Kjæledyrforsikring

kjæledyrforsikring

En kjæledyrforsikring er ikke blant de viktigste forsikringene du trenger. Å eie et dyr med gjennomsnittlig levealder på 10-12 år, fører sjelden til høye medisinske kostnader totalt sett. Likevel kan forsikringen være gunstig når mer omfattende og dyr behandling blir nødvendig.

Spar penger på kjæledyrforsikring

 

Du kan spare opp til flere tusen kroner i året på å bytte forsikring. Hos Tjenestetorget kan du enkelt sammenligne kjæledyrforsikringer og raskt og enkelt finne den beste forsikringen for ditt behov.

 

Finn beste tilbud på forsikring her

annonse

 

Kjæledyrforsikring – viktigst for oppdrettere

Om det ikke er snakk om familiens lille hund, men du driver profesjonell dyreoppdrett, er selvfølgelig også avgjørende. Dersom du er i sistnevnte kategori er en kjæledyrforsikring mer viktig, fordi dyrenes helse har en direkte innvirkning på inntektene dine. Fra et økonomisk perspektiv er det også viktigere å forsikre en dyr hest, enn en liten kattepus, selv om begge fortjener å bli tatt godt vare på. Fravær av forsikring bør i alle tilfeller ikke resultere i at man lar dyrene lide unødvendig.

Medisinsk behandling

Kostnadene du må betale etter et besøk med ditt kjæledyr hos veterinæren er som regel ikke særlig høye. Det påbeløper noen forventede utgifter gjennom et lengre dyreliv, men for de aller fleste dyreeiere vil det ikke være snakk om voldsomme summer, og det er heller ikke spesielt ofte man må betale dyrt for slike besøk.

Det blir først dyrt i de tilfellene der dyret har store skader, eller får behov for operative inngrep. Da kan kostnadene komme opp i flere ti-tusener, og en forsikring blir med det svært kjærkommen.

Velg kjæledyrforsikring ut i fra en økonomisk vurdering

Denne typen forsikring er på den annen side ikke den høyest prioriterte fremfor andre mer viktige og klart nødvendige forsikringer, slik som boligforsikring, bilforsikring og reiseforsikring. Grunnen er at den økonomiske konsekvensen vil bli større om huset ditt skulle brenne ned eller få kraftige vannskader, enn de utgiftene du må regne med å betale for medisinsk hjelp for ditt kjæledyr. Om økonomien tilsier at du må velge, er kjæledyrforsikringen blant de minst viktige.

Hvilke dyr kan forsikres?

Typen av forsikring varierer alt ettersom hvilket dyr det er snakk om. De mest vanlige er forsikring for hund, katt og hest. Enkelte forsikringsselskap har også dyreforsikring for andre kjæledyr, slik som kanin, marsvin og fugl.

beste kjæledyrforsikring

Ofte store forskjeller i pris

Selv med en dyreforsikring vil du mest sannsynlig få noen utgifter ved besøk hos veterinær. Det vil alltid være en egenandel du selv må stå for, selv med forsikring. Størrelsen varierer mye fra selskap til selskap, fra 15 til 50 prosent. Dersom du ønsker å tegne en slik forsikring er egenandelen derfor noe du må sjekke før du inngår avtalen.

Prisen på den årlige forsikringspremien varierer også mye mellom de ulike selskapene. Prisen varierer ut i fra hvor høyt taket på utbetalinger fra forsikringsselskapet settes og hvor stor egenandel du selv ønsker å betale. Generelt sett er egenandelene høye, og ofte varierende ut i fra hvilken behandling dyret trenger. Her kan spriket være så stort som fra 10% til 50% i egenandel. Dette punktet er et av de viktigste du bør undersøke, før du velger forsikringsselskap.

Undersøk vilkårene

De ulike dyreforsikringene har ulike vilkår, og det er ikke sikkert at alle dekker det dyret ditt har behov for. Dersom du for eksempel er eier av en hund av en rase som tradisjonelt har problemer med hoftene, bør du undersøke om dette er noe forsikringen dekker. Noe som heller ikke alltid er dekket er utgifter til medisin, tannbehandling, allergibehandling og behandling av forebyggende karakter.

Hvor gammelt dyret ditt er når du velger å tegne dyreforsikring, har også betydning for hva forsikringsselskapet er villige til å dekke. Eldre dyr kan nektes erstatning med henvisning til vilkårene, eller få erstatningssummen redusert. Enkelte selskap vil også ha begrensninger andre veien, ved å for eksempel ikke gi deg erstatning for skjelettskader, dersom avtalen ble inngått etter at hunden har levd et visst antall måneder. For flere typer kjæledyrforsikring, kan det bli nødvendig å fremlegge en veterinærattest.

© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Fianseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy