Hva er forskjellen på brutto og netto?

hva er forskjellen på brutto og netto

Som en hovedregel kan vi si at brutto er før fratrekk, og netto er etter fratrekk.

 

Forskjellen på bruttolønn og nettolønn

De aller fleste av oss kommer bort i ordene brutto og netto med jevne mellomrom, og da som regel i sammenheng med lønnsutbetalinger. Vi snakker da om bruttolønn og nettolønn.

 

Bruttolønn

Bruttolønn er lønnsinntekten din før skatten du må betale er trukket fra.

Når du diskuterer lønnsbetingelsene med din arbeidsgiver, og kommer frem til en lønnsavtale, så vil dette alltid være en avtale om hvor stor bruttolønnen din skal være.

 

Nettolønn

Nettolønn er det beløpet du faktisk får utbetalt på din konto, etter skattetrekk.

Er du ansatt i en bedrift, så er det bedriften sitt ansvar å trekke fra skatten du er pliktig å betale fra lønnen din. Bruttolønnen blir da det arbeidsgiver faktisk må ut med, mens nettolønnen er det du sitter igjen med etter at Skatteetaten har fått sitt.

 

Forskjellen på bruttopris og nettopris

Brutto og netto brukes også når man snakker om priser på varer eller tjenester. Og da særlig i handel mellom bedrifter. De samme prinsippene gjelder også her, hvor brutto er før fratrekk, og netto er etter fratrekk.

 

Bruttopris

Bruttopris er den totale prisen, inkludert merverdiavgift. 

 

Nettopris

Nettopris er prisen uten merverdiavgift, og etter at eventuelle rabatter er trukket fra. Siden bedrifter som handler med hverandre som regel får tilbakebetalt merverdiavgiften, er det gjerne nettoprisen det opplyses om.

 

Andre områder hvor brutto og netto brukes

 

Bruttovekt og nettovekt

Alle produkter har som regel en form for innpakking eller emballasje. Denne vekten kan være fra noen få gram, til mange kilo.

Syltetøy vil for eksempel gjerne bli fylt i syltetøyglass. Bruttovekten blir syltetøyet inkludert syltetøyglasset, mens nettovekten blir vekten av bare syltetøyet. Vekten som emballasjen utgjør omtales ofte som tara. 

Bruttovekt er også et mye brukt ord innenfor gods og pakketransport. Skal du sende en gjenstand så må denne pakkes inn, og avhengig av gjenstandens størrelse så vil emballasjen veie en del. 

Bruttovekt blir da den totale vekten på forsendelsen, mens nettovekt er vekten på gjenstanden uten emballasje.

 

Bruttoformue og nettoformue

I Norge har vi fradrag som er relevante når vi skal beregne hvor stor skattepliktig formue en person har. Vi får for eksempel fratrekk for eventuell gjeld vi måtte ha.

Det kan derfor være hensiktsmessig i å beregne både bruttoformuen og nettoformuen til en person. Bruttoformuen blir den totale formuen en person har, mens nettoformuen er formuen etter at fradrag for gjeld er trukket fra.

Sjekker du skattelistene for å se hvor stor formue naboen har, så vil dette tallet vise nettoformuen til vedkommende. Den reelle bruttoformuen vil da gjerne være større.

 

Bruttofortjeneste

For de som driver en bedrift er bruttofortjeneste et viktig nøkkeltall. Bruttofortjenesten sier noe om hvor mye man tjener på en vare man selger. For produksjonsbedrifter så kalles dette nøkkeltallet for dekningsbidrag

Du finner bruttofortjenesten ved å trekke varekostnaden fra salgsprisen. 

Et enkelt eksempel på utregning av av bruttofortjeneste kan være at Elkjøp selger en TV for 10 000kr, mens innkjøpsprisen er 6000 kr. Bruttofortjenesten blir da 10 000 kr – 6000 kr = 4000kr.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy