Rentabilitet

rentabilitet

Når vi skal måle hvor stor en bedrifts evne til å tjene penger er, bruker man gjerne rentabilitet som en målestokk.

 

Hva menes med rentabilitet?

Rentabilitet er et mål i prosent på hvor stor avkastningen er på kapitalen i bedriften. Siden rentabilitet er et mål på hvor stor rente eierne får tilbake på sine investerte midler, vil målet være å ha så god rentabilitet på kapitalen som mulig.

Er rentabiliteten i bedriften lav vil det heller lønne seg for eierne å se seg om etter andre investeringer, som bankinnskudd, fond eller aksjer.

 

To typer rentabilitet

Vi måler gjerne rentabilitet i to forskjellige versjoner, egenkapitalrentabilitet og totalkapitalrentabilitet.

Egenkapitalrentabilitet er et mål på hvor stor rentabilitet eierne har på sine investerte midler i foretaket. 

Totalkapitalrentabilitet er et mål på hvor stor rentabiliteten er på den totale mengden kapital som er investert i selskapet, inkludert gjeld.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy