldes flere forhold, blant annet det at sikkerheten forbedres kontinuerlig på blant annet bil, mens tilsvarende forbedringer skjer sjeldnere på traktorer. Derfor er egen fører- og passasjerulykkesforsikring noe de fleste burde vurdere å tegne.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy