Depositumslån

depositumslån

De fleste utleiere vil kreve et depositum som sikkerhet, eller forskudd på husleie et visst antall måneder. Om du ikke har oppsparte penger klar, er det en løsning å skaffe deg et depositumslån. Dette fungerer på samme vis som et standard forbrukslån, og bankene krever ikke sikkerhet for å låne deg pengene.

Hvorfor depositum?

Et depositum er ment som en sikkerhet for utleieren. Pengene som settes inn på depositumkontoen skal kunne brukes til å dekke eventuelle skader eller mangler som skyldes leietakerens bruk av husværet. Midlene kan også brukes til å dekke manglende innbetalt husleie. Depositumet skal disponeres av leietakeren den dagen leieforholdet opphører, så fremt utleieren ikke fremsetter gyldige krav.

Hvor stort depositumslån trenger du?

Størrelsen på depositumet varierer, alt ettersom hva utleieren krever. Summen kan imidlertid ikke overstige seks måneders husleie, mens det vanlige er at det kreves det som tilsvarer tre måneders leie. Leiesummen blir da avgjørende for hvor stort depositumlån du trenger. Dette kan nesten uansett skaffes i hvilken som helst bank, med unntak av de bankene som tilbyr de aller minste smålånene.

Banker med depositumslån

Banker som Santander, yA Bank, Bank Norwegian og OPP Finans har lån fra noen få tusenlapper, og opp til flere hundre tusen kroner. Rentebetingelsene fastsettes basert på din kredittscore. Skal du ha et billig depositumslån, bør kredittscoren være høy. De laveste rentene starter på cirka 7%, mens det er mer vanlig at de blir rundt 13% – 14% for lånekunder med en gjennomsnittlig kredittscore.

Du kan også søke om depositumslån fra banker som tilbyr lån uten sikkerhet på inntil 50 000 – 100 000 kroner, så fremt dette dekker summen utleieren krever. Merk deg at rentene ofte er høyere hos disse bankene, mens etableringsgebyret er lavere. Hva som lønner seg vet du først når lånetilbudene foreligger. Dersom lånet har lang nedbetalingstid, vil sannsynligvis bankene vi nevnte først være de rimeligste.

Bedre betingelser med medlåner

Det er ofte billigere å være to her i livet, spesielt når det gjelder lån. Samboere, vennepar og ektefeller som skal leie sammen, kan søke om depositumslån med en såkalt medlåner. Det betyr at begge to blir ansvarlige for å betjene lånet, noe som gir banken en ekstra sikkerhet for pengene deres. Dette fører til at det både er enklere å få innvilget lånesøknaden, og at bankene vanligvis gir bedre rentetilbud. De fleste banker har denne ordningen, noe som fremgår i søknadsskjemaene deres. Om valgmuligheten for medlåner ikke oppgis i skjemaet, bør du spørre banken om deres policy på dette området.

De reelle kostnadene på et depositumslån

Kostnadene på et lån til depositum bestemmes først og fremst av de samlede utgiftene du har hatt den dagen du innfrir lånet. Dette er rentene dine pluss alle gebyrer. De fleste banker har et etableringsgebyr på noen hundrelapper (unntatt Santander Consumer Bank, for lån på inntil 75 000 kroner), i tillegg til månedlige terminomkostninger. Flere banker har gratis fakturering, dersom du velger å motta regningen på mail (eFaktura).

For å beregne de reelle kostnaden, kan du trekke fra 27% så fremt du har skattepliktig inntekt. Alle normale utgifter til betjening av gjeld (renter og gebyrer) gir deg rett til fradrag. Du kan også trekke fra eventuelle rentegevinster på depositumskontoen. De pengene er nemlig dine, så lenge utleieren ikke har noe rettmessig krav.

Innfri lånet raskere

Låner du til depositum, blir nødvendigvis dine månedlige boutgifter høyere. Dette fordi du må betale renter på lånet. Derfor anbefaler vi at de som har muligheten, enten betaler raskere ned på lånet, eller innfrir det helt og holdent. Studenter som låner til depositum i påvente av utbetaling av studielån, har normalt denne muligheten. Bonuser fra jobb, feriepenger eller midler fra arv bør også vurderes i denne sammenhengen. Det skal ikke tilkomme ekstrakostnader dersom du vil innfri, eller betale mer inn på et usikret lån.

Hvor raskt kan jeg få depositumslån?

Det går an å skaffe pengene til et depositum på dagen, men det er mer vanlig at det går et par virkedager. Dette avhenger av hvilken dag og tidspunkt du søker, om du har dokumentasjon klar, og at du oppgir rett informasjon i søknaden. Søker du i helg eller sent om kvelden, vil du som oftest få svar dagen etterpå. Dokumentasjonen du kommer til å bli avkrevd er som regel kun kopi av siste lønnsslipp, og i noen tilfeller kopi av selvangivelsen for siste skatteår. Dette bør du ha en scannet versjon klar, og sende dette med epost til banken. Vær også nøye med å oppgi korrekt informasjon i søknadskjemaet. Banken vil alltid sjekke offentlige registre, og oppgir du noe feil, slik som årsinntekt, vil dette forsinke prosessen.

Opprettelse av depositumkonto

Det er vanlig at leietakeren og utleier går sammen om å opprette en depositumskonto i en eller annen bank. Kontoen skal være sperret, og ingen av partene skal kunne foreta uttak uten at den andre parten samtykker til dette. Dette kan man gjøre både fysisk i en bank, og via nettbank. Oppretter man depositumskontoen via nettbanken, må man ha BankID for å kunne signere elektronisk.

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy