Fordelene med finansagenter for forbrukslån

fordelen med finansagenter når man søker forbrukslån

Noe av det viktigste når man skal ha forbrukslån, er å sammenligne flest mulige tilbud.

Selv om bankene fastsetter rentebetingelsene ut i fra samme prinsipp som konkurrentene, vil det være prisforskjeller. Dette får du enkelt oversikt over ved å bruke en finansagent.

 

Sammenligning for bedre betingelser

En finansagent som samarbeider med tilstrekkelig antall banker, gjør jobben med å finne det billigste forbrukslånet mye enklere. Mange som søker om lån, sender avgårde kanskje to-tre søknader, og velger så det tilbudet de mener er best. Gjennom en finansagent sendes det kun en søknad. Deretter mottar søkeren like mange tilbud som antallet banker agenten samarbeider med, såfremt ingen av bankene ga avslag.

Med en god finansagent betyr dette at den ene søknaden kan gi deg opp til 15 tilbud på forbrukslån fra ulike banker. Finner du i tillegg et par andre agenter som samarbeider med andre banker, kan du enkelt øke antallet tilbud. På noen få minutter gjøres hele jobben med å skaffe seg et godt sammenligningsgrunnlag, og dermed øker sjansene for å finne et rimeligere forbrukslån.

 

Gratis og uforpliktende

Norsk finanslovgivning sørger for at tjenestene som utføres av en finansagent ikke koster noe for den som søker om lån. Agentens funksjon er kun å videreformidle søknader, og de har ingenting med selve lånene å gjøre. Slik de er pliktige til, oppgir de også alltid hvilke banker de opptrer på vegne av. Betalingen for arbeidet er en sak mellom banken og agenten, slik bestemt i finansavtalelovens paragraf 88.

Dette virker slik at dersom du slår til på et av tilbudene som er formidlet gjennom agenten, vil den aktuelle banken betale en provisjon til agenten. Tilbudene om lån er uforpliktende, uansett om de kommer direkte fra en bank eller via en finansagent.

I noen tilfeller kan det bli en økonomisk fordel for søkeren å involvere en finansagent. Dersom for eksempel Santander Consumer Bank mottar en søknad som kommer via en agent som representerer 10 banker, vet Santander at søkeren sannsynligvis velger det tilbudet som har lavest totalkostnad. Det kan få banken til å gi bedre betingelser enn om søkeren hadde søkt direkte, dersom søkeren anses som en kredittverdig og attraktiv kunde.

 

Søknader om forbrukslån gjennom finansagent

Søknadsskjemaene hos finansagentene er temmelig identiske med de hver enkelt bank har. Du må oppgi korrekt personalia og adresse i Folkeregisteret, i tillegg til kontaktinformasjon. Dokumentasjon på inntekt blir normalt påkrevd senere, i forbindelse med at du eventuelt aksepterer et lånetilbud. I søknadskjemaet krysser du av for om du har en medlåner, og om lånet skal brukes til refinansiering.

Svarene fra hver enkelt bank videresendes vanligvis automatisk, og de første tilbudene kommer som regel innen det er gått en time. Søknader på hverdager besvares i nesten alle tilfeller den samme dagen. Utbetalinger av lån tar vanligvis mellom 1 og 3 dager, og avhenger av hvor raskt papirarbeidet gjøres unna. Rask saksgang forutsetter at søkeren signerer lånepapirene med BankID.

 

Hva er en god finansagent?

Vi mener det er fortrinnsvis tre faktorer som bestemmer hvem som er de beste finansagentene. Agenten bør samarbeide med så mange banker som mulig, slik at søkeren får et godt utvalg av tilbud. Å bruke en agent som representerer kun et par banker, er nærmest meningsløst all den tid du finner de som har 15 banker i porteføljen.

Dernest bør bankenes lånetilbud også være varierte. Det vil si at de omfatter banker som tilbyr både store og små forbrukslån (fra 5 000 og opp til 500 000 kroner), og gjerne brukskreditter i tillegg.

Finansagenter bør også være selvstendige selskap som har egne rådgivere og kundeservice som gir svar på relevante spørsmål. Noen agenter er strengt tatt bare en nettside som videresender søknader. Disse er også trygge å søke gjennom, men de mangler ofte adekvat kundeservice for de som lurer på noe.

 

Anbefalte finansagenter

Basert på kriteriene for hva vi anser som gode finansagenter, mener vi at Lendo, og Centum Finans er blant de som skiller seg ut. Samtlige har samarbeidsavtaler med et tilstrekkelig antall banker til at utvalget tilbud blir bra nok. Br

edden i lånetilbudene er også temmelig dekkende, og inkluderer ikke bare små og store forbrukslån, men også fleksible lån (brukskreditt). Kravene til søkeren varierer noe, men de fleste som søker vil nok være kvalifiserte til å få låne.

 

Betingelser på lånet

Rentebetingelsene du vil få på et forbrukslån formidlet av en agent, blir fastsatt av hver enkelt bank basert på hver enkelt søkers økonomi og betalingshistorikk. Eksempelrenten du ser på hver enkelt agents nettside er de betingelsene et gjennomsnitt av kundene får, og ikke nødvendigvis de samme betingelsene som du vil få. Med god kredittverdighet blir rentene sannsynligvis lavere, mens det motsatte gjelder for personer med lav kredittscore. Tilbudene du mottar er uforpliktende og vanligvis gyldige i 30 dager.

Når det gjelder etableringsgebyrets størrelse er det vanlig at det er den samme summen, uansett hvilken bank du velger, så lenge søknaden gikk gjennom en finansagent. Gebyret ligger på det samme som de fleste bankene, men kan avvike i enkelte tilfeller. Normalt er forskjellen såpass liten at det ikke vil spille noen særlig rolle, og du bør uansett sammenligne lånenes totalkostnader når du vil finne det billigste forbrukslånet.

 

Finansagenter med inkassolån

Det er standard at søknader om forbrukslån blir avslått dersom søkeren har en eller flere betalingsanmerkninger. Dette gjelder stort sett alle former for lån, samt tjenester som har et eller annet kredittellement, for eksempel et mobilabonnement.

Veien ut av slike anmerkninger er nesten utelukkende at gjelden blir gjort opp, og det er svært sjelden man kan få ettergitt krav fra en bank. Men, med anmerkning er det også nesten umulig å få låne til refinansiering. Unntaket er noen få banker som tilbyr forbrukslån (kun til refinansieringsformål) mot at låntakeren stiller med sikkerhet.

Det finnes noen få finansagenter som formidler disse lånene, i tillegg til at de også skaffer tilbud på vanlige forbrukslån med sikkerhet. Tjenestetorget er kanskje den mest kjente, spesielt siden en av deres frontfigurer til stadighet dukker opp i media. I tillegg tilbyr Zen Banking og MyCredit såkalte inkassolån. At det kreves sikkerhet betyr at man må eie sin egen bolig eller en fritidseiendom, der belåningsgraden ikke kan være for høy. Alternativet til dette er at lånetakeren har kausjonist.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy