Velg rett type konto til investeringene dine

Velg rett type konto til investeringene dine

Før du går i gang med langsiktig sparing og investering, bør du sette deg inn i hva som er den rette type konto for deg.

Her får du en gjennomgang av de vanligste kontotypene.

 

Investering og sparing hos Nordnet

Meglerhus og banker tilbyr stort sett de samme typene kontoer til ulike investerings- og spareformål. Vi fokuserer her på kontotypene som du finner hos den nettbaserte megleren Nordnet, både fordi selskapet egner seg som eksempel, og fordi dette er en av de beste og mest populære meglerforetakene i Norge.

Det er flere fordeler med å velge et slikt foretak. Den viktigste er at kurtasjer og avgifter er svært lave, sett i forhold til mange av konkurrentene. Dermed spises ikke eventuelle avkastninger opp. Samtidig er det fortsatt hjelp å få hos aktører som Nordnet, for de som mangler erfaring med annet en tradisjonell sparing i bank. Selskapet har nettbaserte kurs som er gratis for brukerne, de driver en god nyhetstjeneste, og de byr på artikler med høy informasjonsverdi.

 

Legg sparingen din til Nordnet
Nordnet bank er en av landets fremste banker når det kommer til aksjehandel og sparing. De har flere forskjellige typer kontoer å velge mellom, samt et bredt utvalg av fond.

 

Les mer om investering hos Nordnet her

annonse

 

Velge riktig kontotype

Hvilken type konto du trenger avhenger veldig av hva formålet med investeringene og sparingen er. Tidshorisonten din er også avgjørende, og det er et par skattemessige hensyn som også bør tas. Derfor bør du sette deg godt inn i kontotypene før du starter med investeringene dine.

Nedenfor tar vi for oss de vanligste kontoene, der vi fokuserer på fordelene og ulempene i forhold til hva formålet ditt er med sparingen.

 

Aksjekonto og fondskonto

En aksje- og fondskonto er den mest anvendelige kontotypen du finner hos meglerne og bankene. Der kan investere i alle slags verdipapirer, enten det er fond, aksjer, rentepapirer, derivater, ETFer, sertifikater, opsjoner, og så videre. Normalt gir banken eller megleren deg også mulighet for å låne til øke investeringene, eller foreta såkalt gearing.

Det er også vanlig at shorthandel tilbys, det vil si du låner og selger verdipapirer, i håp om at verdien skal synke innen du kjøper de tilbake, og returnerer verdipapirene til eieren.

I en aksjekonto eller fondskonto kan du også opprette en eller flere valutakontoer. Dette er kontoer som brukes til å foreta kjøp av aksjer i primært svenske kroner, danske kroner, Euro, US Dollar eller kanadiske dollar. Fordelen med å bruke en valutakonto er at du slipper å veksle frem og tilbake til norske kroner for hver handel.

 

Aksjesparekonto

Før måtte privatpersoner skatte årlig for gevinster på aksjer og aksjefond, med mindre investeringene ble foretatt gjennom et aksjeselskap. Dette ble det slutt på i 2017 da ordningen med aksjesparekontoer ble opprettet. Formålet er å stimulere til langsiktig sparing blant privatpersoner.

Merk deg at dersom du skal investere i aksjefond i en aksjesparekonto, må aksjeandelen i fondet være minimum 80%, og fondet må høre til i EU/EØS. Dette er imidlertid ikke noe du må passe på selv. I en aksjesparekonto får du ikke tilbud om å kjøpe fond som ikke tilfredsstiller kravene.

 

Fordeler med aksjesparekonto:

 • Du kan kjøpe og selge fond og aksjer uten at det utløser skatt. Skatten på gevinst betales ikke før du eventuelt tar ut fortjenesten.
 • Utsatt skatt betyr også at skattebeløpet vil bidra til økt gevinst.
 • Får du for eksempel utbetalt utbytte til aksjesparekontoen, og investerer utbyttet i aksjer eller aksjefond, vil utbyttet også kunne gi gevinst, mens også skatten på utbyttet blir utsatt. 
 • Du opparbeider deg økt skjermingsfradrag for hvert år investeringene står på kontoen.
 • Du kan samle alle investeringene dine i aksjer og fond på ett sted, og får bedre oversikt.
 • Du kan ta ut innskuddet pluss skjermingsfradraget uten at det utløser skatt.
 • Du slipper kontogebyrer hos de beste meglerne.

 

Ulemper med aksjesparekonto:

 • Aksjesparekontoen kan ikke brukes til investeringer i rentefond eller kombinasjonsfond.
 • Du tjener ingen renter på eventuelle kontantinnskudd (dette er lovbestemt).
 • Du må avslutte kontoen for å kunne få fradrag for eventuelle tap.
 • Kontoen kan ikke deles opp dersom den inngår i et arveoppgjør, men kan kun gis i gave eller arv til én mottaker.

 

De beste meglerhusene og bankene har som nevnt ingen gebyrer for opprettelse av aksjesparekontoer. Finner du i tillegg en aktør med lave kurtasjer, og ønsker å spare langsiktig, er aksjesparekontoen midt i blinken for deg.

Husk at du kan ha flere aksjesparekontoer, både hos forskjellige selskap, og innad i samme selskap. Det er også svært lave gebyr for å flytte investeringer til en aksjesparekonto.

investeringskonto

Investeringskonto

En investeringskonto har ikke de samme begrensningene som en aksjesparekonto når det gjelder såkalte ETFer, eller børsnoterte fond. Du kan handle rentefond og kombinasjonsfond i tillegg til aksjefond og børsnoterte enkeltaksjer, men ikke investeringsprodukter som derivater, opsjoner, ETC, ETN, MTF, eller unoterte aksjer.

En investeringskonto gir den samme skatteutsettelsen som en aksjekonto. Du betaler ikke skatt før du tar ut eventuell gevinst. Du kan også utsette fradrag for eventuelle tap.

 

Noen viktig ting du må vite om investeringskontoer:

 • Formelt sett eier du ikke verdipapirene selv, og vil ikke ha stemmerett på generalforsamlinger.
 • Du får eventuell utbytte som betales til aksjonærene.
 • Du betaler ingen avgifter, bortsett fra forsikringskostnaden på 0,001%.
 • Du får mulighet til en ekstra inntekt ved å låne ut aksjebeholdningen til større investorer, og kan dermed tjene renter.
 • Du kan utsette skatten også på rente- og utbytteinntektene.
 • Du kan låne til investeringene på en investeringskonto, men kontoen kan aldri ha negativ saldo.
 • Verdien på investeringskontoen vil inngå i beregning av eventuell formuesskatt.

 

IPS-konto

Med en IPS-konto (individuell pensjonssparing) har du muligheten til å spare inntil 40 000 kroner per år, samtidig som du får skattefradrag for beløpet du sparer på den alminnelige inntekten din. Etter dagens satser (22 prosent i 2019) tilsvarer dette en utsatt skatt på 8 800 kroner. Skatten betaler du først når du tar ut pengene senere i livet, etter regler vi ser på under.

 

Fordeler med IPS-konto:

 • Du står fritt til å velge sparebeløpet, men inntil kun 40 000 kroner per år.
 • Du får skattefradrag for sparebeløpet, og dermed en skattefordel verdt inntil 8 800 kroner per år.
 • Du betaler ikke skatt på eventuell avkastning av investeringene, inkludert utbytte.
 • Verdien av IPS-kontoen blir ikke lagt til i beregningen av formue (du betaler ikke formuesskatt av beløpet).

 

Det er først når du begynner å ta ut av IPS-kontoen, at du blir beskattet, og da som vanlig inntekt. Den utsatte skatten er således et slags rentefritt lån. Brukte du skattefradraget til å for eksempel betale mer ned på huslånet, vil besparelsen her bli betydelig over tid.

 

Ulemper med IPS-konto:

 • Du kan ikke ta ut noen av pengene før du har fylt 62 år.
 • Utbetalingene må foregå i minst 10 år.
 • Utbetalingene må foregå frem til du minst fyller 80 år.
 • Dersom du sparer i aksjefond innenfor en IPS-konto, får du ikke skjermingsfradrag for denne delen.

 

Dersom du dør før du har fått utbetalt hele IPS-kontoen, vil resten gå til arvingene dine etter bestemte regler. Ved uførhet kan sparebeløpet bli utbetalt tidligere etter visse regler, og avhenger blant annet av graden av uførhet.

Å spare maksimumsbeløpet i en IPS-konto er med andre ord svært lukrativt, og vil kunne gi deg en betydelig bedre økonomisk tilværelse som pensjonist dersom du starter tidlig. Spørsmålet du må stille deg er om du har økonomi til å vente på pengene. Det kan lønne seg å samtidig spare i for eksempel en aksjesparekonto, eller en aksje- og fondskonto, slik at du har midler tilgjengelig om du skulle få et prekært behov.

 

IPA-konto

Ordningen med IPA-kontoer ble avviklet i 2006, og det er ikke mulig å etablere de lenger. De som allerede har en IPA-konto fra før 2006 kan likevel fortsatt spare i dem. IPA står for Individuell Pensjonsavtale, og var en ordning der eieren av kontoen kunne investere inntil 40 000 kroner per år, med rett til skattefradrag.

Det beregnes ikke formuesskatt av IPA, men hele beløpet beskattes med vanlig pensjonsskatt ved utbetalinger. Utbetalingene kan ikke starte før eieren fyller 64 år, og det oppsparte beløpet skal betales ut over en 10-års-periode.

Du står fritt til å flytte IPA-kontoer til andre forvaltere om du ønsker. Her kan det være penger å spare på å velge en forvalter med lave kostnader.

 

Sparekonto

Det kan være lurt å ha noen midler i en tradisjonell sparekonto, selv om renteinntektene kan være lavere enn den generelle prisstigningen (noe som gjør at du faktisk taper litt penger). Forbrukerøkonomer anbefaler at man har et beløp som tilsvarer omtrent 2 til 3 måneders lønn på sparekonto. Da har du alltid penger klar dersom du får uforutsette utgifter, eller vil slå til på et eller annet tilbud.

 

Eie flere kontoer

Du kan ikke ha flere enn én IPS-konto, men du står fritt til å investere i flere aksje- og fondskontoer, aksjesparekontoer, og investeringskontoer. Hos foretak som Nordnet er det heller ingen avgifter tilknyttet dette, annet enn forsikringssummen som gjelder på investeringskontoer.

Kostnadene ved sparing er begrenset til kurtasjene du må betale for å handle verdipapirer. Dette reduserer du ved å velge en megler som har lave avgifter for handel.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy