Slik oppretter du et enkeltpersonforetak

Slik oppretter du et enkeltpersonforetak

Det går raskt å starte et enkeltpersonforetak (ENK), men bruk likevel litt tid på å sette deg inn i prosessen. Her får du en grundig gjennomgang av det du trenger å vite.

Her vil vi gå igjennom definisjonene, og hvor skillet mellom hobby- og næringsvirksomhet går. Vi gir også en steg for steg beskrivelse av hvordan du registrerer enkeltpersonforetaket ditt. Du kan i tillegg lese om noen viktige punkter du sannsynligvis kommer bort i, blant annet dette med merverdiavgift, regnskapsførsel og revisjonsplikt.

 

Hvem kan registrere et enkeltpersonforetak?

Så snart du driver med noe som kan defineres som næring, må du opprette enkeltpersonforetak eller aksjeselskap. I listen ser du kravene for å kunne registrere et enkeltpersonforetak.

 • Du må ha som intensjon å drive næringsvirksomhet.
 • Du må ha en forretningsadresse i Norge.
 • Du må være over 18 år.
 • Er du mellom 15 år og 18 år kan du søke om å få registrere et enkeltpersonforetak, og må da ha tillatelse fra dine foresatte, samt tillatelse fra Fylkesmannen.

Vi forutsetter at du som leser dette har norsk fødselsnummer, eller såkalt d-nummer. Har du ikke dette må du søke om å få d-nummer (les om dette her).

Kravet til adresse er at denne må være fysisk, det vil si en gate eller vei, med husnummer og postnummer. Å bruke en postboks vil ikke bli godkjent.

Punktet om at du må ha en intensjon om å drive næringsvirksomhet må vi se nærmere på.

 

Hva er næringsvirksomhet og hva er hobby?

Definisjonen på næringsvirksomhet er i denne sammenhengen at:

 • Virksomheten må drives for egen regning og risiko.
 • Virksomheten må ha et visst omfang.
 • Virksomheten må ha en viss varighet.
 • Virksomheten må være egnet til å kunne skape et overskudd.

Bruken av ”et visst omfang” i definisjonen av næringsvirksomhet illustrerer at her finnes det gråsoner. Det er ikke sikkert du trenger et enkeltpersonforetak, dersom inntektene er begrensede. Du kan fint fakturere for inntekt fra småjobber og hobby, uten å ha et organisasjonsnummer.

Er omfanget av det du driver med lite, og der kostnadene dine er omtrent de samme som inntektene, driver du sannsynligvis med hobbyvirksomhet. Da trenger du antageligvis ikke et enkeltpersonforetak.

Skatteetaten bestemmer hvor skillet går, og det i hvert enkelt tilfelle. Er du i tvil bør du henvende deg til etaten og beskrive virksomheten best mulig.

 

Registrering av et enkeltpersonforetak

Du registrerer foretaket på Altinn i skjemaet for Samordnet registermelding (klikk på linken for å komme til skjemaet). For å logge inn der må du ha en elektronisk ID. Altinn aksepterer MinID, BankID (fra kode du får av banken din, eller på mobil), og Buypass (både på smart card og på mobil).

Dette er stegene du skal foreta i registreringen. Les gjennom listen før du går i gang, så ser du hva du eventuelt må innhente av opplysninger.

 • På første siden du kommer til velger du ”Registrere en ny enhet”.
 • På neste side velger du ”Enkeltpersonforetak”.
 • Registrering i Merverdiavgiftsregisteret – velg om beløpsgrensen er passert eller ikke.
 • Registrering i Foretaksregisteret – velg ja eller nei (les nedenfor).
 • Fyll inn navn på foretaket (les nedenfor).
 • Fyll inn korrekt forretningsadresse.
 • Fyll inn e-postadresse og mobilnummer.
 • Fyll inn beskrivelse av hvilke type aktivitet virksomheten din skal utføre – klikk ”neste”.
 • Velg om du skal ha ansatte, og velg målform.
 • Velg om foretaket har ansatt en daglig leder eller forretningsfører.
 • Velg om du har regnskapsfører (les nedenfor).
 • Velg om du har revisor (les nedenfor).
 • Velg om du har gitt prokura til noen andre.
 • Velg om driften er videreført, kjøp eller overtatt.
 • Fyll inn dato for oppstart av virksomheten.
 • Velg om du skal oppgi andre opplysninger (annet navn, annen adresse, andre virksomheter).
 • Velg om virksomheten har omsetning som er merverdiavgiftspliktig, og velg eventuelt de særskilte typene registrering som har med merverdiavgift å gjøre (for de aller fleste er disse ikke aktuelle).
 • Velg hvor du vil ha svarmeldingen (epost eller mobil).
 • Kontroller meldingen før du sender den inn.

 

Registrering i Foretaksregisteret

Virksomhet som skal selge varer som er kjøpt inn for videresalg, eller virksomheter som har mer enn 5 ansatte, eller som skal foreta pant i et varelager, må alle registreres i Foretaksregisteret. Avgiften for dette er per i dag 2 250 kroner om du registrerer foretaket elektronisk, og 2 832 kroner om du bruker papirskjema.

Skal du selge for eksempel varer du produserer selv, konsulenttjenester, journalistarbeid, fotoarbeid, eller noe lignende, trenger du ikke å registrere virksomheten i Foretaksregisteret. Du betaler ingen avgift for Enkeltpersonforetak som ikke er registrert i Foretaksregisteret.

 

Navn å foretaket

Etternavnet ditt må være en del av navnet på enkeltpersonforetaket ditt. Dette er et punkt du bør tenke igjennom på forhånd, før du starter registreringen. Om du for eksempel skal selge journalisttjenester, kan ”Journalist Hansen” være et greit valg, forutsatt at du heter Hansen så klart.

Samtidig lønner det seg å registrere domenenavn som er likt, og eventuelt registrere varemerke om dette er aktuelt for det du skal selge. Du finner ut om domene og foretaksnavn er ledig ved å søke på denne nettsiden.

 

Regnskapsfører og revisor

Dersom du har knyttet til deg en regnskapsfører eller revisor, skal disse også signere meldingen (gjøres elektronisk). Når du fyller ut informasjon om hvem dette i tilfellet er, vil vedkommende også motta en melding som må signeres elektronisk.

 

Tilsending av organisasjonsnummer

Nå du har sendt inn skjemaet vil du få tilsendt en melding som skal signeres. Dette foretas elektronisk. Deretter vil du få tilsendt bekreftelse når registreringen er foretatt, med eget organisasjonsnummer.

Behandlingstiden varierer, men normalt går dette raskt. Du kan sjekke statusen på saken din ved å logge inn hos Brønnøysundregistrene.

 

Du er ditt eget firma

Vær klar over at så snart du har fått godkjent registreringen av foretaket, og mottatt organisasjonsnummer, finnes det ikke noe økonomisk skille mellom deg og foretaket. Blir foretaket skyldig penger, er det deg som person en eventuelt kreditor kan gå etter.

Du er på dette tidspunktet selvstendig næringsdrivende, og ansvarlig for innbetaling av skatt av overskudd, samt eventuell merverdiavgift. Har du ansatte er du også ansvarlig for å betale lønn, arbeidsgiveravgift, samt trekke skatt og innbetale dette. Du er imidlertid ikke ansatt i foretaket selv.

starte enkeltpersonforetak

Merverdiavgiftregisteret

Vær også oppmerksom på at om du selger varer eller tjenester for mer en 50 000 kroner, i løpet av en periode på 12 måneder, skal foretaket registreres i Merverdiavgiftregisteret. Dette gjør du på samme side der du fant skjema for registrering av foretaket ditt.

Du vil da måtte fakturere med merverdiavgift inkludert (utgående merverdiavgift) for salg av dine varer eller tjenester. Dette skal beregnes uansett om kunden din er et selskap eller en privatperson. Tar du ut varer eller tjenester til deg selv (eget bruk), skal det beregnes merverdiavgift av dette også.

Samtidig får du sannsynligvis såkalt inngående merverdiavgift. Dette er den avgiften du selv betaler når du kjøper noe til virksomheten din. Dette fører du fradrag for.

 

Hold orden på merverdiavgiften

Det anbefales at du oppretter en egen konto for den merverdiavgiften du driver inn fra kundene dine. Hold orden på sysakene, for dette er statens penger. Staten er ikke grei å ha med å gjøre om du skulle rote med økonomien, og bli skyldig merverdiavgift.

 

Unntak fra avgiftsplikten

Noen former for virksomhet har unntak for merverdiavgiftsplikten. Dette bør du sette deg nøye inn i dersom det er aktuelt for deg. Ofte driver folk virksomhet der de både skal, og ikke skal beregne avgift. For eksempel skal en som selger undervisning ikke drive inn merverdiavgift for denne biten. Men, om personen samtidig selger rådgivningstjenester, vil denne biten være avgiftspliktig. Spør Skatteetaten om du er usikker.

 

Er du bokføringspliktig?

Dersom omsetningen per år er under 50 000 kroner, og dersom virksomheten ikke er registrert i Merverdiavgiftregisteret, er du ikke bokføringspliktig. Dette gjelder imidlertid ikke så mange med ENK, og som forsøker å livnære seg gjennom virksomheten. Selv om du ikke er bokføringspliktig, må du dokumentere inntektene og kostnadene for det du driver med.

 

Bokføringsplikt og mva-regnskap

Med nok omsetning, og eventuelt merverdiavgiftspliktig omsetning, skal du hvert år fylle ut både en næringsoppgave, og et skjema for personinntekt. Du skal i tillegg levere rapporter til myndighetene innen gitte frister. For mva-pliktige skjer dette ved at såkalt mva-melding skal sendes inn hver andre måned, totalt seks ganger i året.

For de som ikke har mva-pliktige omsetning skjer rapporteringen fire ganger i året.

Unntaket er dersom du har mindre enn 600 bilag per år, og dersom omsetningen samtidig ikke er mva-pliktig. I så fall trenger du ikke sende inn bokføringen før du sender inn næringsoppgaven og skattemeldingen.

 

Revisjonsplikt

De aller fleste enkeltpersonforetak er ikke revisjonspliktige. Plikten inntreffer først når omsetningen virkelig har tatt av. Dette er reglene per i dag:

 • Du har revisjonsplikt det øyeblikket omsetningen har passert 5 millioner kroner per år.
 • Du har revisjonsplikt dersom balansen viser at du har eiendeler på over 20 millioner kroner.
 • Du har revisjonsplikt dersom det gjennomsnittlig antallet ansatte overstiger 20 årsverk.

Om en eller flere av disse kriteriene er oppfylte, inntrer revisjonsplikten det påfølgende kalenderåret.

 

Føre regnskapet selv?

Det koster penger å leie en regnskapsfører, men fagfolk kan også spare deg for utgifter. For det første vil mange måtte bruke mye tid på bokføring og utfylling av alle rapporter og næringsoppgaver. Dette er tid du kunne brukt på å heller fokusere på inntektene. For det andre er det lett å trå feil dersom du ikke har erfaring med å føre regnskap. Feil kan koste inntekter, du kan gå glipp av fradrag, og du kan havne i klammeri med myndighetene.

Vurder selv om du bør leie en dyktig regnskapsfører, ut i fra omsetning, tidsbruk og dine egne kunnskaper. Jo mer du omsetter for, og jo flere bilag du må håndtere, desto større er sannsynligheten for at du trenger hjelp. Spesielt om omsetningen din også er mva-pliktig.

Les også om hvordan du stifter et aksjeselskap.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy