Tre måter man kan tjene penger på aksjer

Tre måter man kan tjene penger på aksjer

Investering i aksjemarkedet har lenge vært en populær måte å bygge formue på.

Selv om det finnes mange strategier for aksjeinvesteringer, kan de fleste metoder for å tjene penger kategoriseres under tre hovedområder: kapitalgevinster, utbytte, og shortsalg.

I denne artikkelen kan du lese mer om disse tre metodene i detalj.

 

1. Kapitalgevinster: Kjøp lavt, selg høyt

Kapitalgevinster representerer den grunnleggende ideen om hvordan man tjener penger i aksjemarkedet, og er en strategi som er både tiltrekkende og tilgjengelig for de fleste investorer. Denne tilnærmingen innebærer å kjøpe aksjer til en pris og senere selge dem til en høyere pris, og dermed realisere en fortjeneste fra prisforskjellen.

 

Faktorer som påvirker aksjepriser

For å forstå hvordan man oppnår kapitalgevinster, er det viktig å forstå faktorene som påvirker aksjepriser:

 • Selskapets finansielle ytelse: Dette inkluderer inntekter, fortjenestemarginer, vekst i salg, gjeldsnivå, og andre finansielle målinger. Selskaper som viser sterk og stabil vekst eller som overgår markedets forventninger, kan se en økning i aksjekursen.
 • Økonomiske indikatorer: Disse inkluderer rentenivå, inflasjon, arbeidsmarkedsdata, og BNP-vekst. Disse indikatorene kan gi en pekepinn på det generelle økonomiske landskapet og påvirke investorenes investeringslyst.
 • Markedsforhold: Sentimentet i markedet, enten optimistisk (bull-marked) eller pessimistisk (bear-marked), kan betydelig påvirke aksjekursene. Globale hendelser, politiske beslutninger, og endringer i lovgivningen kan også ha stor innvirkning.

 

Strategier for maksimering av kapitalgevinster

Investorer anvender forskjellige strategier for å maksimere potensialet for kapitalgevinster:

 

Langsiktig investering

Dette innebærer å investere i selskaper med solid vekstpotensial over tid. Langsiktige investorer analyserer selskapets grunnleggende forhold, dets lederskap, markedsposisjon, og potensialet for vekst i sektoren. De er mindre bekymret for kortsiktige markedssvingninger og fokuserer mer på selskapets potensial over flere år.

 

Verdiinvestering

 Denne tilnærmingen fokuserer på å finne undervurderte aksjer, altså aksjer som handles til priser lavere enn deres antatte egentlige verdi. Investorer som benytter denne strategien ser etter selskaper med lønnsom drift, men som av en eller annen grunn er undervurdert av markedet.

 

Teknisk analyse og kortsiktig handel

Noen investorer bruker teknisk analyse for å identifisere mønstre og trender i aksjekursbevegelser for å foreta kortsiktige handler. Disse investorene søker aksjer med potensial for rask prisstigning på grunn av markedsdynamikk, nyheter, eller kommende hendelser.

 

Risiko og due diligence

Selv om potensialet for kapitalgevinster er attraktivt, er det viktig å være klar over risikoen. Aksjemarkedet kan være volatilt, og aksjekurser kan raskt endre seg på grunn av en rekke uforutsette faktorer.

Derfor er det viktig å utføre grundig due diligence før investeringer, inkludert analyse av selskapets finansielle rapporter, ledelse, bransjetrender, og makroøkonomiske forhold.

 

2. Aksjeutbytte: jevnlig inntekt fra investeringer

Utbytte representerer en direkte inntektsstrøm for investorer og spiller en sentral rolle i mange investeringsstrategier. Det er en måte for selskaper å dele ut overskuddet fra driften direkte med sine aksjonærer.

 

Hva er aksjeutbytte?

Når et selskap tjener penger, har det flere alternativer for hva det kan gjøre med disse pengene. En av disse er å betale ut en del av overskuddet til aksjonærene, også kjent som utbytte.

Utbyttebetalingen er fast sum per aksje, så hvis du eier 100 aksjer i et selskap som betaler 5 kroner i utbytte per aksje, vil du motta 500 kroner totalt i utbytte.

 

Forskjellige typer aksjeutbytte

Kontantutbytte: Dette er den mest vanlige formen for utbytte, hvor selskapene betaler utbytte direkte i kontanter til din bankkonto.

Ekstraordinært utbytte: Hvis et selskap oppnår et uvanlig stort overskudd eller solgt eiendeler, kan det velge å gi ut dette overskuddet i form av utbytte.

 

Hvordan velge utbytteaksjer

Investorer som fokuserer på utbytte, ser typisk etter selskaper som:

 • Har en historikk med regelmessige utbyttebetalinger: Dette indikerer ofte finansiell stabilitet og pålitelighet.
 • Tilhører stabile sektorer: Selskaper i sektorer som forbrukervarer, bank og energi, har ofte mer forutsigbare inntekter, noe som kan føre til jevnere utbyttebetalinger.
 • Har en sterk økonomi: Selskaper med solid balanse, lav gjeld, og god kontantstrøm er mer i stand til å opprettholde utbytteutbetalinger over tid.

 

Fordeler med utbytteinvesteringer

Utbytteinvesteringer har flere fordeler:

 • Jevn inntektsstrøm: Utbytte gir en regelmessig inntektsstrøm, noe som er attraktivt for investorer som søker jevnlig inntekt fra sine investeringer.
 • Rentes rente: Ved å reinvestere utbyttet i flere aksjer, kan investorer dra nytte av rentes rente over tid.
 • Risikoreduksjon: Siden utbytteaksjer ofte er  stabile, etablerte selskaper, kan de bidra til å redusere volatiliteten i en investeringsportefølje.

 

Risiko med utbytteinvesteringer

Det er imidlertid også noen risikoer:

 • Kutt i utbytte: Økonomiske nedgangstider eller dårlige resultater kan føre til at selskaper reduserer eller stopper sine utbytteutbetalinger.
 • Markedsrisiko: Selv stabile utbytteaksjer er ikke immune mot markedssvingninger, noe som kan påvirke aksjekursen negativt.

 

3. Shortsalg av aksjer

Shortsalg, også kalt shorting av aksjer, er en investeringsteknikk hvor investorer spekulerer i at en aksjes verdi vil synke. Prosessen involverer å låne aksjer fra en megler og umiddelbart selge dem på det åpne markedet. Målet er å senere kjøpe tilbake aksjene til en lavere pris, og differansen mellom salgs- og kjøpsprisen representerer investorens gevinst.

 

Risiko og potensiale ved shorting

Selv om shortsalg tilbyr muligheten til å tjene penger i et fallende marked, medfører det også betydelig risiko. Hvis aksjekursen stiger i stedet for å falle, kan tapene bli store.

Det finnes ingen øvre grense for en aksjes potensielle prisøkning, så potensialet for tap er ubegrenset. Dette gjør shortsalg til en strategi som hovedsakelig egner seg for erfarne og risikotolerante investorer.

 

Nøkkelfaktorer i shortsalg

Mens shortsalg tilbyr en unik mulighet til å tjene penger i et fallende marked, er suksessen i stor grad avhengig av flere nøkkelfaktorer.

 

Markedsforståelse

En vellykket shortsalgstrategi krever en grundig forståelse av markedstrender og evnen til å forutse potensielle prisfall. Investorer må analysere finansielle rapporter, markedsnyheter og økonomiske indikatorer for å identifisere aksjer som kan være overvurderte eller stå overfor negativt press.

 

Risikostyring

Effektiv risikostyring er kritisk i shortsalg. Investorer må sette klare grenser for hvor mye de er villige til å tape, og ha en plan for å avslutte posisjonen hvis markedet beveger seg mot dem. Dette kan innebære å sette stop-loss ordre for å minimere potensielle tap.

 

Timing og overvåkning

Timing er alt i shortsalg. Investorer må kontinuerlig overvåke sine posisjoner og være klar til å handle raskt. Markedsforhold kan endre seg raskt, og en forsinket reaksjon kan forverre situasjonen. Overvåkning av markedsnyheter og økonomiske indikatorer er derfor avgjørende.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy