Derfor bør du spare i fond

derfor bør du spare i aksjefond

Å investere penger kan gi deg bedre økonomi på sikt, men du må investere riktig.

Sparer du i bank tar du omtrent null risiko, men i dag tjener du sannsynligvis ingen penger på dette. Et fond er en bedre løsning for de fleste. Her får du vite hvorfor du bør spare i fond, og hvordan du kommer i gang.

 

Vi anbefaler å spare i aksjefond hos Nordnet

 

Nordnet er etter vår mening en av de beste bankene for deg som ønsker å investere / spare i aksjefond. De har et stort utvalg av både aktive fond og indeksfond, og det er enkelt å oversiktlig å spare i fond her. Du kan også handle aksjer hos Nordnet om du ønsker det.

 

Les mer om toppfondene hos Nordnet her

annonse

 

Du taper kjøpekraft på sparekontoen

Den generelle prisveksten i Norge er høyere enn rentene du får på en sparekonto. Unntaket her er stort sett kun de beste BSU-kontoene. Prisveksten er gjerne på over 3%, og dermed blir pengene dine mindre verdt jo lengre de står på en sparekonto.

Dette kan endre seg dersom styringsrenten øker betraktelig, men rentenivået har vært lavt i meget lang tid. Nivået forventes også å fortsatt være lav i årene fremover.

 

Bedre avkastning i fond

Det finnes mange undersøkelser som viser at sparing i fond gir bedre årlig avkastning enn om du sparer på en bankkonto. Risikoen for tap er selvfølgelig til stede, men så lenge sparingen er langsiktig kommer fondene best ut av det. I gjennomsnitt snakker vi ofte om en forskjell på mellom 3% og 5% i bedre årlig avkastning, i favør av fondene.

Dette blir det mye penger av ettersom årene går. Imidlertid bør de som vurderer å spare i fond også tenke igjennom hvilke kapitalbehov de får i fremtiden. Et fond er for eksempel ikke gunstig dersom du sparer til noe du trenger kapital til om ett eller to år.

 

Greit med en buffer

Om du har kapital til overs og lurer på hvor du skal plassere pengene dine, gir de fleste økonomer følgende tips:

  • Velg fond dersom du skal spare i minimum 1 år.
  • Velg fond når du skal spare til pensjon.
  • Velg fond til andre langsiktige formål, for eksempel sparing til bolig.
  • Å spare i fond kan også være en god løsning dersom du gjør dette på vegne av barn eller barnebarn.
  • Velg sparekonto for å ha penger klare til uforutsette utgifter.
  • La gjerne summen på kontoen tilsvare 2 til 3 månedslønninger.
  • Spar i BSU dersom du er under 35 år og har inntekt som er skattepliktig.
  • Spar også maksimalbeløpet i BSU dersom du sparer på vegne av barn eller barnebarn.
  • Spar på bankkontoen til for eksempel ferier, eller noe du ønsker å kjøpe deg med kort tidshorisont.

 

Velg riktig megler

De fleste småsparere bør velge en megler med lavest mulig avgifter. Du vil ikke at gevinstene fra investeringene dine skal spise opp av høye forvaltningskostnader.

Megleren bør også ha et bredt nok tilbud av investeringsmuligheter. Utvalget av fond bør inkludere alle relevante indeksfond, aksjefond, obligasjonsfond og kombinasjonsfond. Megleren bør også ha enkle nettbankløsninger, samt tilby adekvate kontotyper.

 

Velg riktig fond

For oss vanlige dødelige, som ikke har tid eller interesse nok til å fordype oss i aksjemarkedet, vil et indeksfond normalt være den beste løsningen. Dette fordi forvaltningskostnadene alltid er lavest på denne fondstypen. I tillegg viser undersøkelser at det er få meglerhus som klarer å slå indeksfondene.

Et aksjefond kan ha betydelig større risiko, noe som betyr både muligheter for større gevinst og for større tap. Disse fondene bør fortrinnsvis velges kun av investorer som vet hva de holder på med.

Et kombinasjonsfond er en grei mellomløsning. Der fordeles investeringen mellom rentebærende papirer og aksjer. Dermed er risikoen lavere enn i et rent aksjefond, samtidig som den statistiske muligheten for bedre gevinster er høyere enn i de fleste indeksfond.

 

Hvor kan jeg spare i fond?

Du har tre muligheter når du skal spare i fond. Hver av de har sine fordeler og ulemper, noe som grovt kan beskrives slik:

Forvaltere – Dette er meglerhus som investerer på vegne av fortrinnsvis profesjonelle aktører. Forvaltningsgebyrene er gjerne høye, noe som gjenspeiler de profesjonelle tjenestene som forvalterne tilbyr.

Banker og forsikringsselskap – De fleste banker tilbyr fondssparing på et eller annet vis. Utvalget av fond kan være begrenset, og forvaltningskostnadene varierer. Mange småsparere velger denne løsningen.

Fondsportaler – Dette er selskap som for eksempel Nordnet. Utvalget av fond og aksjer er høyt, og du slipper å forholde deg til flere aktører selv om du vil investere i svært ulike verdipapirer. Forvaltningskostnadene er de laveste, men du får ingen profesjonell oppfølging ut over de tipsene og rådene du finner på portalen (ingen personlig oppfølging). Passer best til de som vi ha det enkelt, og samtidig styre investeringene selv.

 

Bruk en aksjesparekonto

Aksjesparekontoer er et tiltak som gjør det enklere for privatpersoner å spare i fond og enkeltaksjer. Tidligere måtte man betale skatt av gevinst fra fond og enkeltaksjer så snart de ble realiserte. Med en aksjesparekonto kan du bytte fond, eller selge aksjer, og deretter reinvestere i nye verdipapirer uten at skatteplikten utløses. I stedet skatter du når du først tar ut penger fra kontoen. I så fall skatter du kun av gevinsten og ikke av hele innskuddet.

Dermed er det enklere å ha et langsiktig perspektiv på sparingen. Sparer du til din egen pensjon, til boligkjøp, på vegne av barna, eller til noe annet, trenger du ikke tenke på det skattemessige før du skal foreta investeringen du sparte til.

 

Slik starter du med fondssparing

Det er enkelt å komme i gang med fondssparing. Om du er nybegynner, men samtidig velger å holde styringen selv, bør du tenke gjennom følgende punkter:

Tidshorisonten – Ha klart for deg når du kommer til å trenge kapitalen. Sparer du til boligkjøp om fem år, eller til pensjon om 20 år? Dette vil innvirke på blant annet hvilken fondstype du bør velge.

Sparebeløp – Bestem deg for hvor mye du vil og kan spare i fondene du velger. Har du mye penger til overs hver måned, og et langsiktig perspektiv og sparemål, blir summen større enn om du har dårligere råd. Vurder også om sparingen lønner seg fremfor å betale ned gjeld. Husk likevel at å spare en liten fast sum hver måned, kan bli mye penger når tidshorisonten er lang.

Spar jevnlig – Du reduserer risikoen ved å spare faste beløp jevnlig, for eksempel hver måned. Da vil du kjøpe andeler både i gode og dårlige tider, og få jevnere avkastning ettersom årene går. Lag en spareavtale med megleren du valgte, for eksempel med en fast overførsel til fondet fra månedslønningen din.

Risiko – Ha klart for deg risikoen ved de ulike spareformene. Alle fond svinger i verdi, og noen svinger mer enn andre. Velg fond med lav risiko om du vil beholde nattesøvnen din, for eksempel indeksfond med høy rating. Velg høyere andel enkeltaksjer dersom du tåler litt risiko, og dersom tidshorisonten er lang.

Kunnskap gir resultat – Å velge rett fond kan være vanskelig for den uinnvidde. Vurder å bruke en fondsportal der du får tips fra andre som lykkes med investeringene sine, og der det er enkelt å få oversikt over hvilke fond som gjør det bra. På Nordnet og lignende aktører finner du forum for brukerne der du kan lære av andre helt gratis. Du har også enkel tilgang til verktøy som Morningstar, der fondene rangeres etter risikojustert avkastning.

Finanseksperten dekker det meste innen privatøkonomi.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy