Investere i platina

platina

Platina er sjeldnere enn gull, og mange investorer har i de senere årene fått øynene opp for det edle metallet.

 

Hva er platina?

Platina er et verdifullt grunnstoff som vi finner i periodesystemet med atomnummer 78 og kjemisk navn Pt. Metallet er også kjent under det engelske navnet platinum.

Metallet er hvitt på farge, og har flere egenskaper som gjør det anvendbart både innenfor industri og smykkeproduksjon. Selv om det er funnet spor av platina i 3000 år gamle egyptiske smykker, er det først i de siste århundrene at metallet virkelig har blitt populært.

Metallet er meget sjeldent, og det finnes faktisk mindre forekomster av platina enn gull på jorda. Til tross for dette så er platina litt billigere enn gull.

 

Hva brukes platina til?

Platina har en rekke fordelaktige egenskaper som gjør at det blir brukt i alt fra gifteringer til industriformål. Platina spiller blant annet en kritisk rolle i katalysatorer på biler. Her er det edle metallet med på å omdanne giftige avgasser i eksosen til mindre giftige gasser.

De senere årene har platina også blitt stadig mer populært i smykkeindustrien. Metallet er hvit på farge og kan minne om hvitt gull. De fleste gullsmeder selger i dag både ringer og smykker laget av platina.

 

Investere i platina

Gull og sølv er helt klart de mest populære alternativene for de som ønsker å investere i edle metaller. De senere årene har derimot mange investorer også fått opp øynene for det verdifulle metallet platina. 

Platina ansees av mange som et gjevere metall enn gull. Som nevnt så finnes det også mindre platina i verden enn gull, så dette stemmer teknisk sett. Det er i tillegg vanskeligere å utvinne platina, og det kreves mer arbeid for å foredle det.

Til tross for dette så har gullprisen i flere år nå vært høyere enn prisen av platina. Dette har derimot ikke alltid vært tilfellet. Siden slutten av 1990-tallet og frem til 2011 så var platina klart dyrere enn gull.

 

platina vs gull som investering graf

Grafen viser prisutviklingen fra år 2000 til 2020 for henholdsvis gull og platina.

 

Som grafen viser så har derimot rollene blitt snudd de senere årene. Fra toppåret i 2011 har prisene på platina jevnt og trutt gått nedover, mens gullprisene har fått et oppsving de siste årene. 

Hvordan prisutviklingen på platina vil bli i årene som kommer er det vanskelig å spå. Mange investorer tiltrekkes nå av platina, og med tanke på at platina er et svært sjeldent metall er det grunn til å tro at prisene vil stige igjen i fremtiden.

 

Hvordan investere i platina

Det finnes flere måter man indirekte, eller direkte kan investere i platina. Man kan foreta indirekte investeringer som futures, børsnoterte ETF fond, eller gjennom aksjer i gruveselskaper utvinner platina. Ønsker man en direkte investering så kan man investere i mynter eller barrer av platina.

Ønsker du å investere i fysisk platina i Norge så anbefaler vi å kjøpe platinamynter. Grunnen til at vi anbefaler mynter i stedet for barrer, er at mynter er momsfrie, mens barrer er momsbelagt. Det betyr at du får mer platina for pengene om du velger mynter av platina.

Det finnes få eller ingen norske forhandlere som selger platinamynter per i dag. Ønsker du å kjøpe slike mynter så anbefaler vi utenlandske nettbutikker, som for eksempel Apmex. De fører et stort utvalg av investeringsmynter i platina og sender momsfritt til Norge. 

 

platina mynter

Apmex selger flere forskjellige investeringsmynter i platina, blant annet populære American Eagle.

 

Blant annet så finnes det platina-utgaver av de svært populære American Eagle og Maple Leaf myntene. Platinautgaven av American Eagle som veier 1 oz har en pålydende verdi av 100 US dollar.  Sidene disse myntene regnes som gyldig betalingsmiddel i sine respektive land, så kan disse derfor importeres momsfritt til Norge.

En investering i platina regnes som en sikring mot inflasjon, i tillegg til at mange investorer tror at platinaprisene vil øke kraftig i årene som kommer.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy