Slik bør du legge opp din private pensjonssparing

slik bør du legge opp din private pensjonssparing

Dessverre er det kun en tredjedel av yrkesaktive nordmenn som sparer til sin egen pensjon. Sammen med en forventet eldrebølge, betyr dette at mange vil få det knagert på slutten av livsløpet.

Her får du en gjennomgang av hva du må vite om pensjonssparing.

 

Spar til pensjon hos Nordnet å få skattefordeler og større valgfrihet

 

Hos Nordnet kan du åpne en IPS-konto (individuell pensjonssparing) og spare til pensjon slik du selv ønsker. Du har muligheten til å spare både i fond og aksjer og på den måten kan du øke sjansene dine for økt avkastning.

 

Les mer om pensjonssparing hos Nordnet her

annonse

 

Lønnen din når du er pensjonist

Pensjon er lønna du får etter at du blir pensjonist. Summen avhenger av hvor mye du tjente i årene du var yrkesaktiv. Mange arbeidsgivere har egne pensjonsordninger som vil spe på utbetalingene. I tillegg er det smart å spare selv til pensjonen. Dermed sikrer du deg selv en mer romslig økonomi den dagen du ikke lengre jobber for inntektene.

Du kan beregne pensjonen din hos Statens pensjonskasse.

 

Sparing i bank versus fond

Den enkleste måten å spare til pensjon på er å salte pengene i banken. Problemet med banksparing er imidlertid at du faktisk taper penger så lenge rentenivået er lavere enn den generelle prisstigningen. Slik har situasjonen vært i lang tid, og prognosene tilsier at vi kommer til å ha lavt rentenivå også fremover.

Avkastningen du får i aksjemarkedet er i gjennomsnitt langt høyere enn selv de beste innskuddsrentene. Hvor mye høyere avhenger av hvor stor risiko du er villig til å ta.

 

Kutt gjelden først

Den beste metoden å spare på er som oftest å kutte gjeld. Dette gjelder spesielt om du har et høyt boliglån. Nedbetaling av gjeld sikrer deg både større andel av gevinsten på boligen om den skal selges på et eller annet tidspunkt, og reduserer samtidig de fremtidige rentekostnadene. I tillegg er denne ”investeringen” helt fri for risiko.

Du bør likevel vurdere å starte med pensjonssparingen, men kanskje med et mindre månedlig beløp. De resterende midlene du har til overs kan du bruke til å redusere boliglånet og annen gjeld. Fokuser alltid på den dyreste gjelden først.

 

Spar regelmessig til pensjon

Når du går i gang med pensjonssparingen bør du sørge for kontinuitet. Det er bedre å spare et fast beløp i måneden, enn å ta sparingen i skippertak. En fast månedlig sum er noe du etter hvert vil merke mindre til i den daglige økonomien. Du venner deg rett og slett til å ha litt mindre å rutte med.

I tillegg har jevn sparing en kjempefordel dersom pensjonssparingen skjer ved at du investerer i fond. Faste månedlige investeringer gjør at du får med både toppene og bunnpunktene i aksjemarkedet, og reduserer dermed risikoen ved investeringene.

 

Forstå risikoen ved forskjellige spareformer

Det er fullt mulig å bli en søkkrik pensjonist gjennom flittig pensjonssparing, men da må du ha både flaks og teft. Høy avkastning er synonymt med høy risiko. Det igjen betyr at mange som satser hardt, kanskje ender opp med å tape penger i stedet for å tjene de.

Generelt sett bør pensjonssparingen være en kombinasjon av trygghet, langsiktighet og noe risiko. For eksempel kan du investere deler av innskuddene dine i et trygt indeksfond, deler i kombinasjonsfond, og deler i et sprekere aksjefond. Risikoen bør imidlertid reduseres på slutten av investeringsperioden, det vil si når du nærmer deg pensjonsalderen.

 

Investering i pensjon i forhold til alder

Nedenfor kan du se noen generelle råd vi ser igjen hos de fremste ekspertene på pensjonssparing. Husk at det er store individuelle forskjeller i folks inntekt og gjeld, og man trenger ikke følge rådene slavisk.

 

Pensjonssparing når du er 30 til 50 år

 • Betal ned på boliglån. Kvitt deg med andre lån, for eksempel billån, forbrukslån og kredittgjeld.
 • Er du under 34 år bør du vurdere å også spare i BSU.
 • Spar i aksjefond etter evne.
 • Spar med faste månedlige beløp.

 

Pensjonssparing når du er over 50 år

 • Betal ned på boliglån og annen gjeld dersom du fortsatt har dette.
 • Er du så godt som gjeldfri, øk investeringene dine i aksjefond.
 • Velg fond som har uttaksavtaler.
 • Om du kan og har lyst, vær i arbeid lenger enn normal pensjonsalder for ditt yrke.
 • Når du nærmer deg pensjonsalderen bør du starte med å selge deg ut av fondene du har investert i.
 • Selg deg gradvis ut for å redusere risiko for å selge på lave nivåer.
 • Målet er ikke å komme seg ut av alle fond, men å starte å leve av investeringene (du bør fortsatt investere i andre fond).

 

Pensjonssparing når du er pensjonist

 • Du bør fortsatt spare i aksjefond, men velg fond med lav risiko.
 • Du kan også redusere risiko ved å redusere aksjeandelen i fondene dine.
 • Spar mindre enn før, med mindre du sparer på vegne av arvinger.
 • Fortsett å selge deg ut av fond gradvis.
 • Bruk uttaksavtalene dersom forvalterne du valgte tilbyr disse.

 

Pensjonssparing i IPS

IPS står for Individuell Pensjonssparing, og ordning fikk viktige endringer som ble lansert i 2017. Målet er å gi insentiver til folk for å spare til egen pensjon. Spareordningen har noen veldig fine fordeler, men også et par ulemper som du bør kjenne til.

 

Regler for IPS:

 • Du kan spare inntil 40 000 kroner per år i IPS.
 • Pengene er bundet opp til du er pensjonist, og kan tidligst tas ut etter at du fyller 62 år.
 • Utbetalingene må skje over minimum 10 år.
 • Utbetalingene må skje frem til du er minst 80 år.
 • Du kan spare i IPS fra du er 18 år, og frem til du er 75 år.
 • Kapitalen i IPS-avtalen din kan flyttes mellom forskjellige fondstilbydere.
 • Kapitalen vil bli overført til dine etterlatte dersom du inntar den store middagshvilen før utbetalingsperioden utløper.

 

Fordeler ved IPS:

 • Du kan trekke fra 24% av sparebeløpet (maksimalt 40 000 kroner) fra din alminnelige inntekt i skattemeldingen.
 • Sparer du maksimumsbeløpet reduserer du skatten din med 9 600 kroner.
 • Skattefradraget er et rentefritt lån. Du må nemlig betale skatt av all utbetaling senere.
 • Skattesatsen på utbetalingene er imidlertid den samme som alminnelig inntekt, det vil si kun 23% per i dag.
 • Du trenger ikke betale formueskatt av sparesaldoen i IPS.

 

Ulemper ved IPS:

 • Du binder pengene dine i svært lang tid.
 • Du kan ikke ta ut hele kapitalen på én gang (IPS egner seg ikke om du for eksempel sparer til pensjonistbolig i utlandet).
 • Utbetalingene kan først starte etter fylte 62 år.
 • Utbetalingene må foregå frem til du er 80 år.
 • Dør du før du er 80, får du ikke selv nyte de oppsparte midlene (arvingene dine får imidlertid pengene).

 

Pensjonssparing i aksjesparekonto

En aksjesparekonto er for mange et minst like godt alternativ som IPS. Hovedfordelen er at i en aksjesparekonto binder du ikke opp pengene på samme vis som i IPS. Her kan du kjøpe og selge som du vil, og ta ut pengene akkurat som det passer deg. Samtidig får du den samme skatteutsettelsen siden du kan handle aksjer og fond uten at det utløses skatt på gevinsten. Skatten må du først betale når du foretar uttak. Du skattes ikke av uttak før uttaksbeløpet overstiger innskuddsbeløpet.

Skatten på gevinst i fond og aksjer på en aksjesparekonto er for tiden 30,6%, minus et eventuelt skjermingsfradrag. Får du utbetaling av utbytte fra fondsandeler eller aksjer skal dette skattes av på vanlig vis.

 

Fokus på avkastning

De viktigste vurderingene du foretar når du skal spare i fond og aksjer til pensjon er ikke nødvendigvis hvilken kontotype du velger. Avkastningene du får fra sparingen er det essensielle.

Når det gjelder pensjonssparing tilsier dette at du bør du velge fond som viser stabil og god inntjening over lang tid. I tillegg bør fondet være globalt, slik at aksjerisikoen blir lav, og du får en utjevning av forskjellene i avkastning i forhold til ulike regioner. Et solid og globalt indeksfond er et godt sted å starte. Indeksfondene gjør det gjennomgående bra, sammenlignet med de aller fleste rene aksjefond. I tillegg er forvaltningskostnadene gjennomgående lavere på indeksfond.

 

Unngå høye forvaltningskostnader

Når det gjelder forvaltningskostnadene bør du også fokusere på å redusere disse ved å velge riktig megler. Her er det store forskjeller ute og går. Det finnes fond som gjør det knallbra, men der store deler av gevinstene spises opp av meglerforetaket.

Online-selskap som Nordnet er et av de beste valgene i så måte. Der kan du foreta pensjonssparingen i alle typer kontoer, og du handler gratis i over 600 ulike fond. Nordnet tilbyr blant annet gratis rådgivning på nett, spesielt dedikert den som vil starte med pensjonssparing.

Les mer om aksjehandel her.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy