Økonomiskolen

hva er forskjellen på brutto og netto

Hva er forskjellen på brutto og netto?

Som en hovedregel kan vi si at brutto er før fratrekk, og netto er etter fratrekk.   Forskjellen på bruttolønn og nettolønn De aller fleste av oss kommer bort i…

likviditetsgrad

Slik regner du ut likviditetsgrad 1 og 2

Hva er likviditetsgrad? Likviditet er et annet ord for betalingsevne. Hvis en bedrift har god likviditet, så betyr det at de hele tiden har penger nok til å betale sine…

faste og variable kostnader graf

Faste og variable kostnader

I en bedrift er det vanlig å gruppere kostnadene som oppstår som enten variable kostnader eller faste kostnader. Selv om det er vanlig å skille mellom faste og variable kostnader,…

regne ut dekningsgrad

Beregning av dekningsgrad

Dekningsgraden viser i prosent hvor mye av salgsinntektene som er til overs for å dekke de faste kostnadene, og eventuelt generer overskudd.   Hva er dekningsgrad? Dekningsgrad omtales ofte bare…

nullpunktsomsetning

Slik finner du nullpunktsomsetning

Nullpunktsomsetning er det punktet hvor totale kostnader er like stort som totale inntekter. Amerikanerne kaller gjerne dette for «break even», mens ord som dekningspunkt og nullpunkt også blir benyttet i…

rentabilitet

Rentabilitet

Når vi skal måle hvor stor en bedrifts evne til å tjene penger er, bruker man gjerne rentabilitet som en målestokk.   Hva menes med rentabilitet? Rentabilitet er et mål…

dekningsbidrag

Dekningsbidrag

For å finne dekningsbidraget til et produkt så trekker du de variable kostnadene fra salgsprisen.   Hva er dekningsbidrag? Dekningsbidrag sier oss hvor mye av salgsinntektene av en vare eller…

egenkapitalrentabilitet

Egenkapitalrentabilitet

Egenkapitalrentabiliteten sier oss hvor stor avkastning eierne av en bedrift har på kapitalen sin i bedriften. Jo høyere rentabilitet eierne får på sine investeringer, jo mer lønnsom er en bedriften…

finanseksperten footer logo retina© Alle tekster og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt.
Dette nettstedet bruker innformasjonskapsler (cookies).
Våre artikler bør sees på som veiledende og ikke som finansiell rådgiving, vi tar forbehold om feil i våre artikler. Finanseksperten.no driver ikke selv med utlån av penger eller andre finansielle tjenester.
Privacy Policy