Refinansiering av gjeld fra kredittkort

Refinansiering av gjeld fra kredittkort

Bruker du kredittkort smart trenger du neppe lese denne artikkelen. Da unngår du rentekostnader og problematisk gjeld uansett. Har du imidlertid pådratt deg kredittgjeld du sliter med å betale tilbake, bør du absolutt lese videre.

Løsningen er for de fleste å kvitte seg med kredittgjelden så raskt som mulig. Det gjøres enklest med et lån til refinansiering.

 

Målet er å redusere renteutgiftene

Når du refinansierer dyr gjeld er målet først og fremst å redusere de høye renteutgiftene. Benyttet kreditt på et kredittkort er blant de dyreste lånene du kan ha, så lenge gjelden ikke gjøres opp innenfor den rentefrie betalingsutsettelsen. Et billig kredittkort har renter på omtrent 15% mens de dyreste variantene kommer opp på 35% i effektive renter. Slikt blir det mye penger av, spesielt om gjelden løper over lengre tid.

Med refinansiering er målet først og fremst å redusere rentekostnadene så mye som mulig. Det gjør man ved å ta opp et nytt lån som brukes til å betale hele eller deler av gjelden det er snakk om.

 

Færre kreditorer gir færre gebyrer

Et annet moment som er viktig i forbindelse med refinansiering, er at ofte dreier det seg om dyr gjeld til flere kreditorer. Det typiske tilfellet er folk med mer enn ett kredittkort, kanskje med små forbrukslån på toppen, og som sliter med å betale ned på grunn av høy samlet gjeld.

En ting er at de da totalt betaler svært mye i renter, men de pådrar seg sannsynligvis også høye gebyrkostnader. Samles alle disse kreditten i et lån etter en refinansiering, spares det etterhvert mye penger også på reduksjonen i antallet gebyrer.

 

Boliglånet er normalt beste løsning

De som har boliglån betaler sannsynligvis et sted mellom 2% og 4% i renter på dette lånet. Slike lave renter har du ingen sjanse til å få på et lån der banken ikke har sikkerhet i form av et panteobjekt. Å utvide boliglånet er derfor det billigste alternativet når du skal refinansiere gjeld fra kredittkort. Så fremt du ikke har muligheten til å låne med bedre betingelser privat eller fra arbeidsgiver.

Spørsmålet er om banken lar deg låne mer med sikkerhet i boligen. For å få utvidet et boliglån må gjelden ikke overstige 85% av boligens verdi. Banken vil også vurdere om du har inntekt nok til å betjene økningen.

 

Pass på å ikke betale for lenge på de ekstra pengene

Dersom du er heldig og får refinansiert kredittkortgjelden gjennom å utvide boliglånet, anbefaler vi at du anser boliglånet som to separate lån. Det vil si at du bør betale ned den summen du refinansierte med raskere enn det opprinnelige beløpet på boliglånet. Som et eksempel antar vi at boliglånet er på 1 million, med månedlige avdrag på 5 000 kroner pluss renter. Gjenstående nedbetalingstid er 20 år. Du låner så ytterligere 100 000 kroner til refinansiering og casher ut det du skylder kredittkortselskapet.

I stedet for å la de 100 000 nye kronene betales ned på 20 år, bør du velge for eksempel å få den delen unna på 5 år. Du slipper da 15 år med renters renter for denne delen, og reduserer dermed kostnadene du pådro deg med kredittkortet. Dersom du ikke betaler ned raskere, risikerer du nemlig at totalkostnadene blir høyere enn om du tok opp et usikret refinansieringslån med kort nedbetalingstid, til tross for at usikrede lån har høyere renter.

 

Forbrukslån til refinansiering

Den vanligste løsningen for refinansiering av kredittgjeld er opptak av et nytt og usikret lån. Størrelsene på forbrukslånene varierer fra noen tusenlapper og opp til 600 000 kroner. Disse lånene får du normalt med lavere renter enn det du sannsynligvis har på kredittkortet, men høyere enn på et sikret boliglån. De laveste nominelle rentene som kan oppnås ligger på omtrent 7% til 8%.

For å få slike rentenivåer er du avhengig av å ha en god kredittscore. Har du dårlig kredittscore kan rentene komme opp mot 20%. Likevel vil de fleste oppleve å få bedre rentebetingelser enn de har på kredittgjelden.

Tar du opp et forbrukslån for å refinansiere, anbefales det at du velger kortest mulig nedbetalingstid. Dermed reduserer du også de totale rentekostnadene.

 

Nye regler for refinansiering uten sikkerhet

I 2017 kom det nye retningslinjer fra Finanstilsynet som berører både forbrukslån, kreditter, og refinansiering av gjeld fra disse. I utgangspunktet kan man ikke lenger ta opp forbrukslån med nedbetalingstid som overstiger 5 år. For låntakere er dette bare bra, da kort nedbetalingstid betyr lavere totalkostnader. For de som skal refinansiere ville regelen bydd på mulige problemer. Det er ikke alle som har inntekt nok til å betale ned høy og dyr gjeld raskt, selv om rentene ble lavere med et refinansieringslån.

Heldigvis gir Finanstilsynet rom for dette. Et lån som brukes til refinansiering kan nemlig ha opptil 15 år nedbetalingstid, men ikke lengre tid enn en eventuelt opprinnelig avtalt nedbetalingsplan. Er gjelden fra kredittkort betyr dette at du sannsynligvis kan få innvilget mer enn 5 år, i og med at kreditter ikke har noen fastsatt nedbetalingsplan slik et lån har det. Du bør likevel betale tilbake raskere om du klarer.

 

Andre viktige regler

Vær oppmerksom på at du ikke får en større lånesum enn den totale gjeldssummen du skal refinansiere. Du kan ikke låne ekstra til for eksempel nye kjøp, investeringer eller privat gjeld. Lånetiden kan heller ikke forlenges dersom gjelden inkluderer et lån med en opprinnelig tilbakebetalingsplan.

Det nye refinansieringslånet skal også ha samme krav til avdragsbetaling. For kredittgjeld blir dette siste ikke noe problem, da minstekravene til tilbakebetaling likevel er marginale.

 

Når bør du refinansiere kredittgjelden?

Varsellampene bør begynne å blinke lenge før du får inkassovarsler. Har du dratt kredittkortet varmt, og ser at totalsummen overstiger det du klarer å betale tilbake i løpet av noen få måneder, bør du vurdere å refinansiere gjelden så snart som mulig. Kredittgjeld som går over en måned eller to, koster ikke all verden selv om rentene er høye. Det er når rentene løper lenge at de fleste begynner å få problemer.

Uansett om du velger å refinansiere, eller velger å betale ned med inntjente midler over flere avdrag, bør du unngå å bruke kortet på nytt. Vær oppmerksom på at å bruke kreditt til å betale annen kreditt er en vond spiral som du vil slite med å komme ut av. Vurder å klippe kortet i to dersom gjelden kommer ut av kontroll.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy