Sparing i BSU

sparing i BSU

Boligsparing for ungdom (BSU) gir som regel de beste rentebetingelsene du kan få i en bank, i tillegg til et unikt skattefradrag. Denne ordningen er for mange den viktigste veien til å skaffe seg egenkapital til førstegangsboligen. Men, det er ikke i alle tilfeller at sparingen lønner seg. Sett deg inn i reglene før du går i gang!

Boligsparing for ungdom

Boligsparing for ungdom (BSU) er en politisk bestemt spareordning som tar sikte på å hjelpe unge mennesker med å få en enklere vei inn i boligmarkedet. Stadig økende boligpriser, sammen med kravet til egenkapital, gjør at det er spesielt vanskelig for unge mennesker å kjøpe sin første bolig. I dag må alle ha minst 15% i egenkapital når de kjøper bolig. Koster boligen 2 millioner, må man altså stille med 300 000 kroner selv. For svært mange utgjør egenkapitalen et nesten uoverkommelig beløp å spare seg frem til, og løsningen er andre lån eller hjelp fra familie. Så fremt man ikke har tenkt langsiktig, og spart årlig i BSU.

BSU gir skattefradrag

Til og med det året du fyller 33 år har du som nevnt krav på et særegent fradrag på inntektsskatt (gjelder ikke formue) for BSU. Fradraget er for tiden på 20% av det beløpet du satt inn i løpet av skatteåret, der det maksimale årlige sparebeløpet (som gir skattefradrag) er 25 000 kroner. De 20 prosentene utgjør dermed et årlig fradrag på 5 000 kroner, om du sparte maksimumsbeløpet. Det maksimale sparebeløpet ble oppjustert i 2015. Dette var frem til da 200 000 kroner, mens nå kan du spare inntil 300 000 kroner. Det vil med andre ord si at om du sparer 25 000 kroner per år, kan du gjøre dette i 12 år, og få 5 000 kroner i skattefradrag i alle disse årene. Totalt utgjør dette et maksimalt skattefradrag på 60 000 kroner for hele perioden.

For å få skattefradraget må pengene settes inn på BSU-kontoen før utgangen av året. Skal du kreve fradraget på neste års ligningsoppgjør (for skatteåret 2016), må innskuddet dermed foretas før 1. januar. Du kan alltids spare mer enn de 25 000 kronene, men du får ikke større skattefradrag. Imidlertid tilbyr mange banker de samme rentebetingelsene, også for eventuelle innskudd som overstiger beløpsgrensen.

Skattefradraget fordrer at du kjøper bolig

Dersom du benytter deg av skattefradraget du får for sparing i BSU, må pengene brukes til kjøp av bolig, eventuelt til nedbetaling på et boliglån du allerede har. Du får ikke fradraget dersom du bruker de oppsparte pengene til oppussing, vedlikehold eller til kjøp av fritidsbolig. Tar du ut pengene og bruker de til noe annet, må du tilbakebetale hele skattefordelen du har benyttet deg av, potensielt 60 000 kroner.

Gode renter på BSU-konto

For de fleste banker er rentene som tilbys for BSU langt bedre enn alternativene. Dette gjelder spesielt nå for tiden, da rentenivået er på et rekordlavt nivå historisk sett. Innskuddsrentene på en lønnskonto er mer eller mindre neglisjerbare, mens fastrentekontoer og høyrentekontoer gir per i dag i beste fall rundt 1,75% årlig rente. Dette er godt under inflasjonsmålet som Norges Bank styrer etter. Norges pengepolitikk er i dag innrettet mot at prisene for alt konsum skal stige med 2,5% per år, men prisene stiger selvsagt i utakt med dette målet. I de siste 12 månedene har vi hatt en inflasjon på cirka 3,2%. Det vil si at innskuddsrentene spises opp med god margin av prisstigningen, slik at du regelrett taper penger på vanlig banksparing.

Boligsparing for ungdom er unntaket der du faktisk kan tjene penger på rentene, i tillegg til at du også får det lukrative skattefradraget.

Småbankene gir best BSU-betingelser

De beste rentene på BSU finner du hos småbankene. Dette kan du finne en oppdatert oversikt over i finansavisene, eller på Finansportalen som drives av Forbrukerrådet. Per september 2016 er de beste BSU-rentene på 4,35% (Bien Sparebank), men dette endrer seg i takt med øvrige rentejusteringer, samt påvirkes av bankenes konkurranse seg i mellom. Uansett er det i dag enkelt å finne en bank som gir svært gode renter på BSU, der betingelsene ligger godt over andre sparealternativer.

For de som evner å spare mer enn det årlige maksimumsbeløpet for skattefradrag, vil det være en god idé å undersøke om banken gir like gode renter uansett sparebeløp. Enkelte banker begrenser de gode rentebetingelsene til årlige innskudd på 25 000, mens andre gir like renter uavhengig av størrelsen på innskuddene.

Du bør tjene minst 70 000 kroner for å spare i BSU

Inntekten din bestemmer om BSU er lukrativt skattemessig. Tjener du under 70 000 kroner, vil du ikke dra fordel av fradraget, rett og slett fordi du uansett ikke betaler inntektsskatt på over 5 000 kroner før du har denne årsinntekten. Det kan likevel lønne seg å spare i BSU, spesielt om du får de beste rentebetingelsene, og ellers ikke har gjeld du burde prioritere å betale tilbake.

Vær oppmerksom på at dersom du ikke kan benytte deg av fradraget på grunn av lav inntekt, kan fradraget overføres til en ektefelle. Regelen er at det først skal beregnes fradrag på den personen kontoen er registrert på, før man eventuelt overfører fradraget til ektefellen. Ektefellen vil kunne få fradraget selv om han eller hun er over 34 år.

Om du sparer i BSU som er registrert på dine barn, får du ikke fradrag på din egen inntekt. Barn har først nytte av fradraget på egen inntekt så fremt denne er høy nok. Dette punktet er verdt å merke seg, og belyses nærmere lengre ned i artikkelen (Ikke alltid BSU lønner seg).

Reglene for uttak fra BSU-kontoen

Du kan ta ut penger du har satt inn på kontoen i inneværende år, og fortsatt få skattefordelen så lenge du setter inn tilsvarende beløp senere, og innen utgangen av året. Tar du ut mer enn det årlige beløpet, altså slik at du faktisk tar ut penger som er oppspart i tidligere år og som du allerede har fått et skattefradrag for, blir BSU-kontoen din sagt opp. Deretter blir du avkrevd det beløpet du fikk i skattefordel tidligere, tilsvarende den summen du tok ut som er knyttet til fradraget. Du kan ikke opprette en ny BSU-konto etter dette.

Eldre enn 34 år?

Det er ikke noe krav til at du kjøper bolig med penger spart i BSU før du fyller 34 år. Aldersgrensen gjelder i så måte kun for hvor lenge du får skattefradraget. For de som enda ikke har kjøpt bolig, vil det nesten alltid lønne seg å la pengene stå uberørte på kontoen til boligkjøp skal foretas. Mange banker gir de samme lukrative rentene, og i noen tilfeller også om du sparer mer enn det maksimale beløpet som gir skattefradrag.

De som allerede har kjøpt bolig, uten å bruke pengene spart i BSU, vil få en annen vurdering. Dersom rentegevinsten på BSU-kontoen er høyere enn rentene på boliglånet, vil det kanskje lønne seg å la pengene stå på konto. Men, sannsynligvis vil skatt på renteinntektene, sammen med den generelle prisstigningen, gjøre at renteinntektene blir lavere enn renteutgiftene på et boliglån. I så tilfelle vil det dermed lønne seg å bruke pengene på BSU-kontoen til å betale ned på boliglånet.

Renteinntektene på en BSU-konto

Renteinntektene fra sparing i BSU er skattepliktige. For mange unge som tjener i overkant av 70 000 kroner, vil likevel skattefradraget gjøre at samlet inntekt blir så lave at renteinntektene blir skattefrie. Minstefradraget og personfradraget, sammen med skattefradraget fra BSU, kan gi en alminnelig inntekt på kroner null.

Renteinntektene på BSU kan for øvrig ikke benyttes fortløpende, men må bli stående på kontoen. Tar du ut disse før det inntektsåret du fyller 33 år, vil det være et brudd på vilkårene. Renteinntekter som kommer i inntektsår etter at man er fylt 33 år, kan derimot disponeres fritt.

Ikke alltid BSU lønner seg

Selv om rentebetingelsene på en BSU-konto er bedre enn de fleste alternativer, og det at du får en skattefordel, er det slettes ikke sikkert at spareformen lønner seg. De som har annen gjeld, for eksempel i et allerede eksisterende boliglån, studielån, billån, forbrukslån og så videre, er mer tjent med å betale raskere ned på denne gjelden enn å spare. Rente- og skattefordelene fra BSU vil i de fleste lånetilfeller bli langt mindre enn det du sparer på lang sikt ved å kvitte deg med rentebærende gjeld. Har du imidlertid ingen gjeld av betydning, vil BSU igjen bli et av de beste sparealternativene.

Spar i BSU dersom du trenger egenkapital til bolig

Man må skille mellom behovet for egenkapital, og rene økonomiske vurderinger. Dersom du eller dine barn ikke har enkel tilgang til egenkapital når det en gang skal foretas investering i en førstegangsbolig, er BSU et meget godt alternativ til å skaffe denne egenkapitalen. Forventer du at egenkapital ikke blir noe problem, bør du vurdere andre investeringer, eller å betale ned gjeld dersom du har det. Det er også usikkert om kravet til egenkapital vil bli det samme i fremtiden. Kanskje blir kravet justert opp, og kanskje bortfaller det helt.

Prisene på boliger kan også gå i begge retninger, selv om det normalt alltid stiger i et langsiktig perspektiv. Generelt sett er det slik at familier som har boliglån, og som vurderer å spare i BSU for sine barn, vil være bedre tjent med å heller betale ned på sin egen gjeld. Da kan det hende boliglånet er så godt som nedbetalt den dagen barna trenger hjelp til å kjøpe egen bolig, og foreldrenes bolig kan da brukes til å skaffe avkommet et boliglån (eller deler av dette) til bedre betingelser.

Studielån til BSU

Studenter som ikke har behov for å ta opp studielån, burde i mange tilfeller vurdere å likevel gjøre dette. Et studielån er nemlig rentefritt så lenge man er under utdanning. Har man disiplin nok til å ikke bruke lånet til forbruk, kan man i stedet bruke pengene til å spare i BSU. Dermed får man renteinntekter på innskuddet. Studenter som jobber ved siden av studiene vil i tillegg få skattefradraget på inntil 5 000 kroner i året.

Før man vurderer å gjøre dette bør de den totale årsinntekten beregnes. Her er det viktig å være oppmerksom på at stipendandelen fra Lånekassen reduseres med 50% dersom årsinntektene overstiger Lånekassens inntektsgrense (for 2016 er denne på 168 059). Inntektsgrensen gjelder for den samlede person- og kapitalinntekten. Har du for eksempel en årsinntekt på 160 000 kroner, vil du altså overstige inntektsgrensa dersom renteinntektene dine (eller andre kapitalinntekter) er mer enn 8 059 kroner.

© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Fianseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy