Veteranbilforsikring

veteranbilforsikring

Eier du en gammel Amcar, klassiker, eller annen type veteranbil? Da bør du ha egen veteranbilforsikring for kjøretøyet. Avtalen er relativt lik vanlig bilforsikring, men med noen unntak og særregler du bør sette deg inn i.

 

Spar penger på forsikring

 

Du kan spare opp til flere tusen kroner i året på å finne den gunstigste forsikringsavtalen for din veteranbil. Hos Tjenestetorget kan du enkelt sammenligne veteranbilforsikringer for å finne den beste og billigste forsikringen for din bil.

 

Finn beste tilbud på forsikring her

annonse

 

Definisjon på veteranbil

I henhold til Toll- og avgiftsdirektoratets retningslinjer, må bilen være over 30 år for å kunne defineres som veteranbil. Datoen settes her til den dagen bilen ble registrert for første gang i Norge.

Importerer du en bruktbil, vil den defineres som veteranbil dersom produksjonsdatoen er for mer enn 30 år siden.

Må være hobby- eller fritidskjøretøy

For å få veteranbilforsikring må bilen brukes i hobbysammenheng, og/eller som fritidskjøretøy. Eier du en veteranbil som du bruker til kommersielle formål, vil du sannsynligvis måtte tegne normal bilforsikring.

Dette gjenspeiles i det at veteranbilforsikringer har normalt en svært begrenset kilometerlengde i avtalen. For eksempel er det vanlig at forsikringen gjelder for kun noen få tusen kjørte kilometer per år.

Besiktelse kan være aktuelt for å få forsikre veteranbiler

Det er ikke uvanlig at forsikringsselskapet krever bevis for at bilen faktisk kan regnes som veteran. I tillegg til å påvise bilens chassisnummer, vil de fleste selskap kreve en full tilstandsrapport, bilder og annen dokumentasjon. Noen krever i tillegg en undersøkelse av kjøretøyet (som regel dersom bilen er verdt mer enn 300 000 kroner), foretatt av en kvalifisert fagperson. Bilen må da oppfattes som å være i god stand for at du skal få forsikret den.

Har du garasje?

Merk deg at forsikringsselskapene som oftest krever at kjøretøyet oppbevares på et trygt sted. Som regel er kravet at bilen skal være innelåst i enten en garasje, eller et annet tilsvarende bygg, når bilen ikke er i bruk. Det er ikke nok å bare eie en garasje, og du må faktisk oppbevare bilen der. Blir den stjålet mens den står ute, kan det hende forsikringsdekningen blir avkortet, eller bortfaller helt.

forsikring på veteranbil

Lovpålagt ansvarsforsikring

Så lenge du har tenkt å ta bilen ut på en kjøretur, selv på din egen gårdsplass, må du ha ansvarsforsikring. Dette er helt likt som for alle andre motoriserte kjøretøy. Ansvarsforsikringen dekker et ubegrenset beløp dersom du blir erstatningsansvarlig for skade du forårsaker selv. Skadedekningen gjelder både personer, og alle slags eiendeler, inklusive kjøretøy.

Ansvarsforsikringen har normalt ingen egenandel for skade på andres eiendom eller personer. I de tilfeller den inkluderer rettshjelp, er det imidlertid normalt egenandel. Denne kan være en fast sum, og ofte kommer en prosentsats av omkostningene på toppen.

Delkasko for veteranbiler

Delkaskoforsikring for en veteranbil inkluderer alle element i ansvarsforsikringen, samt dette:

 • Tyveri av bilen
 • Skade ved tyveri
 • Skade ved forsøk på tyveri
 • Skade forårsaket av brann
 • Skade forårsaket av lynnedslag
 • Skade forårsaket av eksplosjon

Vanlige tillegg (inkludert hos noen selskap):

 • Skader på glass
 • Skader fra steinsprut (glass og karosseri)
 • Veihjelp

Kasko for veteranbiler

Med full kasko får du alle elementene i ansvar og delkasko, samt dekning for skader på eget kjøretøy som du selv er skyld i.

Normalt er dette inkludert:

 • Skade ved kollisjon og sammenstøt
 • Skade ved utforkjøring
 • Skade ved velt
 • Andre skader forårsaket av ytre påvirkning, inkludert hærverk

Dersom forsikringsselskapet ikke inkluderer veihjelp, rettshjelp og glasskader i delkaskoen, er dette vanligvis inkludert i full kaskoforsikring.

Tilleggsforsikring du bør vurdere

Så godt som alle forsikringsselskap oppfordrer deg til å tegne en eller annen form for ulykkesforsikring når du kjøper forsikring for biler eller andre kjøretøy. Skader på deg selv (eller en annen fører av veteranbilen), og på passasjerer, gir ingen erstatningssum fra selve bilforsikringen. Egen fører- og passasjerforsikring er det som er den vanlige tilleggsforsikringen. Denne gir utbetaling ved invaliditet eller død. Summene det er snakk om er som regel omkring 200 000 kroner for invaliditet, og halvparten ved død.

Varianter av veteranbilforsikring

Noen selskap skiller på ulike typer veteranbilforsikring, og bruker for eksempel betegnelsene entusiastbilforsikring og klassikerforsikring. Det meste av innholdet i slike forsikringer er likt det du finner i en vanlig veteranbilforsikring.

Entusiastbil betyr som regel at bilen er yngre enn 30 år, men likevel så spesiell at den kan ha egen forsikring. Typiske eksempler er Amcars og samlerobjekter. Klassikere er noe av det samme, men kan være betydelig eldre biler enn 30 år.

Typiske begrensninger er kort årlig kjørelengde (for eksempel 3000 km), krav om at eier alltid må være med i bilen, krav om at du har forsikring for bruksbil i samme selskap, krav til alder på sjåfør, ingen opptjening av bonus, med mer.

Ombygging og lagring

Det finnes i tillegg selskap som tilbyr egne forsikringer for ombygde biler, og forsikring som gir dekning for skade og tyveri for veteranbiler som ikke er i bruk. Sistnevnte er såkalt lagring- og restaureringsforsikring, noe som er billigere enn full forsikring. Dette er blant annet aktuelt om du skal restaurere en veteranbil. Husk at det øyeblikket du vil starte tenningen på kjøretøyet, sette den i gir, og navigere ut på en vei, må du ha minimum ansvarsforsikring.

Forsikring av veteranmotorsykkel og andre kjøretøy

Du kan naturligvis også forsikre alle slags gamle kjøretøy. For de fleste som ikke har veteranbil, dreier det seg om en veteranmotorsykkel. Merk deg at mange selskap faktisk ikke skiller mellom typene kjøretøy, med egne forsikringer. De tilbyr da i stedet en veterankjøretøyforsikring som dekker alle kategorier kjøretøy som er eldre enn 30 år.

© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Fianseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy