Slik regner du ut hvor mye du får i feriepenger

Slik regner du ut feriepenger

Feriepenger er en viktig komponent i arbeidstakeres økonomi i Norge. Mens mange ser frem til denne ekstra inntekten, er det ikke alltid like klart hvordan disse pengene beregnes. Denne artikkelen vil guide deg gjennom hva feriepenger er, hvorfor de utbetales, og fremfor alt, hvordan de regnes ut.

 

Ønsker du hjelp til å regne ut dine feriepenger?

Prøv vår feriepengekalkulator her.

 

Hva er feriepenger?

Feriepenger er ikke en bonus eller en gave fra arbeidsgiver; de er en lovfestet rettighet. Disse pengene tjenes opp året før de utbetales og skal sikre inntekt under feriefravær. Historisk sett er ordningen etablert for å garantere arbeidstakere økonomisk stabilitet under ferie. Juridisk sett er feriepenger forankret i Ferieloven, som spesifiserer både retten til ferie og feriepenger.

 

Beregningsgrunnlaget for feriepenger

For å fastsette hvor mye du vil motta i feriepenger, er det avgjørende å forstå beregningsgrunnlaget. Dette grunnlaget gjenspeiler totalen av alle inntekter opptjent i løpet av det foregående året, som er berettiget til opptjening av feriepenger. Grunnlønn, eventuelle tillegg for overtid, bonuser, provisjoner, samt andre lønnskomponenter som skift- og akkordtillegg eller ulempe- og smusstillegg, er alle deler av denne beregningen.

Videre er det viktig å være oppmerksom på at feriepengegrunnlaget omfatter mer enn bare grunnlønnen din. Det inkluderer også lønnskomponenter som sykepenger utbetalt under arbeidsgiverperioden og omsorgspenger for inntil 10 dager ved barn eller barnepassers sykdom.

Ved å se på lønnsslippen din for den siste måneden i opptjeningsåret, vil du finne en post merket ‘feriepengegrunnlag’. Dette tallet gir deg en fullstendig oversikt over den totale summen av inntekter som kvalifiserer for feriepenger.

Det er nettopp denne kalkulerte summen, og ikke din bruttolønn, som er avgjørende for å bestemme størrelsen på de feriepengene du kan forvente å motta. Ved å regelmessig sjekke denne posten på lønnsslippen, kan du holde oversikt over opptjeningen din og få en god indikasjon på hva du kan forvente i feriepenger.

Du kan lese mer om hva som inngår i feriepengegrunnlaget på Skatteetaten sine sider om feriepenger.

 

Ulike satser for forskjellige yrkesgrupper

Feriepengesatsene varierer avhengig av alder, sektor og tariffavtaler. Den generelle satsen er 10,2% for de fleste arbeidstakere. Dette er basert på standarden for fire uker og en dag ferie. For de som har rett til fem uker ferie, ofte i offentlig sektor eller under spesifikke tariffavtaler, kan satsen være høyere – typisk mellom 12% og 14.3%.

Arbeidstakere over 60 år har rett til en ekstra ferieuke, og dermed økes satsen for dem til 12,5% for å reflektere denne ekstra uken.

Det er viktig for arbeidstakere å kjenne til de spesifikke satsene som gjelder for deres situasjon. Disse detaljene skal være angitt i arbeidskontrakten eller i relevante tariffavtaler. Satsene kan variere betydelig mellom ulike sektorer og yrkesgrupper, og forståelsen av disse detaljene er avgjørende for en korrekt beregning av dine feriepenger.

 

Slik regner du ut hvor mye du får i feriepenger

Når du skal beregne dine feriepenger, er det viktig å starte med det korrekte feriepengegrunnlaget og deretter anvende riktig sats. Ta en titt på den siste lønnslippen for året for å finne riktig beløp.

Med feriepengegrunnlaget klart, bruker du den gjeldende prosentsatsen for å kalkulere dine feriepenger. For de fleste arbeidstakere er denne satsen 10,2%. Personer over 60 år eller de som er dekket av spesielle tariffavtaler, kan ha en høyere sats. Det er viktig at du finner ut hvilken prosentsats som gjelder for akkurat deg for at beregningen skal være nøyaktig.

Beregningen utføres ved å gange feriepengegrunnlaget ditt med den aktuelle prosentsatsen. Dette gir deg det totale beløpet du vil motta i feriepenger.

Prosessen er enkel: ta feriepengegrunnlaget og multipliser det med din prosentsats.

For eksempel, hvis feriepengegrunnlaget ditt er 500 000 kr, og prosentsatsen din er 10,2%, regner du det ut slik: (500 000 kr * 10,2%) = 51 000 kr. Dette betyr at dine feriepenger vil beløpe seg til 51 000 kr.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy