Slik velger du rett fond å spare i

velge beste aksjefond

For å få mest mulig ut av sparingen din gjelder det å investere i riktig aksjefond. 

De beste fondene gir stabil og god avkastning, samtidig som kostnadene er lave. Velger du derimot dyre og dårlige fond, vil du få en langt lavere avkastning.

I denne artikkelen vil vi gi deg tips til hvilke fond som er det riktige for deg. Du vil også få noen generelle tips til sparing i fond. Disse kan være grei å ha i bakhodet når du setter opp din spareportefølje.

Lurer du på hvilke aksjefond du bør sette pengene dine i så har vi plukket ut fem av våre favoritter. Du kan lese mer om hvilke fem aksjefond vi anbefaler litt lenger nede i artikkelen.

 

Se hvor mye sparepengene dine kan vokse med månedlig sparing

 

annonse

 

Det lønner seg å spare i fond

Å spare penger i banken er i dag et tapsprosjekt. Dette fordi renten du får er lavere enn inflasjonen. Du mister rett og slett litt kjøpekraft hvert eneste år pengene står på en bankkonto. De magre renteinntektene skal det i tillegg skattes av.

For at formuen din skal øke i verdi, bør du ha en avkastning på minst 5% i året. Med dagens rentenivå er dette umulig med banksparing. Får å oppnå en slik avkastning er løsningen å heller investere pengene i fond.

sparing i fond lønner seg over tid

Det finnes ingen garanti for gevinst ved sparing i aksjemarkedet. Historiske tall viser like vel at avkastningen på aksjer er høyere enn for banksparing. Sparer du i fond i minst fem år, er sjansen god for å tjene på sparingen.

Man bør samtidig være bevisst på at banksparing regnes som risikofri. Aksjer kan derimot bli verdiløse om selskaper går konkurs.

Sparing i fond er likevel langt mindre risikabelt enn kjøp av enkeltaksjer. Både fordi fondet forvaltes av profesjonelle, og fordi risikoen er spredt.

 

Hva er det beste fondet for deg?

Skal fondssparing lønne seg, gjelder det å velge riktig fond. Det er en rekke faktorer som avgjør hva som er riktig fond for akkurat deg.

Småsparere bør velge type fond ut fra hvilken tidshorisont man har. Er tidshorisonten lang, anbefales det å spare i fond med en stor aksjeandel.

Et annet aspekt man bør vurdere er hvor aktiv man ønsker å være i sparingen. Ønsker du å prøve å utnytte trender som det grønne skiftet, passer aktive bransjefond best.

Til sist bør man også vurdere hvor stor risiko man ønsker å ta. Risiko her henger sammen med hva man kan forvente i avkastning. Tåler du store svingninger, kan du vurdere fond med større risiko.

Ønsker du lavere risiko, kan du velge tryggere alternativ som brede indeksfond eller kombinasjonsfondDu bør også vurdere å spre investeringene på flere typer fond. For eksempel en del i aktivt forvalte fond, en del i kombinasjonsfond og en del i indeksfond.

 

Indeksfond er ofte tryggest

Flere undersøkelser viser at det er få forvaltere som klarer å slå indeksene de måles mot. I tillegg har fond med aktiv forvaltning høye kostnader som spiser opp mye av avkastningen. Derfor kan mange indeksfond gi investoren høyere nettoavkastning over tid. Selv sammenlignet med aktive fond som på papiret hadde bedre resultat innenfor samme periode. 

annonse

Ønsker du lav risiko og en noenlunde sikker avkastning, anbefaler vi at du velger indeksfond fremfor aktive fond. Et godt indeksfond bør ha så lave forvaltningskostnader som mulig. Her kan vi nevne indeksfondene til DNB og KLP, som begge har gjort det godt over tid.

 

Fem aksjefond vi anbefaler

Er du i tvil om hva som er det riktige aksjefondet for deg? Her gir vi deg fem tips til fond som passer godt for de fleste av oss. Husk å spre risikoen på flere aksjefond, der størstedelen investeres i et globalt indeksfond.

Invester i de beste fondene hos Nordnet

 

Ønsker du å investere i aksjefond anbefaler vi deg å bruke Nordnet. De har et svært stort utvalg av forskjellige typer fond å velge mellom. Her finner du også gode kontoløsninger og spareordninger.

 

Bli kunde hos Nordnet her

annonse

 

DnB Global indeks A

DNB Global Indeks er et meget populært indeksfond fra DNB. Som navnet tilsier sprer fondet sine investeringer i regulerte markeder over hele verden. Fondet har sine største investeringer i USA, EU, Japan, Storbritannia og andre europeiske land.

Global Indeks fra DNB har lave forvaltningskostnader og er et godt valg for folk flest. Dette fondet passer også utmerket som en grunnmur i en større spareportefølje.

 

KLP AksjeGlobal Indeks V

Indeksfondet KLP AksjeGlobal Indeks V er et annet indeksfond mange nordmenn velger. KLP sitt globale indeksfond har som mål å følge referanseindeksen så billig som mulig.

AksjeGlobal Indeks V er blant de aller rimeligste fondene på markedet. Det gjør det til et godt valg for de som ønsker å spare i et bredt indeksfond.

 

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar

Dette indeksfondet fra KLP satser på en mer bærekraftig og miljøvennlig profil enn andre fond. Fondet unngår for eksempel investeringer innenfor fossil energi og våpen.

AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar passer perfekt for de som vil spare i indeksfond, men samtidig ønsker å foreta miljøvennlige investeringer.

 

DNB Teknologi

DNB Teknologi er et aktivt forvaltet fond fra DNB som fokuserer på selskaper innen teknologi. Teknologisektoren har hatt en rivende utvikling de siste årene. Dette har de siste årene gitt fondet gode resultater. I snitt har den årlige avkastningen fra 2011 til 2021 vært på 20.9 %. Referanseindeksen fondet måler seg mot har i samme periode hatt en årlig avkastning på 10 %.

En investering i dette fondet kan gi deg en betraktelig meravkastning, men risikoen er også større. Siden fondet utelukkende investerer i selskaper innen teknologi vil det være svært utsatt for svingninger i denne sektoren.

DNB Teknologi passer derfor best de som ønsker en høyere risiko med mulighet for høyere avkastning. Selv om teknoligisektoren har gjort det sterkt de siste årene, er det ingen garanti for at denne utviklingen fortsetter. Har du derimot tro på at teknologiaksjer vil gjør det godt også i fremtiden, er fondet et godt valg.

 

Handelsbanken Bærekraftig Energi

Bærekraft og grønne investeringer er i vinden som aldri før. Olje og kull vil en dag fases ut, og erstattes av fornybar energi. Handelsbanken Bærekraftig Energi er et aktivt forvaltet fond som investerer i selskaper som tar del i det grønne skiftet.

Risikoen ved å investere i dette fondet er høy, og svingningene i kursen har så langt vært store. Ingen kan med sikkerhet si hvilke grønne selskaper som vil lykkes, og hvilke som vil gå under. Den potensielle oppsiden er derimot også stor. Selskaper som kommer opp med ny og bærekraftig teknologi kan bli store og verdifulle.

Har du tro på at grønne selskaper vil skape store verdier i fremtiden er dette fondet fra Handelsbanken et godt valg. Vær derimot oppmerksom på den store risikoen som følger med. Vi anbefaler derfor at en investeringer i dette fondet bare utgjør en mindre del av din portefølje.

 

Forskjellige typer aksjefond

Det finnes flere forskjellige typer aksjefond. Som ny fondssparer kan det ofte være vanskelig å vite hvilken type fond man skal velge. Aktive fond er fremdeles populære, mens forskning har vist at indeksfond er det som passer best for folk flest. 

 

Aktivt forvaltede fond

Et aktivt forvaltet fond investerer i selskaper basert på forvalternes vurderinger. Forvalterens oppgave er å plukke ut selskaper som han eller hun tror vil gjøre det godt. Målet er å skape en meravkastning i forhold til indeksene fondet måler seg opp mot.

Som regel er også fondene inndelt i forhold til hvor de plasserer midlene. Dette gjør det mulig å vurdere hvert enkelt fonds resultater opp mot hverandre. 

Aktive fond deles gjerne inn i forskjellige bransjer. Det kan være alt fra teknologifond og miljøfond, til fond med et bredt investeringsmandat. For eksempel finnes det norske fond, der det kun investeres i selskaper på Oslo Børs. Det finnes også nordiske fond, europeiske fond, globale fond, etc.

Aktivt forvaltede fond gir størst potensiale for meravkastning, men disse fondene har også høyere risiko og kostnader enn andre fondstyper. Investorer som velger å investere i aktive fond gjør det fordi de tror fondet kan oppnå meravkastning.

 

Indeksfond

Et indeksfond er en portefølje av aksjer som følger en spesifikk referanseindeks. For eksempel kan dette være et fond som følger hovedindeksen på Oslo Børs. Indeksfond kan også følge en indeks innenfor et bestemt segment i markedet.

I korte trekk vil fondet følge indeksen og gi omtrent samme utvikling som denne. Et indeksfond som følger Oslo Børs vil foreta en vektet investering i alle selskapene på børsen. Går indeksen opp 10% i løpet av et år, vil fondet også gjøre det samme.

Fordelen med et indeksfond er at kostnadene til slike fond er veldig lave i forhold til aktive fond. Investeringene styres av automatiske systemer, og er ikke avhengig av forvaltere som analyserer de forskjellige selskapene.

Indeksfond har som regel også en mye lavere risiko forbundet med seg enn aktive fond. Et globalt indeksfond investerer bredt i selskaper over hele verden. Det vil derfor ikke være like utsatt for svingninger innenfor enkelte bransjer eller land.

 

Obligasjonsfond

Obligasjonsfond er fond som investerer i rentepapirer med løpetid på ett år eller mer. Investerer fondet i rentepapirer med horisont under ett år kalles det pengemarkedsfond. 

Rentepapirer har høyere risiko, desto lengre tid investeringen varer. Investeringer i slike rentefond gir som regel lavere risiko og lavere avkastning enn aksjefond.

 

Kombinasjonsfond

Et kombinasjonsfond investerer både i aksjer og rentebærende papirer. Risikoen avgjøres av andelen aksjer opp mot obligasjoner. Slike fond passer for de med kort tidshorisont og de som ønsker lavere risiko.

 

Dette bør du undersøke før du velger fond

Bruk flere kilder til å finne relevant informasjon før du velger fond. Gode kilder er for eksempel Morningstar.

  • Se etter fond som har gjort det bra over lang tid. Ikke fokuser kun på hvilke fond som gjorde det bra de siste par årene.

 

  • Velg fond fra sikre aktører som har lang fartstid. Ha sunn skepsis til nystartede forvaltningsselskap.

 

  • Forvalteren av fondet bør ha et langsiktig perspektiv. Fond med lite kapital og manglende popularitet er skumle. Om fondet avvikles kan du bli tvunget til å realisere investeringen.

 

  • Fondet bør oppgi spesifikk informasjon om både avkastning og kostnad.

 

  • Vurder kostnader og historisk avkastning opp mot hverandre. Et indeksfond bør følge indeksen best mulig. Det bør samtidig ha lavest mulige kostnader. Aktive fond med høye kostnader bør kunne vise til bedre resultater enn indeksfond.
finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy