MVA kalkulator

Denne MVA-kalkulatoren gjør det enkelt å finne ut hvor mye merverdiavgift (MVA) som er inkludert i en pris, og å beregne originalprisen uten MVA.

 

MVA Kalkulator
 

Slik bruker du MVA-kalkulatoren:

Skriv inn prisen: I feltet merket «Pris inkludert MVA (kr)», skriv inn totalprisen for varen eller tjenesten som inkluderer MVA.

Velg MVA-sats: Fra dropdown-menyen, velg den aktuelle MVA-satsen som gjelder for varen eller tjenesten. Tilgjengelige satser er 25%, 15%, og 10%.

Beregn MVA: Klikk på «Beregn MVA»-knappen. Kalkulatoren vil nå vise to resultater:

MVA-beløp: Dette er beløpet av MVA som er inkludert i den totale prisen du skrev inn.

Pris uten MVA: Dette er prisen på varen eller tjenesten eksklusiv MVA.

 

Om MVA-satsene:

25% Sats: Dette er standard MVA-satsen i Norge og brukes for de fleste varer og tjenester.
15% Sats: Denne satsen gjelder spesifikt for matvarer.
10% Sats: Denne satsen brukes for persontransport, hotellovernattinger, og enkelte kultur- og underholdningstjenester.

 

Anvendelsesområder for ulike MVA-satser:

Standard MVA (25%): Denne satsen gjelder for de fleste salg av varer og tjenester, inkludert klær, elektronikk, og de fleste tjenesteytelser.

Redusert MVA for matvarer (15%): Denne lavere satsen gjelder for matvarer for å gjøre grunnleggende næringsmidler mer tilgjengelige for forbrukerne.

Redusert MVA for persontransport, overnatting, m.m. (10%): Denne satsen er ment å fremme tjenester som persontransport (f.eks. busser og tog), hotellovernattinger, og kulturaktiviteter ved å gjøre dem mer økonomisk tilgjengelige.

 

Slik fungerer MVA-kalkulatoren

Når du bruker MVA-kalkulatoren, er det viktig å forstå at den er designet for å arbeide med priser som allerede inkluderer merverdiavgift (MVA). Dette betyr at når du legger inn en pris, antar kalkulatoren at denne prisen består av både grunnprisen (prisen uten MVA) og MVA.

 

Beregningsprosessen

Inndata: Du begynner med å legge inn totalprisen, som inkluderer MVA, i feltet merket «Pris inkludert MVA (kr)».
Valg av MVA-sats: Velg deretter MVA-satsen fra rullegardinmenyen. Kalkulatoren tilbyr flere satsalternativer som 25%, 15% og 10%.

Utregningen: Når du trykker på «Beregn MVA»-knappen, utfører kalkulatoren følgende beregninger:

Den beregner først grunnprisen (prisen uten MVA) ved å dele totalprisen med (1 + MVA-satsen/100). For eksempel, hvis totalprisen er 100 kr og MVA-satsen er 10%, blir grunnprisen 100 kr / 1.1, som er ca. 90.91 kr.

Deretter finner kalkulatoren MVA-beløpet ved å trekke grunnprisen fra totalprisen. I vårt eksempel blir dette 100 kr – 90.91 kr, som gir en MVA på 9.09 kr.

 

Viktig å merke seg

MVA-beløpet vil alltid være en del av den totale prisen du legger inn. Derfor, for en pris på 100 kr med en MVA-sats på 10%, vil MVA-beløpet være mindre enn 10 kr fordi totalen på 100 kr inkluderer både grunnprisen og MVA.
Denne beregningsmetoden sikrer at du får et nøyaktig bilde av hvor stor en del av den totale prisen som faktisk er MVA.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy